2013 - Side 3

Publisert 12. nov. 2013 11:24

Førstkomande fredag deltar Microsoft-grunnleggjaren Bill Gates i ein samtale om global helse med helseminister Bent Høie og UiO-rektor Ole Petter Ottersen i Gamle festsal i Urbygningen i sentrum. UiO oppfordrar alle til å senda inn spørsmål til Bill Gates på hashtag #GlobalUiO.

Publisert 11. nov. 2013 10:27

Kristelig Folkeparti og Venstre vil trekke 11 måneders studiestøtte inn i budsjettforhandlingene med regjeringen. - Vi er veldig fornøyd med det, sier  leder for Norsk studentorganisasjon, Ola Magnussen Rydje.

Publisert 8. nov. 2013 15:02

Universitetet i Bergen brøt likestillingsloven da Leiv Marsteintredet ikke fikk jobb som førsteamanuensis. I stedet ble en dårligere kvalifisert kvinne ansatt med radikal kjønnskvotering.

Publisert 1. nov. 2013 16:45

Doktoravhandlinga om Richard Strauss’ opera Salome blei ein døropnar til stillinga som informasjonskonsulent i Operaen for Hedda Høgåsen Hallesby . – Det kjennest viktig for meg å vera her, synest ho.

Publisert 1. nov. 2013 14:17

Vaktselskapet NOKAS har kjøpt opp G4S i Noreg. Selskapa har konkurrert om å få vakttenester frå UiO. – Det kan gjera det enklare å ta ei avgjerd, trur eigedomsdirektør Per Erik Syvertsen .

Publisert 31. okt. 2013 16:21

– Statoils oljesandprosjekt i Canada er eit godt døme på brotsverk mot naturen. Det meiner advokaten og aktivisten Polly Higgins . Statoil svarar at dei ryddar opp etter seg. Denne hausten er Polly Higgins gjesteforskar på Universitetet i Oslo.

Publisert 31. okt. 2013 13:24

Ulik språkbruk ødela for dialogen i omorganiseringen IHR, ifølge Bethina Strandberg-Jensens masteroppgave. – Kulturen ved UiO er mer sensitiv for valg av ord og begreper enn det jeg kjenner til fra andre virksomheter, synes universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe .

Publisert 30. okt. 2013 14:12

Nærmere halvparten av dagens ph.d.-kandidater må belage seg på å forlate akademia. For dem som må ut, kan det bety tap av prestisje og en følelse av å være mislykket. – Ikke så rart, mener Liv-Elisif Kalland i foreningen UiODoc.

Publisert 30. okt. 2013 10:50

Forskningsrådet deler i dag ut en halv milliard kroner til laboratorier, databaser og utstyr. UiO er prosjektleder for tre forskningsmiljøer, som til sammen får 76,3 millioner kroner. Tekstlaboratoriet, som ledes av Janne Bondi Johannessen er ett av disse fagmiljøene.

Publisert 25. okt. 2013 16:34

Sentraladministrasjonen (SA) får namnet UiO: Leiing og støtteeiningar (Ledelse og støtteenheter) frå nyttår. I kortversjon blir namnet LOS, opplyste universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe på eit allmøte for dei tilsette i SA i dag.

Publisert 24. okt. 2013 15:23

Vaktselskapet G4S har fått medhold fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i at UiO brøt lov om offentlige innkjøp da de stengte G4S ute fra en anbudsrunde om vakttjenester. Begrunnelsen var at selskapet ikke oppfylte UiOs etiske retningslinjer.