Samenes fremste talsmann hedret av sitt gamle universitet

Sametingets første president, Ole Henrik Magga, ble under en seremoni i Urbygningens gamle festsal hedret med Lisl og Leo Eitingers menneskerettighetspris. - Jeg er svært glad for å motta denne prisen fra Universitetet i Oslo, mitt gamle universitet. Det var her det startet, sier han om sin innsats for samene og verdens urfolk.

GLAD PRISVINNER: Ole Henrik Magga mottar UiOs menneskerettighetspris av prorektor Haakon B. Benestad i Urbygningens gamle festsal.
Foto: Ola Sæther

Professor i samisk språk og nyutnevnt Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, Ole Henrik Magga (59), mottok onsdag 22. november Lisl og Leo Eitingers pris for 2006. Sametingets første president og leder av FNs permanente forum for urfolk fram til i fjor, fikk Universitetet i Oslos menneskerettighetspris for "sin utrettelige innsats og sitt aktive engasjement for samene og verdens urfolk gjennom en årrekke", som det heter i begrunnelsen. Det hele skjedde under en stilfull og verdig seremoni i Gamle Festsal i Urbygningen. Den samiske musikeren Torgeir Vassvik med band stod for det svært originale kunstneriske innslaget med strupejoik blandet med jazz og samtidsmusikk.

- FN er urfolkenes håp

Prisen ble delt ut av prorektor og leder for priskomitéen, Haakon B. Benestad. Prisen består foruten diplomet og beløpet på 35 000 kroner i år av et maleri med motiv "fra vesthavet". Blant de om lag 80 tilhørerne befant det seg en rekke samiske representanter og folk fra menneskerettighetsmiljøet ved UiO. I sin takketale understreket Magga at urfolkenes håp de siste 30 årene har ligget i det internasjonale samarbeidet gjennom FN-systemet. Han trakk fram Norges viktige rolle i arbeidet med å sikre minoriteters og urfolks grunnleggende interesser og menneskerettigheter og oppfordret norske myndigheter til fortsatt å være spydspiss i dette arbeidet.

- Jeg er svært glad for å motta denne prisen fra Universitetet i Oslo, mitt gamle universitet. Det var her det startet, sier den sympatiske prisvinneren til Uniforum om sin innsats for samene og verdens urfolk. Magga begynte å studere på Blindern i 1968, og her avla han også norgeshistoriens første doktorgrad i samisk. Han gleder seg over at UiO har markert seg så sterkt i forhold til samenes og urfolks rettigheter.

- Hva er den største seieren du har opplevd i kampen for verdens urfolk?

- Det må være ILO-konvensjon nr. 169 fra 1989 om urfolks menneskerettigheter. I den ble urfolks rett til å eie og besitte de landområder der de tradisjonelt lever anerkjent. Norge er ett av 17 land som har ratifisert denne erklæringen. Men også dagen i dag kan bli historisk. I dette øyeblikk stemmes det nemlig over en FN-erklæring om urfolks rettigheter.

Vil ha en mer inkluderende nasjonalstat

- Hva er den største utfordringen i forhold til urfolks menneskerettigheter i dag?

- Å sikre det helt grunnleggende, at de overlever. Situasjonen er forverret for urfolk mange steder i verden. Mange har måtte flykte fra sine hjem, og mange havner i slummen rundt storbyene. Men det er også mer prinsipielle utfordringer, som at vi må videreutvikle begrepet om nasjonalstaten, slik at den kan inkludere flere folk, og ikke bare majoritetsbefolkningen. Demokratiet må også utvikles, slik at det betyr noe mer enn bare å telle stemmer.

- Og for Norges urbefolkning, samene?

- Å sikre de nordnorske sjøsamenes rett til sjøfiske ved å øke fiskevoten deres. Sørsamenes situasjon og deres muligheter for å drive reindrift i Trøndelag er også noe å ta tak i.

- Hva med samenes rett til land i Finnmark?

- Vi fikk Finnmarksloven i fjor. Den er ikke ideell, men jeg synes den er et brukbart kompromiss.

- Gjenreis professoratet i fennougristikk

- Og hva synes du om at professoratet i fennougristikk ved UiO ble nedlagt?

- Det synes jeg er veldig leit. Det forplikter å være landets hoveduniversitet. Jeg håper professoratet gjenopprettes, svarer UiOs tidligere professor i finsk-ugriske språk (1986-89). Professoratet og hele faget ble lagt ned rundt årtusenskiftet da hans ungarske etterfølger, László Keresztes, sluttet.

Emneord: Priser Av Lars Hoff
Publisert 23. nov. 2006 20:26 - Sist endret 10. des. 2008 15:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere