- Lytt til dine medarbeidere!

Kristin Bakken og John Peter Collett trenger ikke snakke lenge før de overbeviser godt om at de var verdige vinnere av Universitetet i Oslos årlige Velferdspris.

Kristin Bakken og John Peter Collett mener begge det er svært viktig å opprettholde et godt lederskap og arbeidsmiljø på arbeidsplassen.
Foto: Ola Sæther

I 2002 opprettet Velferdsutvalget ved Universitetet i Oslo en egen pris for å kunne berømme innsats som betyr mye for de ansatte, men som likevel ikke blir viet noen særlig oppmerksomhet. Den nye prisen, Velferdsprisen, har hvert år siden blitt utdelt til en gruppe ansatte, et fagmiljø eller en enkeltperson som har utmerket seg ved å styrke arbeidsgleden og fellesskapet ved universitetet.

I år gikk prisen til Kristin Bakken, prosjektdirektør for Norsk Ordbok 2014, ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, og til professor John Peter Collett ved Forum for universitetshistorie, Institutt for arkeologi, konservering og historie.
Av nominasjonsbegrunnelsene framgår det at både Bakken og Collett er verdifulle ressurser på sine respektive arbeidsplasser, på så vel et faglig som på et sosialt nivå. Begge er de også av sine kolleger sett på som store inspirasjonskilder.

- Gjør bare det alle burde gjøre

- Jeg visste ikke engang at jeg var nominert. Så det er klart at jeg ble veldig rørt. Ikke først og fremst fordi jeg vant, men fordi jeg ble nominert - av "mine egne", svarer Bakken på spørsmål om hun ble overrasket over tildelingen.

- Jeg er også svært glad for at prisen synliggjør prosjektet vi arbeider med på en positiv måte, legger hun til.

Collett setter også stor pris på nominasjonen og tildelingen, men er samtidig ydmyk i forhold til sin egen rolle som leder og prismottaker.

- Når jeg leser begrunnelsen for hvorfor jeg ble nominert, så tenker jeg at jeg egentlig bare gjør det som alle ledere burde gjøre. Samtidig er jeg jo klar over at slett ikke alle er like bevisste på å skape et godt arbeidsmiljø. Faktisk har det ofte forbauset meg at universitetet, som rekrutterer så høyt intelligente mennesker, huser så mange ansatte som er direkte svake på elementære mellommenneskelige anliggender, sier han.

Bevisste i sine roller

Både Collett og Bakken har klare tanker om viktigheten av et godt lederskap og arbeidsmiljø.

- Det burde være selvsagt at ledere tar ansvar for de ansatte og miljøet. De ansatte ved en arbeidsplass må føle seg verdsatt for den de er og det de gjør. Det er forutsetningen for et godt miljø på arbeidsplassen, og det er skremmende at så mange ikke har forstått det. Men om det er bedre eller verre ved UiO enn andre steder vet jeg ikke, sier Collett.

Bakken har hele tiden hatt et bevisst forhold til sin rolle som prosjektleder.
- Da jeg begynte i stillingen min var det viktig for meg å bygge opp et positivt fellesskap av gamle og nye ansatte. På arbeidsplassen vår er vi samlet om én oppgave, og vi i administrasjonen har sett på det som vårt ansvar å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø for de andre som jobber her.

Miljøskaping tar tid

- Men det er viktig å huske på at et godt arbeidsmiljø ikke kan skapes av lederen alene, påminner Bakken. Alle må bære sin del av ansvaret, og komme hverandre i møte, mener hun.

- Bra sagt! Å skape et godt arbeidsmiljø tar dessuten tid, for man må bli kjent med hverandre, sier Collett.

Bakken mener at det at hun har oppnådd så gode resultater med gruppen hun leder, i stor grad skyldes at hun forsøker å være en god lytter.
-Å ikke lytte til folk er det samme som å ikke vise dem den respekten de fortjener. Det er intelligente mennesker som arbeider her ved UiO, og det er verd å lytte til dem. Alle har noe å bidra med.

Collett er enig.
- Folk må se hverandre, og respektere hverandre. Det er flott om Velferdsprisen bidrar til å skape oppmerksomhet om slike utfordringer på arbeidsplasser, sier han.

Vilje til å forstå

Collett mener viljen til å forstå andre kanskje er spesielt viktig ved universiteter. For å jobbe ved UiO er ikke som en hvilken som helst jobb, forklarer han.

- Nemlig, sier Bakken. - Folk lever livene sine her.

- Ja! Så de fortjener å bli lyttet til, fortsetter Collett engasjert. - Folk som er valgt eller ansatt til å lede andre må ta ansvaret sitt på alvor, uansett størrelse på arbeidsplassen, fastslår professoren.

Emneord: Universitetspolitikk, Velferd på UiO, Velferdsutvalget, Arbeidsforhold Av Helene Lindqvist
Publisert 11. okt. 2007 14:54 - Sist endret 10. des. 2008 15:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere