Nyheter fra 2009 - Side 4

Publisert 21. okt. 2009 09:10

Iranere i Norge føler seg misforstått og feilplassert av norske medier, ifølge sosiolog Sharam Alghasi. Gjennom sin ferske doktoravhandling oppfordrer han mediene til selvrefleksjon.

Publisert 20. okt. 2009 18:04

– Er omdømmet til UiO viktigare enn å ha omsorg for dei kvinnene som er blitt utsette for overgrep ved UiO? spør NTL-leiar Ellen Dalen etter utsegnene til universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i NRK førre veke. – Omsynet til tilsette og studentar går framfor omdømmet i denne saka, understrekar Bjørneboe og viserektor Ragnhild Hennum.

Publisert 20. okt. 2009 10:33

Nils Johan Lavik fekk utdelt UiOs menneskerettspris under ein seremoni i Gamle festsal i Urbygningen måndag 19.oktober. Han får prisen for det langvarige engasjementet og arbeidet sitt for flyktningar i Noreg.  

Publisert 15. okt. 2009 14:03

Skikkethetsnemndene ved landets universiteter og høyskoler ble etablert for å luke ut uskikkede studenter. Siden 2006 har nemndene ved de tre største universitetene i landet kun hatt én sak til behandling siden 2006, skriver Universitetsavisa.  

Publisert 15. okt. 2009 10:23

Fleire og fleire vitskaplege artiklar blir publiserte elektronisk i opne, tilgjengelege nettidsskrift. Torsdag 22. oktober kl. 18.00 inviterer Vitskapsakademiet til debatt med professor i rettsinformatikk, Jon Bing som innleiar. – Då håpar me at alle interesserte vil ta turen til Drammensveien 78 for å høyra kva Jon Bing har på hjarta, fortel professorane Anne-Brit Kolstø og Erik Boye frå UiO og Radiumhospitalet.

Publisert 14. okt. 2009 16:35

– Jeg synes dette var tøft gjort, sier førsteamanuensis Jørn Hurum i en kommentar til at han er blitt tildelt Forskningsrådets formidlingspris på 250 000 kroner. Prisen blir delt ut på Forskningsrådets festaften i Konserhuset i kveld.  

Publisert 14. okt. 2009 15:37

– Forslaget om å innføra tidsregistrering for forskarar er ufatteleg dumt og kan kosta staten langt meir i lønnsutgifter enn i dag. Det seier Øyvind Østerud og Dag Harald Claes, som er instituttleiar og nestleiar ved Institutt for statsvitskap. Dei fryktar for framtida til dei tverrfakultære studieprogramma, om det blir innført tidsregistrering.  

Publisert 14. okt. 2009 12:56

– Det er den beste staden for norsk forsking. Noreg har grunn til å vera stolt over Senter for grunnforsking, seier vitskapleg leiar Gro Steinsland. Uniforum har besøkt forskarparadiset i Vitskapsakademiet i Oslo.

Publisert 13. okt. 2009 16:42

– UiO-rektor Ole Petter Ottersen bør vera nøgd med at Universitetet i Oslo får fleire studieplassar og at det blir satsa på forskingsfeltet han kjem frå. Det sa forskingsminister Tora Aasland då ho presenterte tala frå Kunnskapsdepartementet i forslaget til statsbudsjett for neste år.  

Publisert 13. okt. 2009 12:41

– Vi hadde forventet å få flere ressurser, men ender faktisk opp med et reelt kutt i basisbudsjettet, uttaler rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen. Rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen deler Ottersens  skuffelse.

Publisert 13. okt. 2009 11:56

UiO får i overkant av fire milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2010. Samlet setter regjeringen av 23,6 milliarder til forskning og utvikling. Administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet utpeker forskning på fornybar energi til budsjettvinner.

Publisert 13. okt. 2009 09:48

StatoilHydros forskerpris for 2009 er tildelt professor Jan Inge Faleide (54) på Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Han får prisen på 200 000 kroner for sin forskning på den geologiske utvikling av Norskehavet, Barentshavet og Polhavet, skriver oljeselskapet i ei pressemelding.  

Publisert 12. okt. 2009 14:26

UiOs velferdspris gikk i år til Tom Tannæs. Ifølge juryens begrunnelse for tildelingen, er han en mann som passer på at det vi helst ikke skal merke så mye til, er på plass på rett sted til rett tid.

Publisert 9. okt. 2009 15:41

Forskarar både i psykologi, ernæring, barnemedisin, nevrologi og embryologi har forska på utviklinga av hjernen kvar for seg. No startar toppforskarar i Oslo, Bergen og Trondheim eit nasjonalt nettverk for tverrfagleg forsking på utviklinga av hjernen, Norwegian Consortium on Brain Development (NCBD).  

Publisert 8. okt. 2009 14:54

En snarrådig student trykket på brannalarmen, da det begynte å brenne i en taklampe i Niels Treschows hus. Det var helt riktig reaksjon ifølge UiOs brannrådgiver, Pål Lindberg.  

Publisert 8. okt. 2009 14:07

Denne veka opna SV-kantina i Eilert Sundts hus på Blindern i heilt ny drakt. No blir det satsing på sunn og næringsrik mat. – Studentane vil gjerne betala litt meir for mat som er laga frå grunnen av, seier Alain Clérambault, administrerande direktør for Studentkafeane AS.  

Publisert 8. okt. 2009 12:10

UiO sikret seg i dag 101.-plassen på Times Higher Educations rankingliste over verdens beste universiteter. Men listen er ikke direkte god, mener rådgiver Arve Aleksandersen i Forskningsadministrativ avdeling.

Publisert 7. okt. 2009 15:24

Om nokre år kan det bli mogleg å gi pasientar medisin sjeldnare enn i dag. Årsaka er ein teknologi UiO-forskarane Jan Terje Andersen og Inger Sandlie har utvikla.– Teknologien vil kunna påverka kor ofte pasientar treng å ta medisinen sin, anten dei er heime eller på sjukehuset. På lang sikt kan det gi ganske store helseøkonomiske gevinstar, trur Andersen. Dei har nyleg inngått ein avtale med bioteknologiselskapet Novozymes.  

Publisert 7. okt. 2009 14:11

I november legg eit felles utval for universiteta fram sitt syn på kva som skal til for å ha eit godt nok system for å dokumentera utbetaling av overtid. – Me støttar universitetsleiinga i at stempling er uakseptabelt, seier NTL-leiar Ellen Dalen til Uniforum.  

Publisert 7. okt. 2009 10:25

– Mennesket lengter etter renhet, hevder billedkunstner Frithjof Hoel. Fra neste fredag kan du besøke hans utstilling ”Visions of purity” i Galleri Sverdrup.

Publisert 7. okt. 2009 09:48

For noen fører yndlingsaktiviteten til dårlig livskvalitet og svekket psykisk helse. Frode Stenseng har forsket på fritidsaktivitetenes mørke side.  

Publisert 6. okt. 2009 16:53

Dei utanlandske studentane på internasjonal helse får kurs i god kjeldebruk og bruk av eigne ord i heimeeksamenar.  – Det fører til langt færre tilfelle av oppgåver som ikkje kan godkjennast, seier professor Akthar Hussein og studiekoordinator Vibeke Christie.  

Publisert 6. okt. 2009 16:02

Antallet studenter med utenlandsk statsborgerskap i Norge har økt med over 120 prosent de siste åtte årene, ifølge tall fra Mobilitetsrapport 2009, som Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) gir ut denne uken.

Publisert 6. okt. 2009 12:18

Til tross for flere besøkende og økte inntekter, har Baroniet Rosendal de siste årene gått med underskudd. – Universitetet har et historisk ansvar for Baroniet, påpeker Baroniets styreleder, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen. Hun ber UiO øke bevilgningene.

Publisert 5. okt. 2009 09:10

Grete Klempel Startheim er tildelt Kongens fortenestmedalje i sølv. Ho fekk festa medaljen på brystet av universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe på Lunsj med kultur fredag 2. oktober.