Nyheter fra 2000 - Side 2

Publisert 15. nov. 2000 11:19

- Vi har vært særlig opptatt av å støtte prosjekter som kan fremme dialog og samarbeid internt i regionen forteller Hélène Ullerød, leder av Seksjon for internasjonale programmer og hovedansvarlig for gjennomføringen av konferansen.

Publisert 15. nov. 2000 10:44

- Vi mangler stort sett alt, sa Leila Zugor Cisic, studentrepresentant fra Dzemal Bijedic Universitetet i Mostar. Hun var en av deltakerne på Balkankonferansen ved Universitetet i Oslo 6. og 7. november.

Publisert 14. nov. 2000 14:19

UiOs senter for medisinske studier i Moskva har lenge vært truet av nedleggelse. Nå får senteret 1 million kroner fra KUF, og finansieringen av virksomheten er dermed sikret - foreløpig.

Publisert 7. nov. 2000 16:52

Universitetet i Oslo held torsdag 16. november klokka 1400 ei markering i protest mot regjeringa sitt framlegg til universitetsbudsjett. - Me håpar å fylla heile Universitetsplassen i Sentrum med folk under denne aksjonen, seier rektor Kaare R. Norum.

Publisert 6. nov. 2000 16:42

Universitetet i Oslo må spara inn 81 millionar kroner på budsjettet for neste år dersom regjeringa sitt framlegg til universitetsbudsjett blir vedtatt av Stortinget. Det opplyser universitetsdirektør Tor Saglie til Uniforum.

Publisert 3. nov. 2000 16:12

Aldri før har så mange deltakere fra ulike land og folkegrupper på Balkan vært samlet for å drøfte framtiden og universitetenes rolle i gjenoppbyggingen av regionen som på konferansen "Meeting Place Oslo" på Radisson SAS Scandinavia Hotel mandag 6. og tirsdag 7. november.

Publisert 2. nov. 2000 14:12

To store skinnstoler og hundrevis av bøker fyller sosialantropolog og professor Thomas Hylland Eriksens røykfylte kontor. Han bedyrer at han alltid lufter før det skal komme studenter og at det ikke skal så mye lufting til før allergenene er ute av rommet.

Publisert 2. nov. 2000 11:40

- Eg er glad i å driva med medisinsk forsking fordi det gir høve til å utføra arbeid så godt som ein evnar utan press om kortsiktig lønnsemd. Det gir ei heilt spesiell arbeidsglede. Det meiner årets vinnar av Universitetet i Oslos forskingspris, medisinsprofessor Sjur Olsnes ved Radiumhospitalet.

Publisert 1. nov. 2000 21:18

Den 20. oktober utløp svarfristen for tilbud om hjemme-PC for UiOs ansatte. Av de 3300 som fikk tilbudet, har bare knapt 400 takket ja.

Publisert 1. nov. 2000 21:10

- I løpet av et mikrosekund er du avslørt av studentene dine om du er ærlig og engasjert, eller ikke. De ser tvers igjennom sjela di.

Publisert 1. nov. 2000 11:22

Abdel Burkan er NTNU-godkjent sivilingeniør. Trass i ingeniørmangel i Noreg går han likevel arbeidsledig. - Eg føler meg diskriminert på arbeidsmarknaden både på grunn av at eg er utlending, har rart namn og rar utsjånad, seier Burkan.

Publisert 31. okt. 2000 09:13

- Norske universitet kan senda lærarar til universiteta i Serbia og ta imot serbiske studentar. På den måten kan norske universitet hjelpa systeruniversiteta sine i Serbia, meiner professor i nordiske språk, Ljubisa Rajic.

Publisert 31. okt. 2000 08:52

- Her er gruvedirektøren allmektig. Nå ryktes det at han har sagt nei til mer vodka. Samfunnet er lukket, få tør si noe. Og spør man, får man ikke svar. Når Trond Gunnar Nordenstam (36) holder sin tiltredelsesforelesning denne uka, er det til Barentsburg på 78° nord han vil ta oss med. Byen der Lenin fremdeles vokter over arbeidernes boliger.

Publisert 27. okt. 2000 16:47

Professor Thomas Hylland Eriksen, Sosialantropologisk institutt får Universitetet i Oslos formidlingspris og professor Sjur Olsnes får UiOs forskningspris. Prisene deles ut sammen med læringsmiljøprisen 11. november i det nye Universitetsbiblioteket på Blindern under arrangementet Kjenn ditt universitet.

Publisert 26. okt. 2000 11:47

Prinsesse Märtha Louise og ektemannen til Finlands president Tarja Halonen, Pentti Arajärvi, kom til Blindern torsdag 26. oktober klokka 09.00 for å få omvising i Georg Sverdrups hus.

Publisert 25. okt. 2000 15:10

Universitetet i Oslo, Noregs landbrukshøgskule og Noregs veterinærhøgskule underteikna onsdag 25. oktober 2000 ein intensjonsavtale om å inngå ein forskingsallianse om biofag

Publisert 25. okt. 2000 10:45

Prinsesse Märtha Louise og ektemannen til Finlands president Tarja Halonen, kjem på besøk til Blindern torsdag 26. oktober. Dei skal få omvising i biblioteket i Georg Sverdrups hus.

Publisert 24. okt. 2000 15:03

Universitetet i Oslo, Noregs landbrukshøgskule og Noregs veterinærhøgskule underteiknar i morgon, onsdag 25. oktober, ein intensjonsavtale om å inngå ein forskingsallianse om biofag.

Publisert 20. okt. 2000 09:37

- Går vi mot en marginalisering av barn i det offentlige rom? spurte Lia Karsten, forsker ved Universitetet i Amsterdam under en konferanse om barns og ungdoms oppvekstvilkår i byen.

Publisert 20. okt. 2000 09:15

I fire år har det eksistert et nært samarbeid om forskning og utdanning mellom de humanistiske fakultetene i Oslo og Göteborg. Samarbeidet har vært svært vellykket. Nå skal det styrkes og utvides.

Publisert 19. okt. 2000 14:03

- Jeg har selv erfart på kroppen at mangel på kommunikasjon er livsfarlig, forteller professor ved Seksjon for allmennmedisin, Per Hjortdahl.

Publisert 19. okt. 2000 12:34

Etter fire års intenst arbeid i Mali, Sveits og Norge er Drissa Diallo i havn med doktoravhandlingen som omhandler den medisinske effekten av utvalgte ville planter. Den gir full kreditt til de tradisjonelle medisinmennenes ervervede kunnskaper.

Publisert 19. okt. 2000 12:10

UiO er i dialog med et dataselskap om innkjøp av programvare for nettbasert læring. Kollegiet har i år bevilget 60 millioner kroner til omstillingstiltak ved UiO. En stor andel av pengene skal brukes til tiltak innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologien. - Nå er det viktig av de ulike miljøene kommer sammen og koordinerer tiltakene rettet mot å etablere og utvikle digitale læringsomgivelser, sier Jon Arnesson Lanestedt ved USIT.

Publisert 18. okt. 2000 16:14

I Pakistan er det aller første statlige institutt for menneskerettigheter opprettet i nært samarbeid med Universitetet i Oslo. Kvinnerett er nå blitt fag ved Universitetet i Peshawar.

Publisert 17. okt. 2000 16:52

Litauens president Valdas Adamkus blei tatt imot av rektor Kaare R. Norum utanfor Administrasjonsbygningen på Blindern, då han kom på besøk til Universitetet i Oslo 17. oktober.