Ole Henrik Magga mottar UiOs menneskerettighetspris

Ole Henrik Magga tildeles Universitetet i Oslos menneskerettighetspris, Lisl og Leo Eitingers pris, for 2006 for sin utrettelige innsats og sitt aktive internasjonale engasjement for samene og verdens urfolk gjennom en årrekke. Pristildelingen finner sted i Gamle Festsal i Urbygningen onsdag 22. november kl. 17.00. Den tidligere professoren i fennougristikk ved UiO satt som Sametingets første president fra 1989 til 1997.

MENNESKERETTSPRIS: Ole Henrik Magga, Sametingets første president, får UiOs Etingerpris for sitt arbeid for verdens urfolk.

Ole Henrik Magga tildeles Universitetet i Oslos menneskerettighetspris, Lisl og Leo Eitingers pris, for 2006 for sin utrettelige innsats og sitt aktive internasjonale engasjement for samene og verdens urfolk gjennom en årrekke.

Magga (født 1947) er samisk språkforsker og professor ved Samisk høgskole i Kautokeino, tidligere professor i fennougristikk ved Universitetet i Oslo og professor i samisk lingvistikk ved Universitetet i Tromsø. Magga ble medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi i 1993.

Sametingets første president

Han har i en årrekke vært aktivt involvert i og virket for fremme av samenes rettigheter som urfolk. Han hadde en sterk rolle i det som skulle bli den historiske etableringen av Sametinget, og satt som Sametingets første president fra 1989 til 1997. Magga var medlem i Samerådet 1976-1978 og leder av Norske Samers Riksforbund fra 1980 til 1985. Under Altasaken bidro han med sine diplomatiske evner til å hindre en voldelig utvikling av konflikten.

Internasjonalt engasjement for urfolk

Magga har markert seg med et utstrakt internasjonalt engasjement for fremme av samenes og urfolks rettigheter, og har fått internasjonal anseelse for sitt arbeid. I 2002 ble han den første lederen for FNs permanente forum for urfolk (The UN Permanent Forum on Indigenous Issues - UNPFII), som han ledet frem til 2005. FNs permanente forum for urfolk er et rådgivende organ til FNs økonomiske og sosiale råd ECOSOC, med mandat til å diskutere urfolksspørsmål knyttet til økonomisk og sosial utvikling, kultur, miljø, utdanning, helse og menneskerettigheter. Gjennom sitt lederverv der i oppbyggingsfasen bidro Magga til å skape et forum som gir urfolk en stemme og mulighet til å delta direkte inn i FN-systemet på høyt nivå, fremme sine rettigheter og rapportere om krenkelser.

FN-erklæringen om urfolks rettigheter

Også gjennom andre internasjonale verv har Magga viet det internasjonale urfolksarbeidet stor oppmerksomhet, og bidratt til å rette søkelyset på urfolks situasjon verden over. Han var med på å stifte Verdensrådet for urfolk (WCIP) i 1976, og var i perioden 1992-1995 medlem av UNESCOs World Commission on Culture and Development. Gjennom Samerådet har Magga i en årrekke deltatt i arbeidet med FN-erklæringen om urfolks rettigheter. FN-erklæringen om urfolks rettigheter ble vedtatt av FNs Generalforsamling under dens 61. sesjon i september 2006.

Tildelingen finner sted i Gamle Festsal i Urbygningen, Universitetet i sentrum, onsdag 22. november kl. 17.00. Det er åpent for alle. Prisvinneren skal forelese over emnet "Urfolkenes sak i FN-systemet".

Emneord: Menneskerettar, Priser
Publisert 21. nov. 2006 13:57 - Sist endret 10. des. 2008 15:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere