Veien til 2020

Hvordan kan UiO tjene på den varslede studenteksplosjonen? Og hvordan bør universitetets samfunnsoppdrag utføres? Det er blant utfordringene Strategisk plan 2010–2020 skal bidra til å løse. 13. november sendes førsteutkastet ut på høring.

TIÅRSPLAN: – Vi er en langsom sektor. Ting tar tid. Både forskning og utdanningsløp, sier Bjørn Haugstad (t.h.) og Ragnar Lie. Det er grunnen til at UiOs nye strategiske plan skal gå over ti år, og ikke fem, som tidligere.  

Foto: Ola Sæther

– Målet er å lage en plan som små og store beslutningstakere har nytte av, og lyst til å være med på å realisere. En plan som lever videre etter at den er laget, fastslår forskningsdirektør Bjørn Haugstad.

Sammen med prosjektleder Ragnar Lie er han i gang med arbeidet med Strategisk plan 2010–2020. 13. november sendes førsteutkastet ut på høring. 27. april neste år skal planen behandles av Universitetsstyret.

Ingen detaljplan

– Hva er Strategisk plan, og hva er den ikke?

– Strategisk plan er et dokument som skal forsøke å sette retningen for hele UiO, og som favner hele virksomheten. I tillegg til å brukes internt, skal den også kunne brukes aktivt overfor myndigheter og eksterne partnere, opplyser Haugstad.

– Det planen ikke er, er en arbeidsliste eller en detaljert styring av hverdagen. Den griper ikke direkte inn i de vitenskapelige ansattes akademiske virksomhet. Og gir heller ikke i detalj svar på hvordan vi skal nå våre målsettinger. For UiO vil selvsagt alltid være avhengig av den enkelte ansattes engasjement og initiativer.

– En langsom sektor

Et overordnet mål for Strategisk plan 2010–2020 er å styrke UiOs stilling som forskningsuniversitet av høy internasjonal standard. Internasjonalisering er også et av områdene det vil fokuseres sterkt på.

– Arbeidet i strategigruppen handler om å finne den rette balansen mellom ambisjoner og rammebetingelser, forklarer Lie.

Tidligere har tilsvarende planer ved UiO vært femårige. Denne gangen skal den gå over ti år. Haugstad og Lie tror det vil tjene UiO.

– Vi er en langsom sektor. Ting tar tid. Både forskning og utdanningsløp, sier Haugstad. Han understreker likevel at et eventuelt nytt rektorat om fire år selv avgjør om de vil følge planen ut hele perioden.

McKinsey-rapport

Strategisk plan vil blant annet bygge videre på arbeidet med de faglige prioriteringene, samt den forrige strategiske planen. Blant bakgrunnsmaterialet er også rapporten «UiO – mot et ledende internasjonalt forskningsuniversitet», utarbeidet av konsulentselskapet McKinsey.

– Har McKinsey-rapporten lært dere noe?

– Det er ikke akkurat grunnforskning rapporten videreformidler. Men den har gitt oss en del å tenke på, og hjulpet oss å sette en agenda, sier Haugstad, og utdyper:

– McKinsey har blant annet kommet fram til fire faktorer som kjennetegner universiteter vi gjerne vil sammenligne oss med. Disse er evnen til å bruke ekstern finansiering til å trekke universitetet i riktig retning, en god gjennomføring og ledelse, en gjennomsyrende kultur for kvalitet, samt et sterkt fokus på rekruttering.

Studenteksplosjon og generasjonsskifte

Blant de store utfordringene for norske utdanningsinstitusjoner i tiden som kommer er den varslede studenteksplosjonen. Denne vil tas opp i planen, men ikke nødvendigvis som et problem.

– Dette kan være vår sjanse til å sikre oss de beste studentene, i og med at det blir flere å velge mellom, påpeker Lie. – Men den kan også gjøre oss dårligere om den håndteres feil, tilføyer han.

Generasjonsskiftet blant de vitenskapelige ansatte vil også adresseres, men uten å gå inn i konkrete fag.

– Det har vi allerede Prosess faglige prioriteringer-dokumentet som gjør. I Strategisk plan vil det dreie seg om å vurdere ulike mekanismer og se de lange linjene, forklarer Lie.

Motivasjon for å bli god

– Er UiOs omdømmebygging motivert av statusdrømmer, eller er det å være bra og samfunnsnyttig et mål i seg selv?

– Vi kommer ikke til å bli anerkjent for å være gode uten å være det, svarer Haugstad.

Lie poengterer at ikke bare UiO, men hele sektoren, også internasjonalt, har en utfordring i forhold til å tydeliggjøre sitt samfunnsoppdrag.

– For UiO dreier det seg om alt fra patenter og utvikling av produkter til kunnskapsreservoar for politiske myndigheter og befolkning. Vi kommer også til å si noe om forskningspublisering, og hvordan vi i framtiden skal forholde oss til smale og ofte dyre publiseringskanaler, sier Lie.

På universitetets premisser

Av andre ting som blir tatt opp i planen, er forholdet til eksterne aktører, som EU og ERC (det europeiske forskningsrådet) og sponsorer.

– I forhold til førstnevnte er det viktig for UiO å komme mer på offensiven. Når det gjelder de eksterne sponsorene, er det viktig å se til at de inngår i en helhet på universitetets premisser. For over tid kan det være en fare for at slike trekker oss i gal retning, påpeker Lie. 

Emneord: Strategisk plan, Universitetspolitikk Av Helene Lindqvist
Publisert 3. nov. 2009 11:50 - Sist endret 5. nov. 2009 16:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere