Etterlyser penger til embryonal stamcelleforskning

Professor i medisinsk etikk ved UiO, Jan Helge Solbakk, hilser velkommen forslaget til ny bioteknologilov, som Stortinget skal stemme over til våren. Men han synes det er lite gjennomtenkt av regjeringen å komme med et så kontroversielt lovforslag uten at det følger med penger til forskning.

STAMCELLEFORSKNING: Stortinget avgjør i løpet av våren 2007 om disse andrologene ved Det medisinske fakult på UiO i fremtiden får forske på embryonale stamceller fra mennesker.

I løpet av kort tid - sannsynligvis før jul eller over nyttår - vil regjeringen ved Helse- og omsorgsdepartementet legge fram en Odelstingsproposisjon om ny bioteknologilov. Det betyr at den kan bli behandlet i Stortinget i løpet av våren og bli gjeldende norsk lov fra 1. juli 2007. Lovforslaget innebærer en liberalisering av den gjeldende loven, særlig på tre punkter:

* Forskning på overtallige befruktede egg (inntil seks dager gamle) tillates
* Preimplantasjonsdiagnostikk ved assistert befruktning tillates for å forhindre alvorlig arvelig sykdom hos det barn som fødes
* Vevstypetesting for å lage såkalte donorbarn tillates

Spesielt det siste punktet er omstridt. Et knapt flertall i Bioteknologinemnda gikk i sin uttalelse i mars i år imot at man bør tillate vevstypetesting. Også blant regjeringspartiene har det vært strid om den nye loven.

- Behov for store investeringer

Professor i medisinsk etikk og tidligere medlem av Bioteknologinemnda, Jan Helge Solbakk, har lenge ivret for en liberalisering av bioteknologiloven, og hilser derfor de tre ovennevnte forslagene velkommen. Men han er misfornøyd med at det ikke følger med lovnader om finansiering av forskningen i lovforslaget.

- Det er lite gjennomtenkt av regjeringen å komme med et så kontroversielt lovforslag uten at det følger med penger. Det er dårlig politisk håndverk. Vi snakker om investeringer i mangemillionerklassen når det gjelder laboratorier og utstyr til forskning på embryonale stamcellelinjer. Dette er avansert forskning som også krever betydelige investeringer for å bygge opp kompetansen på området, sier Solbakk.

Han tror at de fleste partiene på Stortinget vil stille sine representanter fritt og at lovforslaget vil få flertall, også den delen som handler om vevstypetesting. SV har uttrykt skepsis til preimplantasjonsdiagnostikk, men Solbakk tror regjeringspartiet likevel vil kunne samle seg om å støtte lovforslaget.

- I sin høringsuttalelse til lovforslaget har Det medisinske fakultet ved UiO foreslått at erfaringene med preimplantasjonsdiagnostikk i Norge, det har vært ca. 35 saker til nå, skal gjennomgås systematisk, forteller han.

- Overdreven tro på adulte stamceller

- Motstanderne av embryonal stamcelleforskning har dessverre en lei tendens til å overselge hvor langt forskningen på adulte stamceller, stamceller fra fødte mennesker, er kommet, og at embryonal stamcelleforskning følgelig ikke er nødvendig. Dette er med respekt å melde tøv, sier Solbakk. Han understreker at for å løse de grunnforskningsutfordringer som er nødvendig for å kunne starte behandlingsforsøk på mennesker, er man fortsatt helt avhengig av å kunne benytte embryonale stamceller.

Emneord: Bioteknologi, Forskning Av Lars Hoff
Publisert 7. des. 2006 18:35 - Sist endret 10. des. 2008 14:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere