Nyheter fra 2001 - Side 3

Publisert 18. okt. 2001 11:44

Den 1. januar tiltrer Arild Underdal som rektor ved Universitetet i Oslo. Han gleder seg til å ta fatt, men vet også at det blir en vanskelig jobb. - En del tiltak vil møte motbør, sier han.

Publisert 17. okt. 2001 15:23

- En tredel av instituttene ved UiO relaterer i liten eller mindre grad egne planer til de planer og strategier Kollegiet har vedtatt. - Jeg hadde forventet at dette tallet ville være høyere, sier Arild Underdal, professor i statsvitenskap og påtroppende rektor ved UiO.

Publisert 17. okt. 2001 14:57

- Det er kjærleiksforholdet til UiO som får forskarane til å bli verande ved institusjonen trass i vanskelege arbeidsvilkår. Det fortel Ole Petter Ottersen, som har leia ei gruppe som har evaluert UiO som forskingsinstitusjon.

Publisert 17. okt. 2001 13:53

- UiO framstår som en undervisningsinstitusjon med høy integritet og troverdighet, sier Christopher Prescott, leder av fagkomiteen som har fått i oppdrag å evaluere universitetet som studieorganisasjon. - Men, legger han til: - Studiekvaliteten ved UiO må bli bedre.

Publisert 16. okt. 2001 15:33

- Det er lettere å skape forståelse for bruk av øremerking av professorstillinger til kvinner blant folk flest enn blant universitetets egne folk, påpeker Cathrine Egeland, som har skrevet doktorgradsavhandling om kjønnsbarrierer i Akademia. Nå etterlyser hun et fokusskifte i likestillingsdebatten.

Publisert 15. okt. 2001 15:42

En noe eldre sykkel med grønn bruskasse bakpå forsvant fra sin låste parkering foran Administrasjonsbygningen den 12. oktober. Det er rektor Kaare R. Norum som eier sykkelen.

Publisert 12. okt. 2001 14:54

- Norsk flyktningpolitikk har dei siste åra vore ein vanskeleg balansegang mellom restriktivitet og solidaritet. Samtidig som norske styresmakter ynskjer å ta imot flyktningar som treng vern, vil dei senda dei tilbake med ein gong det er trygt nok i heimlandet deira, fortel forskingsstipendiat Jan Paul Brekke.

Publisert 11. okt. 2001 18:45

- Vi har overoppfylt våre valgkampløfter, sa KUF-minister Trond Giske da han la fram departementets forslag til budsjettet for 2002. Han viste til at forskningen får 1,7 milliarder kroner mer enn i år. - Økningen kommer på de øremerkede områdene. For den enkelte forskers drift er situasjonen minst like presset som før, påpeker rektor Kaare R. Norum.

Publisert 11. okt. 2001 16:57

- Eg ser berre ein person som treng hjelp, ikkje kva side av konflikten denne personen tilhøyrer. Slik må alle som jobbar for Israelske Raude Davidsstjerne Magen David Adom tenkja, meiner presidenten for denne organisasjonen, legen Moshe Melloul. Saman med presidenten for Palestinsk Raude Halvmåne, Younis Al-Khatib fekk han tildelt UiOs menneskerettspris, Lisl og Leo Eitingers pris , denne veka.

Publisert 10. okt. 2001 12:10

Kyrkje-, utdannings- og forskingsminister Trond Giske tar innersvingen på journalistane og inviterer til pressekonferanse om budsjettframlegget for 2002 torsdag 11. oktober kl. 8.30, i god tid før budsjettproposisjonen blir tilgjengeleg klokka 10.00.

Publisert 9. okt. 2001 11:55

- Eg er glad for å ha blitt valt til rektor og eg set stor pris på den saklege måten denne rektorvalkampen er blitt ført på. Som eg tidlegare har sagt, så er eg ein keisam person, og valkampen har vel ikkje akkurat slått an blant dei store massane.

Publisert 8. okt. 2001 16:43

- Det er fjerde gang Universitetet i Oslo velger ny rektor ved direkte valg, sier Trond Tveit Selvik. Selvik er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av rektorvalget.Resultatet av rektorvalget skal være klart klokka 22 i kveld. Da vil vi vite om UiOs neste rektor blir Eivind Osnes eller Arild Underdal.

Publisert 8. okt. 2001 14:38

Professor i statsvitskap, Arild Underdal (55)vann dagens rektorval ved Universitetet i Oslo med 51,91 prosent av stemmene. Motkandidaten Eivind Osnes fekk 48,09 prosent av stemmene. - Eg er glad for dette resultatet, og det faktum at det var så jamnt viser at me begge har fått ei tillitserklæring frå UiO, sa Underdal i sin første kommentar etter at resultatet var klart.

Publisert 4. okt. 2001 13:41

- Myten om UiO som elfenbeinstårnet må no leggjast i grava etter at Karrieresenteret for sjette gong på rad skipar til denne møteplassen mellom arbeidsgjevarar og studentar. Med dette djupe hjartesukket ynskte prorektor Rolv Mikkel Blakar deltakarar og publikum velkomen til Arbeidslivsdagen 2001.

Publisert 3. okt. 2001 18:51

Saken Dag Øistein Endsjø versus norske myndigheter ruller videre. EFTAs overvåkningsorgan ESA har gitt Endsjø medhold i at øremerking av stillinger for det ene kjønn er i strid med gjeldende EØS-regler. I et brev til ESA forsvarer norske myndigheter sin rett til å reservere stillinger for kvinner. - Universitetets likestillingspolitikk vitner om dobbeltmoral, mener stipendiat Dag Øistein Endsjø.

Publisert 2. okt. 2001 11:42

Måndag 8. oktober klokka 22 blir det truleg klart om det er Arild Underdal eller Eivind Osnes som skal etterfylgja Kaare R. Norum i rektorstolen ved Universitetet i Oslo. Då skal alle stemmene som er blitt avgitt under rektorvalet vera ferdig talde.

Publisert 28. sep. 2001 13:11

Det første som møter deg når du trår over dørterskelen til Geologisk museum på Tøyen er gråstein - sett med en kunstners blikk. "Steinane mine" heter den nyåpnede utstillingen.

Publisert 26. sep. 2001 16:07

Rektorkandidatane Arild Underdal og Eivind Osnes avslørte lite om kva dei ville gjera som rektor ved Universitetet i Oslo under valdebatten måndag 24. september. Dei 200 personane som hadde møtt fram i Georg Sverdrups hus, fekk heller ikkje noko klart bilete av kva som var dei viktigaste skilnadane mellom dei to kandidatane.

Publisert 25. sep. 2001 12:09

- Om vi sammenligner den massive og landsomfattende feiringen vi i år har sett av 150-årsjubileet for Arne Garborgs fødsel med den høyst beskjedne markering det er lagt opp til for nasjonsbyggeren Brøggers 150 år, må vi konstatere at det ennå er et godt stykke igjen til at våre vitenskapere blir feiret etter fortjeneste, sier hans biograf, professor Geir Hestmark ved Biologisk institutt.