Kvinner kommer skjevt ut på UiO

Kvinner kommer skjevt ut ved UiO, og det kan dokumenteres. I forrige uke ble rapporten fra arbeidsgruppen for likestillingsvurdering av planer og budsjett, "Mest til menn?" lagt fram.

ARBEIDER FOR LIKESTILLING: Viserektor Inga Bostad og likestillingsrådgiver Anna Vibeke Lorentzen har dokumentert kjønnsspesifikke skjevheter ved Universitetet i Oslo.
Foto: Ola Sæther

- Universitetet i Oslo er det første universitetet i Norge som har gjennomført en likestillingsvurdering av deler av planene og budsjettene sine. Hovedfunnet vårt er at ordinære tiltak ser ut til å virke kjønnsskjevt og rammer kvinner, forteller Anna Vibeke Lorentzen, likestillingsrådgiver ved UiO. Hun sitter i universitetets arbeidsgruppe for likestilling, ledet av viserektor Inga Bostad.

Rapporten fikk god mottakelse da den ble lagt frem for dekanmøtet sist uke.

- Alle er enige om at likestilling er viktig, og at noe må gjøres. Sånn sett har vi allerede vunnet. Det er likevel ikke lett å få gjennomslag for tiltakene vi foreslår, sier Bostad. Hun er svært ambisiøs på vegne av arbeidet arbeidsgruppen gjør for å gi kvinner de samme mulighetene som menn ved universitetet.

Avdekker ulikheter

- I rapporten har vi sett spesielt på lokale lønnsforhandlinger, startpakker for vitenskapelig personale, og forskningsterminer i utlandet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, forklarer Lorentzen.

Rapporten dokumenterer at kvinner er underrepresentert i de stillingskodene som har høyest avlønning, og at de får oftere, men lavere, lønnsopprykk enn menn. Menn får sjeldnere opprykk, men de får mer når de først får. Også ordningen med startpakker gir et dårlig utkomme for kvinnene. Her viser tallene at menn får tildelt flere startpakker enn deres andel av stillingsgruppen skulle tilsi. Til sist viser rapporten at kvinner sjeldnere enn menn søker om støtte til utenlandsopphold, noe som går ut over faglige nettverk.

- I noen tilfeller skyldes tallene en skjevhet mellom fakultetene. For eksempel er det et stort overtall av menn på realfag og medisin. Det er også flere midler i omløp ved disse fakultetene, sier Lorentzen. Likevel spiller kjønn og fag sammen og forsterker hverandre negativt i det store bildet, mener hun.

Alle må ta ansvar

Å oppholde seg over lengre tid i utlandet kan være vanskelig for kvinnelige forskere med familie.

- Tiltak som er verdt å se på her, er om forskningsopphold i utlandet kan gjøres i kortere perioder heller enn for eksempel et helt eller halvt år. En annen mulighet kan være å åpne for at midlene til utenlandsopphold kan benyttes til å invitere utenlandske forskere hit, sier Lorentzen.
Bostad håper at fakultetene er flinke til å følge opp tiltakene som foreslås, blant annet ved å se nærmere på hvordan startpakkeordningene fungerer.

- Ledere må være bevisste på hvordan de behandler ansatte, og passe på at ingen ubevisst blir diskriminert. Kan det kanskje hende at kvinner ikke har blitt gitt tilstrekkelig informasjon om startpakkene?

Framover vil arbeidsgruppen se på nye områder og følge opp de funnene de alt har gjort.

- I forhold til likestilling er det viktig at noen har et spesielt ansvar, som oss i arbeidsgruppen. Men det er viktig at alle i hele organisasjonen UiO er bevisste på likestilling, sier viserektoren.

Emneord: Likestilling Av Helene Lindqvist
Publisert 3. okt. 2007 17:07 - Sist endret 10. des. 2008 15:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere