Nyheter fra 2005 - Side 5

Publisert 13. sep. 2005 11:12

Isegran i Fredrikstad blei først omtala i 1287 i islendingen Gottskalks annalar. Dei siste 32 åra har prakteigedomen vore ein del av UiO. Men dersom UiO ikkje brukar eigedomen, kan Fredrikstad kommune krevja den tilbake for ei krone. Det skjedde for eit halvt år sidan. Men det er ikkje det mest dramatiske som har hendt på Isegran.

Publisert 8. sep. 2005 17:46

Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth blei nyleg utnemnd til medlem av Det franske vitskapsakademiet. Dermed blir han den første nordmannen sidan tidlegare rektor og geologiprofessor W.C. Brøgger var medlem på slutten av 1800-talet. - Dette kom som ei svært hyggeleg overrasking, seier Stenseth til Uniforum.

Publisert 8. sep. 2005 13:09

- Vi trenger et folkelig opprør àla den oransje revolusjonen i Ukraina før det er for sent og president Robert Mugabe har latt halve befolkningen sulte i hjel, sier den zimbabwiske juristen og opposisjonspolitikeren Welshman Ncube. Han besøkte Universitetet i Oslo der han mottok sitt æresdoktorat 2. september.

Publisert 8. sep. 2005 10:57

Årets rektorkandidater var rørende enige på mandagens debattmøte om at deres valgplattformer er ganske like, og at velgerne også bør granske personenes stil og deres meritter. - Se på hva de ulike kandidatene virkelig har fått til, var Lars Walløes oppfordring. Men ingen ønsket å rangere de andre kandidatene, bortsett fra Kristian Gundersen som visste hvem han ville ha på de to siste plassene.

Publisert 7. sep. 2005 14:24

Førstekonsulent Manhar Patel ved Senter for utvikling og miljø fekk denne veka utdelt Norges Vels medalje for lang og tru teneste etter å ha arbeidd ved UiO i tretti år. - Det har vore ein svært hyggeleg arbeidsplass for meg etter at eg kom til Noreg som politisk flyktning frå Uganda i 1972, sa Patel, like etter at han hadde fått utdelt medaljen av styreleiar for SUM, Hans Christian Bugge.

Publisert 7. sep. 2005 14:04

- Tanken er at eit bygg for kjemi, bioteknologi og molekylærmedisin i Gaustadbekkdalen bør kunna stå klart til UiOs 200-årsjubileum i 2011. I eit slikt bygg for Life Sciences skal toppforskarar frå alle desse miljøa koma saman, seier prorektor Anne-Brit Kolstø til Uniforum. Universitetsstyret skal ta stilling til planane i november.

Publisert 7. sep. 2005 10:48

Medisinprofessor Lars Walløe er utnemnd til Kommandør av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. Walløe får denne heideren både på grunn av forskinga si og på grunn av dei offentlege verva han har hatt. - Det er fint å bli sett pris på for noko som eg heile tida har tykt det har vore morosamt å driva på med, sa Lars Walløe då han fekk utdelt ordenen i Vitskapsakademiet onsdag 31. august.

Publisert 6. sep. 2005 14:20

- Politikarane må snart bestemma kor stort Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen skal bli. Alle kan ikkje ta statsvitskap ved desse universiteta. Det sa leiar for Stortingets utdannings- og forskingskomité, Rolv Reikvam (SV) i ein debatt i Chateau Neuf måndag 5. september.

Publisert 2. sep. 2005 13:53

- Det er ved å være et forskningsuniversitet som er med i front av den internasjonale utviklingen og interessert i samfunnet rundt oss at vi best kan gi verdifulle impulser til annen virksomhet, poengterte rektor Arild Underdal i sin tale under årsmarkeringen til Universitetet i Oslo fredag 2. september. Det går fram av ei pressemelding fra UiO.

Publisert 1. sep. 2005 17:17

Kakefest, populærforelesninger, seremonier, hagefest, æresdoktorkreeringer og prisutdelinger. Det er duket for årsfest ved Universitetet i Oslo. Fredag 2. september fyller Norges eldste universitet 194 år og tildeler æresdoktorater til blant andre Gro Harlem Brundtland, Per Olov Enquist og nobelprisvinnerne Peter Agre og Ben R. Mottelson, skriver UiO i ei pressemelding.

Publisert 31. aug. 2005 13:45

Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) og Universitetshistorisk fotobase (UFO) stiller ut 60 meter fotografier. Blinkskudd gjennom 130 år skal presenteres på universitetets grunn - bokstavelig talt!

Publisert 31. aug. 2005 12:13

Den 17. september reiser en delegasjon fra Universitetet i Oslo til Kina for å fremme samarbeid mellom norske og kinesiske forskere innenfor feltet miljøforskning. Lederen for delegasjonen er rektor Arild Underdal .

Publisert 31. aug. 2005 09:57

Ekstrem-orkanen Katrina har rast mot USAs sørlige kyster og har lagt deler av storbyen New Orleans under vann. De siste ti åra har intensitet og varighet av orkanene økt med nesten 70 prosent sammenlignet med gjennomsnittet. - Vi ser en økning i voldsomme orkaner, men forskningen kan ikke med sikkerhet slå fast at økningen skyldes menneskeskapte klimaendringer, sier CICERO-direktør Pål Prestrud i en pressemelding.

Publisert 30. aug. 2005 16:22

- Rektorvalet handlar om kampen for eller imot det instrumentelle universitetet. I denne kampen står Fanny Duckert og Stein A. Evensen på den eine sida medan eg sjølv, Geir Ellingsrud og Lars Walløe står på den andre sida. Det sa rektorkandidat Kristian Gundersen på den første debatten mellom alle dei fem rektorkandidatane i Helga Engs hus fredag 26. august. Arrangørar var dei humanistiske og teologiske fakulteta.

Publisert 29. aug. 2005 16:09

- Fanny Duckert er absolutt kandidat til å stå på andreplass på stemmeseddelen min under rektorvalet. På førsteplass vil eg sjølvsagt setja meg sjølv. Det sa rektorkandidat Lars Walløe under ein valduell med Fanny Duckert i Botanisk hage på Tøyen torsdag 25. august.

Publisert 29. aug. 2005 16:06

Ingen partier ønsker å redusere bevilgningene til universitetet. De vil tvert imot satse enda sterkere enn før på utdanning og forskning. Det viser en rundspørring Uniforum har gjort blant partiene. Vi ba representanter fra de ulike partiene svare på følgende spørsmål: 1. Kvalitetsreformen har medført en større arbeidsbelastning for de vitenskapelig ansatte. Vil dere øke basisbevilgningene til universitetet eller foreta andre grep som kan hindre at tettere oppfølging av studentene går på bekostning av forskningen? 2. Er programmene og fagtilbudet ved UiO i tilstrekkelig grad tilpasset samfunnets behov? 3. Hva vil dere gjøre for å legge forholdene til rette for utvikling av fremragende forskningsmiljøer?

Publisert 29. aug. 2005 10:47

Både Ullevål hageby og universitetsbygningane på Blindern var på pensumlista til dei 25 sommarskulestudentane som hadde valt norsk arkitektur og design som hovudemne. - Det er spennande å sjå korleis norske arkitektar har vore opptekne av å laga møteplassar, synest Shannon Lawrence frå Canada.

Publisert 26. aug. 2005 11:09

Da norske forskere dro til verdens mest avsidesliggende bebodde øy for å studere den flotte tannhelsen, trakk de en jeksel på alle ungene og ga dem sjokolade som takk.

Publisert 25. aug. 2005 16:13

Etter at Albert Einstein hadde vært i Kristiania i juni 1920 og forelest over sin relativitetsteori, ble det arbeidet energisk for å tilby ham et professorat i fysikk ved Universitetet i Kristiania. Og Einstein var ikke direkte avvisende.

Publisert 25. aug. 2005 10:35

Får rektorkandidatene anledning til å velge mellom nytt Kulturhistorisk museum på Sørenga, nytt veksthus på Tøyen eller nytt bygg for Life Sciences i Gaustadbekkdalen, vil Fanny Duckert prioritere bygging av et nytt veksthus på Tøyen, mens Geir Ellingsrud og Stein A. Evensen holder en knapp på et bygg for Life Sciences i Gaustadbekkdalen. Kristian Gundersen vil støtte det prosjektet som har størst sjanse til å få statlig støtte. Lars Walløe mener derimot at den som kan svare konkret på et slikt spørsmål ikke egner seg til å bli rektor.

Publisert 24. aug. 2005 15:51

Forskarane Unn Røyneland og Bente Ailin Svendsen har saman med andre språkforskarar fått 10 millionar kroner frå Forskingsrådet for å studere ungdomsspråket i blant anna Oslo. Talemålsutviklinga i hovudstaden er blitt neglisjert av språkforskarane i ein generasjon. Det har likevel skjedd store endringar i talemålet dei siste tretti åra, særleg fordi det språklege mangfaldet i Oslo er blitt mykje større.

Publisert 24. aug. 2005 13:19

Naum Gabos kunstverk Constructed Head No. 2 skal lånast ut til Guggenheim-museet i Bilbao i Spania. - Det er stor stas at UiO har eit kunstverk som eit så kjent kunstmuseum vil låna, seier kunstforvaltar Ulla Uberg.

Publisert 24. aug. 2005 09:36

- UiO må ta vare på norsk fagspråk sjølv om engelsk er både det naturlege daglegspråket og fagspråket i mange internasjonale forskingsmiljø. Det konstaterer rektor Arild Underdal, som no set ned eit utval som skal koma med forslag til ein eigen språkpolitikk for universitetet.

Publisert 23. aug. 2005 09:12

Universitetet i Oslos postjournal blir for første gang lagt ut på Internett tysdag 13. september. Då blir det også slutt på papirversjonen av denne journalen som inneheld ein oversikt over inn- og utgåande post ved UiO.