Nyheter fra 2009 - Side 3

Publisert 9. nov. 2009 17:29

– Eg er hundre prosent komfortabel med dette måleriet. Og så er eg svært glad i pastellfargar sa Geir Ellingsrud, då prorektor Inga Bostad hadde avduka kunstmålar Svein Bollings portrett av han måndag 9. november.  

Publisert 9. nov. 2009 13:50

– Dette er eit av dei få intakte meridianromma i Europa, og det har lege skjult bak betong i Observatoriet i mange tiår. Det er både utruleg og heilt fantastisk, seier Bjørn Vidar Johansen, frå Museum for universitets- og vitskapshistorie ved Universitetet i Oslo.  

Publisert 9. nov. 2009 12:11

– Jeg er ikke tilhenger av akademisk boikott overfor Israel. Det er også regjeringens syn, sier forskningsminister Tora Aasland til Aftenposten. Hun støtter dermed NTNU-rektor Torbjørn Digernes som sier at han er motstander av en akademisk boikott av Israel.  

Publisert 6. nov. 2009 09:30

– Det er viktig at UiO straks set i gang ein redningsaksjon for dei mest verdifulle elektroniske skattane. InterMedia har tatt vare på gammalt teknisk utstyr for å hindra at desse skattane hamnar på den elektroniske kyrkjegarden, seier førsteamanuensis Arild Boman og kontorsjef Lars Lomell.  

Publisert 5. nov. 2009 13:37

– Det var både ryddig og reint på alle desse laboratoria, med unntak av eitt. Slik konkluderte universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe etter at ho saman med viserektor Ragnhild Hennum og hovudverneombod Mette Børing var på synfaring i laboratoria til forskingsenteret CEES ved Biologisk institutt måndag 2. november.

Publisert 5. nov. 2009 11:46

Tipitaka er den eneste komplette, buddhistiske skriftsamlingen. En ny versjon med latinske bokstaver gjør skriftsamlingen mer tilgjengelig for allmennheten.  

Publisert 5. nov. 2009 07:56

– Eg synest det var heilt rett å konkludera med at eit nytt kulturhistorisk museum bør byggjast på Bygdøy. Det seier tidlegare HF-dekan Bjarne Rogan i ein kommentar til rådet Metier og Møreforsking gav Kunnskapsdepartementet i førre veke. – Me vil  at både Bygdøy og Bjørvika skal greiast ut, seier museumsdirektør Egil Mikkelsen.  

Publisert 4. nov. 2009 15:22

Spesialkandidat Rafael Marques da Silva var blant dei 100 første studentane og tilsette på odontologi som blei vaksinerte mot svineinfluensa i dag. Sprøyta blir sett inn i armen hans av oversjukepleiar Kari Hege Langmoen Baadstø.

Publisert 3. nov. 2009 11:50

Hvordan kan UiO tjene på den varslede studenteksplosjonen? Og hvordan bør universitetets samfunnsoppdrag utføres? Det er blant utfordringene Strategisk plan 2010–2020 skal bidra til å løse. 13. november sendes førsteutkastet ut på høring.

Publisert 3. nov. 2009 11:41

20 personer, deriblant universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og tidligere prorektor Haakon Benestad kalles inn som vitner når Arnved Nedkvitne i januar går til sak mot Staten ved Universitetet i Oslo.

Publisert 3. nov. 2009 11:14

Hedmark er det fylket hvor arbeidet med å samle inn lokale stedsnavn er kommet kortest. Det vil navneforsker Botolv Helleland ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium nå rette på.

Publisert 2. nov. 2009 17:16

Universitetet i Oslo kommer på 65. plass på en rangering av verdens universiteter utarbeidet av Shanghai Jiao Tong universitetet i Kina. Dette er en plass ned fra i fjor. I Europa ligger UiO på 18. plass og i Norden er det nummer tre etter Københavns Universitet og Karolinska Institutet i Stockholm, står det i ei pressemelding fra UiO.

Publisert 30. okt. 2009 10:10

Torskens genom er nå ferdig kartlagt. Og det er en ekte lofottorsk som har fått æren av å åpne ballet. Norge og forskere fra UiO er nemlig først ute med å kartlegge arvestoffet til en fisk som har stor økonomisk betydning, skriver forskning.no i dag.  

Publisert 29. okt. 2009 13:32

Forskerforbundets hovedstyre sa nylig et klart nei til tidsregistrering for forskere. Nå vil ikke fagforeningen si et ord om saken. Universitets- og høyskolerådet skulle etter planen gi en felles uttalelse sist uke, men har utsatt saken for å innhente ”mer informasjon”.  

Publisert 28. okt. 2009 13:28

Universitetet i Oslo skal no kartleggja risikoen ved alle laboratoria sine. Det gjer viserektor Ragnhild Hennum og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe klart etter at ein rapport frå selskapet Safetec dokumenterer svikt og dårlege rutinar ved bruk av farlege kjemikaliar på Biologisk institutt.  

Publisert 27. okt. 2009 14:53

– Den beste ideen min fekk eg ein gong eg sat på toalettet heime. Det er vanskeleg å tenkja seg korleis det skal passa inn i eit tidsregistreringsskjema, seier stipendiat Carl Henrik Knutsen på Institutt for statsvitskap ved UiO. Uniforum har fylgd han nokre dagar for å finna ut korleis eit forskarliv er.  

Publisert 27. okt. 2009 14:23

Er det mulig å glede seg over endring? Det ønsker HMS-koordinator Jorulf Brøvig Silde at du skal få svar på under Arbeids- og læringsmiljødagen på UiO fredag 30. oktober. Da kan du også i regi av Bedriftsidrettslaget koble av med både innebandy, yoga, bordtennis og jogging, melder HMS-seksjonen og Bedriftsidrettslaget i ei felles pressemelding.

Publisert 26. okt. 2009 14:09

Eit samla kulturhistorisk museum på Bygdøy vil vera både det beste og det billegaste alternativet. Det er konklusjonen til selskapet Metier og Møreforsking som på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet har laga ei ekstern kvalitetssikring av ulike alternativ for lokalisering av eit framtidig kulturhistorisk museum. - Regjeringa vil ta ei endeleg avgjerd i haust, opplyste forskingsminister Tora Aasland i ettermiddag.

Publisert 26. okt. 2009 12:16

Frå hausten 2011 skal Observatoriet kunna brukast som eit klasserom i naturvitskap og vitskapshistorie for alle sjuandeklassingar i Oslo. Det foreslår ei arbeidsgruppe leiidd av universitetslektor Nils Voje Johansen. Universitetsstyret tar endeleg stilling til saka.  

Publisert 22. okt. 2009 16:32

Frå 1. januar 2010 blir dagens ti institutt på Det medisinske fakultetet slått saman til tre storinstitutt. Samanslåinga er ein konsekvens av etableringa av Oslo universitetssykehus. – Me vil koma i mål til nyttår, meiner prosjektleiar Edvard Hauff.  

Publisert 22. okt. 2009 14:36

Kongsberg-gruppen er invitert til å holde foredrag om utviklingen av rakettvåpenet Joint Strike Missile på universitetets største informatikkarrangement. Flere ansatte ved instituttet er kritiske. – Så lenge studentene følger våre grunnleggende verdier, blander jeg meg ikke inn i programmet, uttaler instituttleder Morten Dæhlen.  

Publisert 21. okt. 2009 12:59

– Eg synest me fekk formidla det me ville, seier HR-direktør Anita Sandberg etter at planen for arbeids- og læringsmiljøundersøkinga på Det odontologiske fakultetet blei presentert på eit allmøte for dei tilsette og studentane tysdag 20. oktober.  

Publisert 21. okt. 2009 09:26

I 2008 brukte UiO 104 millioner kroner på kjøp av eksterne tjenester. NTL-nestleder Sten Morten Henningsmoen etterlyser mer åpenhet om hvor pengene er blitt av. – Vi anser det ikke som hensiktsmessig å lage en detaljert oversikt over alle innkjøp, svarer økonomidirektør Marianne Mancini.