NOKUT har godkjent odontologistudiene

NOKUT har nå ferdigbehandlet vurderingen av studiene ved odontologi på UiO og har kommet fram til at de oppfyller de faglige kravene. Arbeidet med å revidere mastergrads- og PhD-studiene i odontologi ved Universitetet i Oslo og ved Universitetet i Bergen startet i mai 2006, skriver NOKUT i ei pressemelding. Men NOKUT mener undervisningen i oral kirurgi og ortodonti kan forbedres.

GODKJENT: Odontologistudiene ved UiO er godkjent av NOKUT.
Foto: Ola Sæther

NOKUTs vurdering skjer på bakgrunn av en innstilling fra en sakkyndig komité. Komiteen mener at mastergradsstudiene i odontologi ved Universitetet i Oslo har et klart formulert mål og at eksaminasjons- og vurderingsformene er tilpasset undervisningen på en god måte. Komiteen mener også at fagmiljøet er stabilt og av passende størrelse.

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo må være oppmerksom på studentenes og personalets kritikk av undervisning i oral kirurgi og ortodonti. Undervisningen i fagene bør forbedres. Komiteen anbefaler at fakultetet er mer åpen overfor studentenes synspunkter. I tillegg bør de kliniske lærerne tilbys organisert pedagogisk utdanning.

Når det gjelder PhD-studiene mener komiteen at studieplanen oppfyller gjeldende krav. Komiteen konstaterer at Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har et aktivt og stabilt forskningsmiljø med god faglig bredde på et internasjonalt nivå. Komiteen mener at fakultetet har nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk som er relevant for forskerutdanningen.

Komiteen peker på at informasjon om kurstilbud og kurskrav bør forbedres og at det bør gjøres noe med plassmangelen. Det pekes også på at man må være oppmerksom på at undervisningsplikten ikke må bli en alt for stor byrde for den enkelte stipendiaten.

Emneord: Undervisning, Odontologi
Publisert 10. okt. 2007 11:37 - Sist endret 10. des. 2008 15:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere