Nyheter fra 2006 - Side 2

Publisert 7. des. 2006 18:35

Professor i medisinsk etikk ved UiO, Jan Helge Solbakk, hilser velkommen forslaget til ny bioteknologilov, som Stortinget skal stemme over til våren. Men han synes det er lite gjennomtenkt av regjeringen å komme med et så kontroversielt lovforslag uten at det følger med penger til forskning.

Publisert 7. des. 2006 17:55

I de første tiårene etter krigen satset USA på et mykt kulturdiplomati, hvor hovedbudskapet var at alle kunne bli like lykkelige som amerikanerne. En fotoutstilling om Jordens folk basert på et liberalt og universalistisk menneskesyn var med på å plassere Amerika i europeernes hjerter.

Publisert 7. des. 2006 14:00

- Styringsgruppa for Virksomhetsstyringsprosjektet ved UiO har ikke styrt noen verdens ting, og i hvert fall ikke etter intensjonen, sier Ulrik Sverdrup. Under det siste møtet 20. november gikk NTL-representanten ut av styringsgruppa i protest og får støtte av de andre fagforeningene.

Publisert 7. des. 2006 09:36

Universitetet i Oslo vil i 2007 bruka 350 millionar kroner av pengar som er blitt ståande ubrukte. Pengane skal finansiera både nye forskingssatsingar og nye byggjeprosjekt. - Dei UiO-tilsette vil dermed ikkje merka noko til at UiO fekk 58 millionar kroner mindre frå regjeringa, seier rektor Geir Ellingsrud og universitetsdirektør Hanne Harlem.

Publisert 6. des. 2006 16:54

Alle dei UiO-tilsette i Veglaboratoriet i Gaustadalléen 25 har vore utan telefon- og nettsamband sidan klokka 10.00 i formiddag. - Det kan vera på grunn av brot på ein av Telenors kablar, og Telenor har lova å reparera feilen til klokka 12 i morgon, seier IT-direktør Arne Laukholm.

Publisert 6. des. 2006 12:12

- Generasjoner av Holberg-forskere har ikke oppfylt de mest elementære krav til filologisk arbeid. Det har ført til at Jeppe paa Bierget er blitt tolket på sviktende litterært grunnlag. Nå må litteraturhistorien skrives om, fastslår cand.philol. Gunnar Sivertsen.

Publisert 6. des. 2006 11:12

- Påstandane om at dei tidlegare Parat-medlemane på Instrumentverkstaden på Fysisk institutt ikkje hadde ei lønn dei kunne leva av, er både frekke, historielause og rein løgn. Det seier Parat-leiar Ole Martin Nodenes, som får støtte frå Forskarforbundets hovudtillitsvalde, Live Rasmussen.

Publisert 30. nov. 2006 14:50

Den finske skogforskaren Kim von Weissenberg skal leia komiteen som skal granska det siste tilfellet av mogleg forskingsfusk ved Universitetet for miljø- og biovitskap og Universitetet i Oslo. Undersøkingskomiteen har det første møtet sitt på Gardermoen i morgon, og skal ha ferdig den endelege rapporten sin 1. september 2007.

Publisert 28. nov. 2006 09:49

Det medisinske fakultetet ved Nasjonaluniversitetet i Mexico by vil gjerne ha norske studentar, medan Det veracruzanske universitetet i Xalapa får for mange norske studentar i høve til kor mange dei sender til UiO.

Publisert 27. nov. 2006 18:34

Takket være store bevilgninger fra flere forskningsinstitusjoner ble landets første PET-senter nylig åpnet på Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Norge er et av de siste landene i Vest-Europa som tar i bruk PET/CT-skannere, som blant annet har revolusjonert kreftdiagnostikken. Behovet for kliniske PET-undersøkelser anslås til 38 000 i året. Dit er det ennå et langt stykke.

Publisert 27. nov. 2006 11:32

- Uenighet om vann har til nå aldri vært en utløsende årsak til krig, men krig ødelegger infrastruktur, også vannforsyning, og hindrer økonomisk utvikling, sier fredsforsker Nils Petter Gleditsch.

Publisert 27. nov. 2006 10:44

- Norge har hatt ulike forskningssamarbeid med Kina på miljøområdet i 20 år. Nå har dette endelig fått en fastere form, sa rektor Geir Ellingsrud under åpningen av miljøforsknings-senteret SINCIERE i Beijing onsdag 22. november.

Publisert 24. nov. 2006 15:08

Riksrevisjonen skriver i sin rapport til Stortinget at sektoren ikke fullt ut benytter de statlige bevilgningene, og at det er avsatt 2,3 milliarder i ubrukte midler. Det er riktig at det er avsatt 2,3 mrd kr, men det stemmer ikke at dette er ubrukte midler. Det opplyser leder Gunnar Stave i Universitets- og høgskolerådet i en pressemelding.

Publisert 24. nov. 2006 10:41

- Sudbø-saken, med sin fabrikkering og forfalskning av datamateriale, er ekstrem og egentlig et dårlig eksempel på hva forskningsetikk ved UiO dreier seg om. Forskningsetikk handler framfor alt om hensynet til andre, mener førsteamanuensis Berit Rognhaug ved Institutt for spesialpedagogikk. Kurs i forskningsetikk er fra i høst av blitt en del av forskerutdanningen på hele UV-fakultetet.

Publisert 24. nov. 2006 09:51

Medisinprofessor, dr. philos. Per Brandtzæg blei nyleg utnemnt til Kommandør av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden under ein seremoni på Domus Medica på Gaustad.

Publisert 23. nov. 2006 20:26

Sametingets første president, Ole Henrik Magga, ble under en seremoni i Urbygningens gamle festsal hedret med Lisl og Leo Eitingers menneskerettighetspris. - Jeg er svært glad for å motta denne prisen fra Universitetet i Oslo, mitt gamle universitet. Det var her det startet, sier han om sin innsats for samene og verdens urfolk.

Publisert 23. nov. 2006 13:54

- Dette er forferdelig moro, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal da han i dag fikk overlevert nasjonal strategi for nanovitenskap og nanoteknologi av Norges forskningsråd. Det skjedde på MiNaLab i Gaustadalléen. Samtidig kunne kunnskapsministeren opplyse at NTNU Nanolab i Trondheim vil bli tildelt 4,7 millioner i 2006-budsjettet, går det fram av ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Publisert 23. nov. 2006 10:16

Den pensjonerte vikingskipsnestoren Arne Emil Christensen må ut av kontoret sitt på Vikingskipshuset innan 17. desember. Oppseiinga kom like etter at han hadde uttalt seg kraftig mot flytting av vikingskipa i NRK-programmet Detektor. - Eg har ei kjensle av at det kan vera ein samanheng, seier han til Uniforum. Det avviser direktør Egil Mikkelsen ved Kulturhistorisk museum.

Publisert 23. nov. 2006 08:54

Professor i juss, Hans Petter Graver, fikk en økning i lønnen på 204 500 kroner ved lønnsforhandlinger tidligere i høst. Også flere av hans professorkolleger fikk store lønnstillegg i de såkalte 2.3.4-forhandlingene. - Fakultetet misbruker avtaleverket til å heve lønningene til utvalgte professorer, mener NTL-leder Sten Morten Henningsmoen.

Publisert 22. nov. 2006 15:43

Eitt og eit halvt år etter at åtte medlemar av fagforeininga Parat på Instrumentverkstaden på Fysisk institutt melde seg ut og inn i NTL, fekk dei brev frå Parat om at dei ikkje lenger var tilsette ved UiO. - Det reagerte me ganske kraftig på, seier Finn Eyolf Hostad og Steinar Skau Nilsen. Parat-leiar Ole Martin Nodenes seier seg svært lei for det som hende.

Publisert 22. nov. 2006 14:39

For seks år sidan tok Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet initiativet til eit organisert samarbeid med næringslivet. Resultatet har blant anna blitt ein forskingsavtale på 3,5 millionar med Hydro. No skal fakultetet dela røynslene sine med HF og SV, med hjelp frå det nystifta Næringslivsretta universitetssamarbeid (NUS).

Publisert 21. nov. 2006 13:57

Ole Henrik Magga tildeles Universitetet i Oslos menneskerettighetspris, Lisl og Leo Eitingers pris, for 2006 for sin utrettelige innsats og sitt aktive internasjonale engasjement for samene og verdens urfolk gjennom en årrekke. Pristildelingen finner sted i Gamle Festsal i Urbygningen onsdag 22. november kl. 17.00. Den tidligere professoren i fennougristikk ved UiO satt som Sametingets første president fra 1989 til 1997.

Publisert 20. nov. 2006 15:42

Den iranske flyktningen Reza Azhadarzadeh får tilbake studieplassen på farmasistudiet som han mista i oktober 2004. Det er klart etter at Farmasøytisk institutt har oppdaga at han likevel hadde gyldig fråvær på ein eksamen som hadde blitt registrert som stryk. Studiedirektør Monica Bakken seier seg svært lei for det som har skjedd.