UiB kjønnsdiskriminerte mann

Universitetet i Bergen brøt likestillingsloven da Leiv Marsteintredet ikke fikk jobb som førsteamanuensis. I stedet ble en dårligere kvalifisert kvinne ansatt med radikal kjønnskvotering.

KJØNNSDISKRIMINERT: Leiv Marsteintredet var bedre kvalifisert enn den kvinnelige søkeren, men fikk likevel ikke jobben. Ulovlig, radikal kjønnskvotering konkluderer Likestillings- og diskrimineringsombudet med.

Foto: Ola Sæther

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har konkludert: «Universitetet i Bergen handlet i strid med likestillingsloven § 4, jf § 3 i forbindelse med tilsetting av førsteamanuensis, da vilkårene for positiv særbehandling i § 3a ikke var oppfylt.»

Ombudet slår altså fast at det ikke var grunnlag for moderat kjønnskvotering, slik den daværende ledelsen ved Institutt for sammenliknende politikk, likestillingskomiteen ved UiB og Det samfunnsvitenskapelige fakultet har hevdet. Ansettelsen av en kvinne i stedet for Marsteintredet er dermed radikal kjønnskvotering, noe som er forbudt.

Får tilbud om jobb
– Jeg synes det er storveies. Ombudet slår fast at UiB har brutt loven, og anbefaler at UiB kommer frem til en minnelig ordning med meg innen utgangen av november, forteller Marsteintredet til På Høyden.

Han er nå førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

UiB har allerede svart at de ikke vil anke uttalelsen til likestillings- og diskrimineringsnemnda, og at de vil tilby Marsteintredet en stilling som førsteamanuensis.

– Jeg er glad for at de ikke vil anke, og at de vil gå i dialog om en minnelig løsning. Det kan tyde på at de har forstått alvoret i denne saken, sier Marsteintredet.

Ryddig rektorat
Han er klar på hvem han mener har ansvaret for lovbruddet.

– Jeg synes universitetsledelsen har opptrådt veldig ryddig, sier Marsteintredet.

Tidligere rektor Sigmund Grønmo gikk tidlig ut og informerte hva som er vanlige regler i vitenskapelige ansettelser, og kom senere med et utkast til nytt reglement som fratok instituttlederne retten til å gjøre om på innstillingene fra sakkyndigkomiteene. Disse komiteene er ofte satt sammen av én intern og to eksterne forskere, men forholdet kan også være omvendt. De vurderer kritisk hva det vitenskapelige arbeidet til kandidatene er verd, og skal sørge for at den beste kandidaten får jobben.

Men da det skulle ansettes en ny førsteamanuensis ved Institutt for sammenlignende politikk gjorde instituttleder Lise Rakner om på rekkefølgen, slik at Marsteintredet havnet på andreplass, etter en kvinnelig kandidat som komiteen mente var dårligere, og ikke kunne sidestilles med Marsteintredet.

Likestillingskomiteen ved UiB og leder Inga Berre stilte seg bak vurderingen.

– Anbefalte lovbrudd
– Det er en god del som burde skamme seg på UiB: Tidligere instituttleder Lise Rakner, dekan Knut Helland, fakultetsstyret på Det samfunnsvitenskapelige fakultet og tidligere leder for likestillingskomiteen, Inga Berre, mener Marsteintredet.

– Likestillingskomiteens leder har her gjort en svært slett saksbehandling. De har anbefalt et lovbrudd. Inga Berre, som behandlet saken på egenhånd, har en god del å svare for, mener han.

Berre vil i dag ikke kommentere innholdet i uttalelsen:

– Jeg er ikke lenger leder i likestillingskomiteen, og har ikke lest uttalelsen fra LDO, sier Berre til På Høyden.

Rakner bor for tiden i USA, og har ikke vært tilgjengelig for kommentar. Dekan Knut Helland sier dette om saken:

– Jeg beklager det som har skjedd. Nå tilbyr vi han en stilling.

Hjørnesteinen
– Det er tankevekkende at de som skal sørge for at likestillingsloven blir fulgt har brutt den for å få opp kvinneandelen på fakultetet. Her har alle kontrollinstanser totalt sviktet, sier Marsteintredet.

Han vil ikke utelukke at noen har snakket sammen for å ansette den søkeren de helst ville ha, selv om vedkommende var dårligere kvalifisert.

– Hjørnesteinen i akademia er en objektiv vurdering fra en ekstern komite. Det er systemet vi har for å unngå favorisering av enkeltpersoner. LDO har uttalt at instituttleder har lov til å endre på innstillinger, men at det må argumenteres svært grundig for det. Her har ikke likestillingskomiteens leder, instituttledelse eller fakultetsledelse hatt argumenter, mener Marsteintredet.

Vurderer sivilombudsmannen
Selv om han har fått medhold hos LDO holder han muligheten åpen for å klage saken inn til Sivilombudsmannen.

– Det kan kanskje være nyttig, også sett i lys av at UiB nå er inne i en prosess der de ser på regelverket når det gjelder vitenskapelige ansettelser, sier Marsteintredet.

Mye av saken ble lenge hemmeligholdt både for presse og for andre ansatte ved instituttet. I innstillingen fra instituttleder manglet det også en setning som var til Marsteintredets fordel, noe som hadde vært sitatfusk dersom det hadde skjedd i en vitenskapelig tekst.

Savner vestlendingene
Nå vil Marsteintredet forhandle med UiB om hva som skal skje videre.

– Jeg har det greit i Oslo. Det regner mindre, og er hyggelig. Men jeg savner naturlig nok Vestlandet og vestlendingene.

Han er også glad for at saken fikk omtale i media.

– Det har vært veldig viktig at På Høyden og Bergens Tidende tok tak i saken. Da BT skrev leder om saken ble det fart i sakene.

Rektor beklager
Nåværende rektor, Dag Rune Olsen, fikk den betente saken i fanget da han tok over 1. august.

– Vi tar til etterretning uttalelsen fra LDO. Vi tar også til etterretning at vi ikke har grunngitt det godt nok dersom vi mente at det var grunnlag for en annen rangering enn den som den sakkyndige komiteen hadde gjort. Men vi noterer oss også at LDO sier at instituttleder kan gjøre om på rangeringen, dersom argumentene er gode nok, sier Olsen.

Han bekrefter at Marsteintredet nå vil få tilbud om en tilsvarende stilling.

– Jeg er veldig opptatt av at vi skal opptre profesjonelt. Vi skal naturligvis tilby han en stilling, og vi beklager gjerne at vi ikke har gjort en god nok jobb og hatt en god nok prosess i denne saken.

Emneord: Likestilling, Universitetspolitikk, Arbeidsforhold Av Dag Hellesund i På Høyden
Publisert 8. nov. 2013 15:02 - Sist endret 8. nov. 2013 15:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere