Nyheter fra 2005 - Side 3

Publisert 2. nov. 2005 13:37

- Det er svært viktig for Europas framtid at Tyrkia blir EU-medlem. Motstandarane av tyrkisk medlemskap bør tenkja meir over kva konsekvensane kan bli om Tyrkia blir halde utanfor EU. Det sa tidlegare EU-kommisær Chris Patten på eit internt seminar på Institutt for statsvitskap tysdag 1. november.

Publisert 31. okt. 2005 14:34

Det nordiske senteret i Shanghai ble opprettet i 1995 som et samarbeidsprosjekt mellom Fudan University og 14 universiteter og høgskoler i Norden. - Organisering av senteret er et eksempel på hvordan man kan oppnå svært mye med begrensede ressurser, mener programkoordinator Gry-Irene Skorstad .

Publisert 27. okt. 2005 14:28

Dei tidlegare prorektorkandidatane Johanne Sundby og Nils Damm Christophersen er begge blant dei ni kandidatane som konkurrerer om å få dei to ledige plassane til dei fast vitskaplege tilsette i Universitetsstyret. - Rektorvalkampen har auka engasjementet vårt for universitetspolitikk, konstaterer dei.

Publisert 27. okt. 2005 10:29

For å bevare norsk som nasjonalspråk her i landet må særlig næringsliv og universiteter skjerpe seg og bruke mer norsk. Det mener utvalget som torsdag 27. oktober legger fram en ny språkstrategi i Norge, skriver ntb.

Publisert 27. okt. 2005 09:28

UiO har rast ned fra en 16. plass til en 29. plass på Times Higher Educations liste over verdens fremste universiteter i humanistiske fag. Det viser årets rangering som offentliggjøres denne måneden.

Publisert 26. okt. 2005 14:28

Wojciech Miloch ved Plasma- og romfysikkgruppa på Fysisk institutt kan få sendt sitt eksperimentforslag ut i verdensrommet hvis han er heldig. Han vil finne ut av hvordan Jorda og solsystemet kunne skapes av støvplasma, ørsmå støvpartikler.

Publisert 21. okt. 2005 17:28

Dei tidlegare prorektorkandidatane Johanne Sundby og Nils Damm Christophersen er begge blant dei ni kandidatane som konkurrerer om å få dei to ledige plassane til dei fast vitskapleg tilsette i Universitetsstyret, får Uniforum opplyst hos valstyret. På den lista finn ein også mannen som leia den siste maktutgreiinga, professor Øyvind Østerud og professor Janne Haaland Matlary, begge frå Institutt for statsvitskap. Valet på nytt universitetsstyre går føre seg som postval. Siste frist for å levera inn stemmesetelen er 17. november.

Publisert 18. okt. 2005 12:31

Et femtitalls mennesker er samlet på Aulatrappa. - Se ut over plassen og tenk dere tilbake til 1830, oppfordrer Bjørn Vidar Johansen , leder for Museum for universitets- og vitenskapshistorie(MUV).

Publisert 18. okt. 2005 09:56

Kinesiske myndigheter har i mange år satset sterkt på forskning og utdanning. Nå står prestisjetunge universiteter og forskningsinstitusjoner fra hele verden i kø for å samarbeide med kineserne. En delegasjon ledet av rektor Arild Underdal reiste i september til Kina for å markedsføre UiOs kompetanse, først og fremst innen miljøforskning.

Publisert 14. okt. 2005 16:29

- Jeg er lei meg for at jeg ikke får være med på å evaluere og foredle kvalitetsreformen, uttalte den avtroppende Utdannings- og forskningsministeren Kristin Clemet på en pressekonferanse fredag. Økonomidirektør Stein Helgesen ved Universitetet i Oslo omtaler budsjettet som nøkternt.

Publisert 14. okt. 2005 10:30

Den avtroppande regjeringa har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2006. Utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet presenterte sitt fagbudsjett på ein pressekonferanse i dag. Rektor Arild Underdal ved UiO er særleg glad for løyvinga til ny informatikkbygning og meir pengar til forsking.

Publisert 13. okt. 2005 15:53

- No er rektorvalet over og me skal representera alle, også dei som ikkje stemte på oss. Det lovar komande prorektor Haakon Breien Benestad og UiOs første viserektor Inga Bostad.

Publisert 13. okt. 2005 13:27

- Før UiOs rektor uttaler seg om menneskerettssituasjonen i Kina, må han ta omsyn til at det kan føra til at akademikarar som arbeider med politisk sensitive emne, får det vanskelegare, meiner Koen Wellens, som leier Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettar, UiO.

Publisert 13. okt. 2005 11:24

Kulturhistorisk museum ved UiO kan nå lage rekonstruksjons-tegninger av Osebergsskipet. Det er klart etter at Utdannings- og forskningsdepartementet har tildelt museet 1 million kroner til dette arbeidet. Kulturhistorisk museum skal lage de nye tegningene i samarbeid med Stiftelsen nytt Osebergskip . Basert på tegningene ønsker stiftelsen å bygge en fullskalakopi av Osebergskipet, slik det opprinnelig så ut, går det fram av en pressemelding.

Publisert 13. okt. 2005 09:50

Autismeeininga ved UiO skal leggjast til Rikshospitalet, medan resten av Autismenettverket blir lagt ned. Det blir resultatet dersom toppleiinga i Helse- og omsorgsdepartementet får viljen sin. - Dette vil føra til at autistar med fleire funksjonshemmingar vil mista dagens tilbod om spisskompetente tenester, meiner Vegard Ytterland og Anne Maj Kvale i Autismeeininga.

Publisert 12. okt. 2005 14:14

- Eg vil vera med og sikra forskingsfridomen og lokaldemokratiet på universitetet, seier informasjonsrådgjevar Dorte Skulstad ved Institutt for kulturstudium og orientalske språk. Ho er den aller første som er nominert som kandidat til valet på nytt universitetsstyre. Skulstad er nominert av Tenestemannslaget ved UiO for å representera dei tekniske/administrative tilsette i styret.

Publisert 11. okt. 2005 15:29

Solforskeren Boris Gudiksen, UiO, blir 12. oktober tildelt den meget ærefulle prisen "Årets naturvetar" i Sverige. Han får prisen for sitt nyskapende arbeid og fordi han bidrar med viktige nye resultater i fysikk.

Publisert 11. okt. 2005 15:11

Filmskaparen Margreth Olin er tildelt Jonasprisen for 2005. Prisen blei delt ut av Institutt for spesialpedagogikk, UiO tysdag 11. oktober. Juryen trekkjer spesielt fram Margreth Olins store innsikt og innleving i situasjonen til dei utviklingshemma.

Publisert 10. okt. 2005 13:15

Fristen for å melda inn kandidatar til valet på nytt universitetsstyre er forlengja fra 13. til 21 oktober. Det har rektor Arild Underdal bestemt etter at fleire UiO-tilsette har gjort han merksam på at dei ikkje hadde sett kunngjeringa om val på nytt universitetsstyre.

Publisert 6. okt. 2005 15:05

Studieinformasjon på nettet skal i større grad enn i dag vera på nynorsk. Det er eitt av tiltaka UiO vil setja i verk for å få opp nynorskprosenten. - Årsaka er at mengda av trykt informasjon har gått ned til fordel for elektronisk informasjon, seier informasjonsdirektør Helge Kjøllesdal til Uniforum.

Publisert 6. okt. 2005 09:50

Nå er Waldemar Chr. Brøggers kontor i Geologisk museum på Tøyen snart ferdig restaurert. Universitetets første valgte rektor var også en viktig byggherre både for UiO og nasjonen i de første årene etter at Norge hadde vunnet sin selvstendighet.