Nyheter fra 2007 - Side 4

Publisert 16. okt. 2007 17:04

Riksrevisjonen la tirsdag denne uka fram sitt Dokument nr. 1, hvor Universitetet i Oslo får alvorlige merknader i forbindelse med innføringen av nytt personal- og lønnssystem i 2006, som kan ha ført til feilutbetalinger av lønn. Universitetsledelsen innrømmer å ha undervurdert problemene, men sier den vil sette inn nok ressurser til å løse dem så raskt som mulig.

Publisert 15. okt. 2007 15:32

Det norske koret Schola Cantorum gikk av med seieren i en internasjonal korkonkurranse i Tyskland søndag kveld. Schola Cantorum er et kammerkor tilknyttet Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Publisert 12. okt. 2007 15:29

Tre unge forskere ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis på Universitetet i Oslo har funnet et gen som kan forklare hvorfor fluesnapperhunner velger riktig partner - og kaster nytt lys over hvordan evolusjonen gir biologisk mangfold. Forskningsartikkelen deres er nylig kommet på trykk i Science .

Publisert 12. okt. 2007 14:21

- Dette er en stor hyllest til verdens ledende klimaforskere og jeg er stolt av at flere av CICEROs forskere har bidratt til å fremskaffe solid vitenskapelig dokumentasjon av klimaendringene, sier Pål Prestrud direktør ved CICERO, Senter for klimaforskning ved UiO.

Publisert 12. okt. 2007 11:43

- Arkeologi må tilpassa undervisningstilbodet etter kor mange ressursar faget har. Det seier instituttleiar Jorunn Bjørgum ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH). Ho ynskjer ingen inntaksstopp av nye studentar.

Publisert 11. okt. 2007 15:05

Universitetet i Oslo mottok 11. oktober Oslo kommunes pris 2007 for god byarkitektur for restaureringen av Urbygningen. "Restaureringen av Domus Academica er et overbevisende og forbilledlig gjennomført prosjekt i offentlig regi", heter det i begrunnelsen.

Publisert 11. okt. 2007 14:54

Kristin Bakken og John Peter Collett trenger ikke snakke lenge før de overbeviser godt om at de var verdige vinnere av Universitetet i Oslos årlige Velferdspris.

Publisert 11. okt. 2007 11:56

Medisinprofessorane Guro Valen og Joel Glover skal sykla frå Stockholm til Oslo i protest mot manglande løyingar til fri grunnforsking i Noreg. Med seg i sykkelveska vil dei ha underskrifter frå svenske forskarar til den norske regjeringa.

Publisert 10. okt. 2007 11:37

NOKUT har nå ferdigbehandlet vurderingen av studiene ved odontologi på UiO og har kommet fram til at de oppfyller de faglige kravene. Arbeidet med å revidere mastergrads- og PhD-studiene i odontologi ved Universitetet i Oslo og ved Universitetet i Bergen startet i mai 2006, skriver NOKUT i ei pressemelding. Men NOKUT mener undervisningen i oral kirurgi og ortodonti kan forbedres.

Publisert 9. okt. 2007 18:32

- Av omsyn til dagens studentar, er det naudsynt å stansa opptaket av nye studentar til bachelorstudiet våren 2008 og til masterstudiet hausten 2008. Det seier programleiar for arkeologi og konservering, professor Christopher Prescott til Uniforum. Men han blir ikkje bønhøyrt av studiedekan Gro Bjørnerud Mo på HF. - Me har meldt inn den vanlege studentkvota til Samordna Opptak.

Publisert 9. okt. 2007 15:41

Den norske sosiologiprofessor ved Universitetet i Oxford, Stein Ringen, slåss for mindre elitestyre og mer folkestyre i politikken, både i Norge og Storbritannia. Han er full av lovord for collegesystemet i Oxford, med røtter i middelalderen. Universitetet i Oslo sender hver høst en ny student til det britiske eliteuniversitetet. I år er det medisinstudent Sara Shah.

Publisert 8. okt. 2007 18:03

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har alt definert 15 toppmiljøer og 22 andre miljøer innen forskning som skal prioriteres i årene fremover. - Vi vil få en survival of the fittest, men prosessen vil være styrt nedenfra, sier forskningsdekan Anders Elverhøi.

Publisert 5. okt. 2007 17:28

En rask ringerunde på Universitetet i Oslo viser at misnøyen med regjeringens politikk for høyere utdanning og forskning ikke har avtatt etter at statsbudsjettet for 2008 er fremlagt. Den gjengse oppfatningen er at det innebærer en fortsettelse av regjeringens "hvileskjærspolitikk" fra i fjor.

Publisert 5. okt. 2007 16:39

Avgjørelsen om framtidig organisering og lokalisering av Norges veterinærhøgskole var ventet å være del av forslaget til statsbudsjett for 2008. Slik gikk det ikke. - En håpløs beskjed, vi hadde ventet å få svar i dag, sier en skuffet rektor Lars Moe.

Publisert 5. okt. 2007 16:10

- Vi har laget et offensivt budsjett for kunnskaps-Norge, sa Øystein Djupedal på pressekonferansen i Kunnskapsdepartementet tidligere i dag. Han kunne også opplyse om at han mener "barnehageminister" er en hedersbetegnelse, på linje med forskningsminister, utdanningsminister og kunnskapsminister.

Publisert 5. okt. 2007 13:43

UiO lanserer no ti bod for god forskingsskikk. - Me hadde behov for eit overbyggjande verdigrunnlag for alle dei tiltaka me har gjort for å kvalitetssikra forsking, seier prorektor Haakon Breien Benestad.

Publisert 5. okt. 2007 13:20

- Ut ifra hvordan du definerer virkeligheten vil du også forholde deg, sier Elisabeth Eide, nyansatt forsker ved Culcom, og medredaktør av en ny rapport om karikaturstriden. Et slikt perspektiv mener hun kan være nyttig for at folk i en stadig mer diasporapreget verden skal kunne fungere sammen.

Publisert 5. okt. 2007 10:10

UiO får 97 nye stipendiatstillingar, men kuttet frå 2007-budsjettet på 58 millionar kroner blir ført vidare. Det går fram av regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2008. - Resultatet blir at alle delar av universitetet får kutt i rammene sine, seier rektor Geir Ellingsrud til Uniforum.

Publisert 3. okt. 2007 17:07

Kvinner kommer skjevt ut ved UiO, og det kan dokumenteres. I forrige uke ble rapporten fra arbeidsgruppen for likestillingsvurdering av planer og budsjett, "Mest til menn?" lagt fram.

Publisert 3. okt. 2007 16:42

- Alle vitskaplege tilsette uavhengig av kjønn må få garanti om barnehageplass. Det er det viktigaste kriteriet for å rekruttera personar av begge kjønn til forsking. Det seier 30 år gamle Kristine B. Walhovd, som nettopp er blitt tilsett som professor i psykologi.

Publisert 3. okt. 2007 15:44

Periodar med kaldt og vått klima fører til at talet på grashopper i Kina aukar. Det har forskarar ved Universitetet i Oslo funne ut i nært samarbeid med forskarar frå Kina, USA og Sveits. I arbeidet har dei fått god hjelp av årlege statistikkar over grashoppebestanden som ein kinesisk keisar sette i gong for over tusen år sidan.

Publisert 3. okt. 2007 15:20

UiO får ein av tre nordiske nodar eller delmiljø av det europeiske forskingssenteret for molekylærbiologi (European Molecular Biology Laboratatory, EMBL). Det har hovudkvarter i Heidelberg i Tyskland. Den norske avdelinga får sete i Forskingsparken i Gaustadbekkdalen.

Publisert 1. okt. 2007 14:32

Personar med hjartesvikt kan i framtida kanskje leva lenger og betre takka vera eit funn gjort av forskarane Kjetil Taskén og Birgitte Lygren ved Bioteknologisenteret på UiO. No håpar dei det kan brukast til å utvikla ein ny medisin for personar med hjartesvikt.

Publisert 29. sep. 2007 12:57

Institutt for statsvitenskap ved UiO feiret sine 50 år med jubileumskonferanse og EU-debatt om hvordan unionens demokratiske underskudd kan reduseres.

Publisert 26. sep. 2007 11:39

Tiårsjubileet for starten på forskingssamarbeidet mellom Noreg og Sør-Afrika , Oslo Celebrations, skal 17. oktober markerast med eit moteshow på ein catwalk i foajeen i Georg Sverdrups hus (UB).