- Rektorvalget er et personvalg

Årets rektorkandidater var rørende enige på mandagens debattmøte om at deres valgplattformer er ganske like, og at velgerne også bør granske personenes stil og deres meritter. - Se på hva de ulike kandidatene virkelig har fått til, var Lars Walløes oppfordring. Men ingen ønsket å rangere de andre kandidatene, bortsett fra Kristian Gundersen som visste hvem han ville ha på de to siste plassene.

- Rektorvalget er et ideologisk valg mellom det instrumentelle universitet og det frie og uavhengige universitet, sa Kristian Gundersen på debattmøtet mellom rektorkandidatene på Rikshospitalet.
Foto: Martin Toft

UiOs fem rektorkandidater braket sammen til ny dyst i Stort auditorium på Rikshospitalet mandag 5. september for om lag hundre tilhørere. Kandidatene var enige om mye: De har felles front mot måten Forskningsrådet forsøker å styre forskningen på ved hjelp av pengesekken, alle vil styrke forskernes rett og plikt til å bruke halvparten av sin tid på å forske, og alle er skeptiske til tellekant-prinsippet i finansieringen av forskning. I spørsmålet om fagdimensjonering var det imidlertid ingen av kandidatene som ville komme med konkrete svar.

Kritikk mot MED

Stein A. Evensen var på hjemmebane og måtte blant annet tåle kritiske spørsmål fra salen om manglende pengestøtte til forskning som faller utenom de tematiske forskningsområdene på Det medisinske fakultet. Evensen forsvarte seg med at kun 30 prosent av pengene går til disse områdene, at andelen skal reduseres og at det har vært full tilslutning om dette på fakultetet.

Kristian Gundersen grep begjærlig anledningen til å kritisere Evensen for å være ansvarlig for et "demokratisk underskudd" på sitt fakultet.

- Dette rektorvalget er det viktigste på mange år. Det er et ideologisk valg mellom på den ene side det instrumentelle universitet, med fokus på ledelse og næringslivets behov, og på den annen side det frie og uavhengige universitet. Alle vil prestere mer under demokratiske forhold, hevdet Gundersen. Han var også glad for at universitets- og rektordebatten nå foregår mest i det offentlige rom.

Ledelse og profilering

Fanny Duckert var av en litt annen oppfatning: - Under mine mange besøk på UiOs institutter og enheter har jeg erfart stor vilje til å stå på, men overalt var det det samme problemet som kom opp, nemlig ledelse. Det er for mye administrasjon og for lite arbeidsglede på universitetet i dag, sa hun og tilføyde at UiO også kan profilere seg mye bedre i mediene enn det som er tilfelle i dag.

- Universitetet i Oslo er igjen overmodent for en kvinnelig rektor, og som kvinne tror jeg også at jeg kan få bedre gjennomslag i media, hevdet hun.

- Bredde og elitisme ikke motsetninger

Lars Walløe mente at debatten om elitisme versus bredde på universitetet dreier seg om en søkt motsetning, men etterlyste en mindre snever elitisme enn den Forskningsrådet går inn for.

- I undervisning er det ingen motsetning mellom bredde og elitisme, men forskning er i sin karakter elitistisk. Kvalitet i forskning må imidlertid omfatte noe mer enn bare opprettelse av sentre for fremragende forskning. Gode enkeltforskere må fortsatt få penger til å forske på individuell basis. Dette vil også gi en bredere basis for den elitistiske forskningen, sa han.

Walløe går inn for å etablere ordninger gjennom et samarbeid mellom universitetene, Forskningsrådet og departementet som kan sikre finansiering av doktorgrads- og postdoc.-stipender, fordi behovet for nyansettelser ved UiO er voksende.

- Styringsstrukturen under press

Geir Ellingsrud er på mange måter fagforeningsmannen i dette valget og er spesielt opptatt av at Særavtalen og oppsigelsesvernet ikke svekkes. Han har som sitt hovedanliggende styringsstruktur og demokrati:

- Styringsstrukturen står fortsatt under sterkt press, og jeg vil særlig motsette meg at en valgt rektor ikke også skal være styreleder. Jeg vil ikke ha omkamp på alt, men føre en realistisk punktkritikk. Pasienten er i live, men situasjonen er ikke stabil, sa han om UiO og understreket at han er sterkt imot at studievalget til 19-åringer skal få bestemme forskningspolitikken.

- Jeg er ikke en konfliktsøkende leder, men en samarbeidsmann. Jeg velger mine kriger med omhu, men det er grenser for hvor langt en utvikling kan gå, understreket han overfor dem som måtte være i tvil.

Rektor som "utenriksminister"

Stein A. Evensen understreket behovet for mer loftsrydding på UiO, i tillegg til viktigheten av å delegere arbeid og ha tillit til sine medarbeidere. Han vil også gjøre universitetet til en tydeligere samfunnsaktør i Oslo, og mente at en rektor må fungere som en "utenriksminister" overfor den politiske verden.

- Jeg er både lyttende og beslutningsdyktig og har en dyp forståelse for at ting ikke kan dirigeres i et universitetsdemokrati. Med meg og min prorektor får UiO også mer entusiasme, godt humør og selvironi inn i ledelsen, avsluttet Evensen, muligens som en respons på kritikken mot hans ledelsesstil.

Møteleder var tidligere universitetsdirektør Tor Saglie.

Emneord: Rektorvalget, Universitetspolitikk, Rektorvalet 2005 Av Lars Hoff
Publisert 8. sep. 2005 10:57 - Sist endret 10. des. 2008 15:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere