– Avskjedsvedtaket ugyldig

20 personer, deriblant universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og tidligere prorektor Haakon Benestad kalles inn som vitner når Arnved Nedkvitne i januar går til sak mot Staten ved Universitetet i Oslo.

SAKSBEHANDLINGSFEIL: UiOs saksbehandling forut for avskjedsvedtaket har ikke vært forsvarlig gjennomført. Det hevder Arnved Nedkvitne (bildet) og hans advokat Preben Mo Fredriksen.

Foto: Ola Sæther

11.–14. januar 2010 skal saken til den avskjedigede UiO-professoren Arnved Nedkvitne opp i Oslo tingrett.

Nedkvitne krever avskjedsvedtaket kjent ugyldig, og krever i tillegg erstatning for tapte lønnsinntekter fra han ble avskjediget og mistet sin lønn. Det kommer fram i prosesskrivet som advokat Preben Mo Fredriksen har skrevet på vegne av Nedkvitne og Forskerforbundet.

– Saksbehandlingsfeil

Det var den 24. februar i år at Universitetsstyret opprettholdt avskjedsvedtaket som styret ved Det humanistiske fakultet fattet 16. juni 2008. Avskjedigelsen av Nedkvitne ble begrunnet av UiO med grov overtredelse av tjenesteplikter, trass i advarsler.

Ifølge prosesskrivet har saksbehandlingen ved UiO ikke vært forsvarlig. Påstanden gjelder både forberedelsen av saksbehandlingen forut for fakultetets vedtak, og forberedelsen av saksbehandlingen for Universitetsstyret som klageinstans. Det antas at saksbehandlingsfeilene kan ha fått innvirkning på sakens utfall.

I tillegg hevdes det at Nedkvitnes arbeidsgiver ikke har inntatt en objektiv rolle i forhold til saksframlegget, og at Nedkvitne har blitt utsatt for vilkårlig forskjellsbehandling av sin arbeidsgiver.

Psykisk belastende

Avskjedssaken har vært til stor belastning for Nedkvitne. I skrivet heter det at ”iverksettelsen av en personalsak mot Arnved Nedkvitne, marginaliseringen av ham og faget middelalderhistorie over tid, har medført store konsekvenser for Nedkvitne, især i form av psykiske belastninger. En slik konsekvens illustreres ved hans manglende opprettholdelse av sitt brennende engasjement overfor studentene.”

20 vitner

20 personer kalles inn som vitner av Nedkvitne og hans prosessfullmektige Preben Mo Fredriksen. Blant dem flere vitenskapelige ansatte og tidligere studenter ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), hvor Nedkvitne ved avskjedigelsen hadde vært professor siden 1993. Andre vitner er universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, tidligere prorektor, professor Haakon Benestad, hovedverneombud Mette Børing, fakultetsdirektør Trine Syvertsen ved Det humanistiske fakultet og tidligere instituttleder ved IAKH Jorunn Bjørgum. Geir Ellingsrud, som var rektor på det tidspunkt Nedkvitne ble avskjediget, blir ikke kalt inn.

Frist til 9. november

Universitetsledelsen representeres ved advokat Elisabeth Stenwig hos Regjeringsadvokaten. Hun har fått frist til 9. november med å gi et tilsvar til Nedkvitnes prosesskriv. Overfor Uniforum ønsker hun ikke å kommentere hva hun her kommer til å vektlegge.
 

Emneord: Universitetspolitikk, Arbeidsforhold Av Helene Lindqvist
Publisert 3. nov. 2009 11:41 - Sist endret 5. nov. 2009 08:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere