Håper på folkelig opprør mot Mugabe

- Vi trenger et folkelig opprør àla den oransje revolusjonen i Ukraina før det er for sent og president Robert Mugabe har latt halve befolkningen sulte i hjel, sier den zimbabwiske juristen og opposisjonspolitikeren Welshman Ncube. Han besøkte Universitetet i Oslo der han mottok sitt æresdoktorat 2. september.

- Æresdoktoratet til Welshman Ncube er også et håndslag til det frie åndsliv og den frie faglige virksomhet i Zimbabwe, sier rektor Arild Underdal. Her i samtale med Ncube før promosjonen.
Foto: Ola Sæther

- Situasjonen i Zimbabwe er ekstremt alvorlig, og den forverres for hver dag som går. Det demokratiske rom stenges, og grunnleggende menneskerettigheter som ytrings- og organisasjonsfrihet er i praksis opphevet, sier Welshman Ncube. 44-åringen er parlamentsmedlem og generalsekretær i opposisjonspartiet Movement for Democratic Change (MDC) i Zimbabwe. Jussprofessoren fra Universitetet i Harare var på kort Norges-besøk for å motta sitt æresdoktorat ved Universitetet i Oslo.

Viktig universitetssamarbeid

Ncube er blant dagens fremst afrikanske menneskerettighetsforskere. Han har vært en sentral samarbeidspart innen den gjensidige universitetsavtalen mellom Det juridiske fakultet ved Universitetet i Harare og Universitetet i Oslo siden 1985. Gjennom sitt forfatterskap har han gjort en meget betydningsfull vitenskapelig innsats ved å integrere menneskerettighetene innen familierett, arverett, kvinnerett, barnerett, statsrett og miljørett.

- Samarbeidet mellom UiO og Universitetet i Harare er viktig for Zimbabwe. Spesielt viktig er muligheten for å utveksle studenter og forskere, sier han om samarbeidsavtalen som nylig ble forlenget med fem år. Ncube var selv stipendiat ved UiO i 1985.

Terrorregime med all makt

- Fire aviser er blitt stengt bare de siste 18 månedene. Vold brukes som et politisk virkemiddel mot aktivister fra frivillige organisasjoner, politikere fra opposisjonen arresteres og tortureres, og kvinner voldtas systematisk av Mugabes bander, forteller Ncube.

Mugabes parti, ZANU-PF, oppnådde ved hjelp av terror og valgfusk under valget i mars i år to tredels flertall i parlamentet. I tillegg har Mugabe fått full kontroll over domstolene og Høyesterett etter å ha avsatt høyesterettsjustitiarius og fått innsatt sine egne folk. Nye lover forbyr pressen å kritisere presidenten og gir myndighetene rett til å stoppe alle møter, forby demonstrasjoner og straffeforfølge borgere dersom de kritiserer myndighetene.

- Hvor meningsfylt er det å sitte i parlamentet når undertrykkelsen er så ekstrem?

- Parlamentet er det eneste gjenværende demokratiske rommet, og det vil vi aldri oppgi. Mugabe må ta det fra oss med makt. Fortsatt kan de valgte representantene dra til sine valgkretser og holde møter, men ingen er trygge utenfor parlamentet. 9 av 10 av våre parlamentsmedlemmer har opplevd å bli arrestert, slått og angrepet av regimets folk, forteller Ncube. I 2002 ble han selv tiltalt for å ha vært med i en sammensvergelse mot Mugabe, men tiltalen ble frafalt året etter

- Det internasjonale samfunn har en plikt til å legge press på dette regimet, som ikke bare har utløst en politisk, sosial og økonomisk krise, men også en humanitær katastrofe, mener Ncube.

700 000 er blitt hjemløse de siste månedene etter at Mugabe bestemte seg for å fjerne uformelle bosettinger i urbane strøk. Matproduksjonen er falt dramatisk, etter at de hvite farmerne er blitt jaget fra sine gårder, som er blitt gitt til uproduktive Mugabe-tilhengere. I tillegg er landet hardest rammet av HIV/AIDS-epidemien nest etter Botswana.

Folkelig opprør

Ncube setter som mange andre i opposisjonen, nå sitt håp til et folkelig opprør àla den oransje revolusjonen i Ukraina.

- Hvor realistisk er et masseopprør i Zimbabwe? Fins det eksempler på at noe slikt har lykkes i Afrika?

- Det er mange eksempler på fredelige regjeringsskifter etter valg i Afrika, men ikke på folkelige opprør mot et undertrykkende regime. Det zimbabwiske folket i alminnelighet og tilhengerne av MDC i særdeleshet, har blitt systematisk torturert, utsultet og traumatisert av statsmakten siden den nåværende krisen begynte for fem år siden. Vi trenger å gå tilbake til grasrota vår for å oppmuntre folk og gi dem kraft, men dette er vanskelig når ytrings-, organisasjons- og bevegelsesfriheten er avskaffet. Jeg kan derfor ikke si når det vil kunne skje, avslutter Ncube som avviser muligheten for borgerkrig.

Ncube har fått tilbud om opphold som gjesteforsker ved Det juridiske fakultet ved UiO, men kan ikke regne med å kunne komme tilbake med det første. Han er nemlig blitt satt opp på en liste over folk som skal få inndratt passet sitt på grunn av "upatriotisk virksomhet". Parlamentet i Zimbabwe vedtok rett før han reiste til Oslo et tillegg til grunnloven. Det gjør det straffbart å kritisere myndighetene når man er i utlandet.

Emneord: Zimbabwe, Internasjonalisering Av Lars Hoff
Publisert 8. sep. 2005 13:09 - Sist endret 10. des. 2008 15:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere