Spesialpedagogene satser på forskningsetikk

- Sudbø-saken, med sin fabrikkering og forfalskning av datamateriale, er ekstrem og egentlig et dårlig eksempel på hva forskningsetikk ved UiO dreier seg om. Forskningsetikk handler framfor alt om hensynet til andre, mener førsteamanuensis Berit Rognhaug ved Institutt for spesialpedagogikk. Kurs i forskningsetikk er fra i høst av blitt en del av forskerutdanningen på hele UV-fakultetet.

FOKUS PÅ ETIKK: - Vi har rett og slett vært nødt til å ta etikk på alvor, sier førsteamanuensis Berit Rognhaug ved Institutt for spesialpedagogikk.
Foto: Ola Sæther

Forskningsetikk er ingen ny øvelse blant spesialpedagogene: Allerede for nærmere tretti år siden, mens studiet ble gitt ved Statens spesiallærerhøgskole, ble etiske problemstillinger tatt opp i enkelte prosjekter.

- Vi har rett og slett vært nødt til å ta etikk på alvor, sier Berit Rognhaug, og viser til at mye av den forskningen instituttet driver, omfatter personer med funksjonshemminger og særskilte behov, lavfrekvente og utsatte grupper i samfunnet.

Sensitive opplysninger

- Mange av våre studier omfatter enkeltpersoner og grupper bestående av relativt få mennesker. Vi bruker kvalitative metoder, og disse er sensitive når det gjelder forskningsetiske problemstillinger. Forskeren kommer nært innpå folk og kan komme til å avsløre deres identitet. Derfor er vi opptatt av personvern og jobber mye med anonymisering av datamateriale. Ja, behovet for personvern og konfidensialitet har vært så påtrengende at vi tidligere hadde forelesere fra Datatilsynet, forteller Rognhaug.

Alle forskningsprosjekter som innebærer behandling av personopplysninger, skal meldes til Personvernombudet for forskning, som ligger under Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), ifølge forskningsetiske retningslinjer (NESH). Hvert år har instituttet mange prosjekter på mastergradsnivå som meldes til NSD.

- En del av forskningen inkluderer personer med utviklingshemming. Disse mangler gjerne såkalt samtykkekompetanse. Om disse informantene er over 18 år, kan vi ikke innhente samtykke fra andre. Da er vi nødt til å få dispensasjon fra kravet om samtykke, påpeker Rognhaug. En slik dispensasjon er det de nasjonale forskningsetiske komiteene for helsefaglig forskning som gir.

Det er flere år siden Institutt for spesialpedagogikk formaliserte forskningsetikk på mastergradsnivå.

- Det foreleses om temaet, og alle studenter må i sin prosjektplan til masteroppgaven ha med punktet "Etiske hensyn som må ivaretas i prosjektet". Dette innbefatter blant annet det å innhente informert og fritt samtykke, forholde seg til konsesjon og meldeplikt, ikke stille støtende spørsmål, det å forstå kildene ut fra sin kontekst, kildebruk osv. Prosjektplanen blir rett og slett ikke godkjent om ikke dette punktet er med, fastslår spesialpedagogen, og legger til at det er viktig å bevisstgjøre også dem som ikke har med enkeltpersoner å gjøre. - Også i andre metodiske tilnærminger er forskningsetikk viktig å reflektere over, påpeker hun.

Fått resten av fakultetet med

Dette året tok Institutt for spesialpedagogikk initiativ til å arrangere kurs i forskningsetikk for alle stipendiater og phd-kandidater ved UV-fakultetet.

- Første kurs ble arrangert den 12. oktober i år. Heretter skal kurset gå hvert år og det skal utvides til to dager. Kurset blir obligatorisk for alle som begynner på doktorgradsprogrammet her ved fakultetet, forteller Rognhaug. ¬

- Erfaringene fra dette første kurset er meget gode; vi har fått mange positive tilbakemeldinger både fra kursdeltakere og de som holdt innlegg. Kurset var lagt opp som en gjennomgang av prosessen fra prosjektplan til disputas, med fokus på personvern, samtykke og samtykkekompetanse, og forskningsetiske problemstillinger i tilknytning til datainnsamling og skriveprosess. Sist, men ikke minst tok vi opp ansvaret forskere har overfor sine informanter, forteller hun.

Et kurs i forskningsetikk skal bidra til å bevisstgjøre forskere på hvilke hensyn som må tas, både til informanter, til tredjepart og til de kildene som brukes.
- Men vi kan selvfølgelig ikke "kurse oss bort fra" at noen jukser, presiserer Rognhaug.

Emneord: Etikk, Undervisning Av Trine Nickelsen
Publisert 24. nov. 2006 10:41 - Sist endret 10. des. 2008 15:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere