Opp med serken på Hedemarken

Hedmark er det fylket hvor arbeidet med å samle inn lokale stedsnavn er kommet kortest. Det vil navneforsker Botolv Helleland ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium nå rette på.

SETTER LOKALMILJØET PÅ KARTET: – Prosjektet i Hedmark passer godt i kulturminneåret 2009, påpeker navneforsker Botolv Helleland.

Det er mange fine, lokale stedsnavn på Hedemark, Hannaleggerud i Sør-Odal for eksempel eller Serkopp i Åsnes.

– Det siste leddet i Hanaleggerud er rud, det vil si rydning, så dette stedet har vært en gammel boplass. Hana går nok på hane, men sammenhengen er problematisk, medgir navneforsker Botolv Helleland.

Serkopp er sammensatt av substantivet serk, i betydningen natteserk eller underkjole til bunad, og adverbet opp, så det er nok et humoristisk navn, for ikke å si litt på kanten, humrer han.
– Men det er kanskje så konkret at kvinnene måtte heise litt på serken for at de ikke skulle bli våte når de vadet en bekk, tilføyer han.

Eldre som arbeidsressurs

Helt siden 1972 har Botolv Helleland forsket på norske stedsnavn.
Nå står Hedmark for tur. Med støtte fra Kultur- og kirkedepartementet skal han registrere stedsnavnsamlinger og forberede digitalisering av lokale stedsnavn i fylket. Arbeidet skal utføres i samarbeid med lokale kulturinstanser og historielag.
– Vi vil også teste ut et nytt, systematisk opplegg for oppsøkende og oppfølgende innsamling spesielt med eldre personer som arbeidsressurs. Vi ønsker blant annet å finne ut hvor ressurskrevende et slikt opplegg er.

Nasjonalt prosjekt

Resultatene frå Hedmarksprosjektet skal føres videre med tanke på å bygge opp en felles landsomfattende stedsnavnsdatabase.

 – Innsamlingen av stedsnavn i Hedmark og kartleggingen av ressursbruken er et ledd i dette arbeidet, forteller Helleland.

I november skal han lede et nasjonalt samordningsmøte med deltakere fra alle norske universiteter og høgskoler som driver med navnegransking eller forvalter stedsnavnarkiv. Målsettingen er å finne ut hvilke ressurser som trengs, og hva som gjenstår av innsamlingsarbeid for å fullføre arbeidet med å bygge opp en nasjonal stedsnavnbase.

 

 

Emneord: Lingvistikk Av Grethe Tidemann
Publisert 3. nov. 2009 11:14 - Sist endret 5. nov. 2009 11:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere