Delegasjon på frierferd

Kinesiske myndigheter har i mange år satset sterkt på forskning og utdanning. Nå står prestisjetunge universiteter og forskningsinstitusjoner fra hele verden i kø for å samarbeide med kineserne. En delegasjon ledet av rektor Arild Underdal reiste i september til Kina for å markedsføre UiOs kompetanse, først og fremst innen miljøforskning.

AVTALESIGNERING: Rektor Arild Underdal ved UiO og rektor Hong Yinxing ved Nanjing University underskriver samarbeidsavtalen mellom universitetene.
Foto: Grethe Tidemann

Avreisetidspunktet er lørdag 17. september. Delegasjonen fra Universitetet i Oslo er tungt lastet. En hel koffert er full av engelskspråklig brosjyremateriell. Diverse gaveartikler - silkeslips, silkeskjerf og glassfat - er fordelt mellom delegasjonsmedlemmene.
- Fatene er flotte, men tunge og upraktiske på lange reiser, sukker Karen Crawshaw Johansen fra Forskningsadministrativ avdeling. Hun har spilt en sentral rolle i planleggingen av reisen.

Delegasjonen skal i løpet av en drøy uke besøke fem universiteter, to forskningsinstitutter, Det kinesiske vitenskapsakademiet og en forskningsstasjon.

Grundig planlegging

- Vi har arbeidet hardt for å få møtekabalen til å gå opp, men den største utfordringen har vært å finne fram til de riktige personene ved de ulike institusjonene, røper Crawshaw Johansen. Hun forteller at kjemiprofessor Rolf Vogt og professor Chongyu Xu fra Institutt for geofag har vært til uvurderlig hjelp i den praktiske gjennomføringen. Vogt, som har tilbrakt ett år i Beijing og har samarbeidet med kinesiske forskere siden 1989, og Xu som har tilknytning til universitetene i Nanjing og Wuhan,har kunnet bruke sitt kontaktnett blant annet til booking av innenlandsreiser og hoteller.

Rolf Vogt er sentral i IMPACTS-prosjektet, et forskningsprosjekt som har som målsetting å legge grunnlaget for en effektbasert strategi for reduksjon av utslipp som gir sur nedbør. Å samle støtte til en videreføring av prosjektet er en av delegasjonens målsettinger.

De øvrige delegasjonsmedlemmene er professor Per Aagaard fra Institutt for geofag, Annik Myre, professor i geologi og studiedekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Ingse Noremsaune, kontorsjef ved Kjemisk institutt og rektor Arild Underdal. Med på reisen er også rektors kone, Else Underdal.

Første post på programmet i Beijing er mottakelse med middag på Den norske ambassaden.
- Norge har eksplosiv vekst i alle forbindelser med Kina. Dette er samarbeid norske myndigheter prioriterer høyt, forsikrer ambassadør Tor Christian Hildan, som er en gammel bekjent av rektor.
- Arild var min lærer, veileder og inspirator under studiene i statsvitenskap på 70-tallet, røper Hildan.
Blant de tilstedeværende på mottakelsen er også kulturattaché Ola Breidal, som har satt av tid til å være med på møtene i Beijing.


På førsteplass
Et besøk på Peking University, det mest prestisjetunge av de kinesiske universitetene, står først på agendaen neste dag.
- Dette er et universitet vi har samarbeidet med lenge, spesielt innenfor humaniora, opplyser Karen Crawshaw Johansen.
Været er varmt og disig. Hvorvidt disen er tåke eller smog er, ifølge Breidal, ofte vanskelig å avgjøre.
- Mye av tungindustrien er flyttet ut av byen, men reduksjonene i utslipp av kullos fra fabrikkpipene er blitt erstattet av avgasser fra en eksplosivt økende biltrafikk. I tillegg har Beijing et fuktig klima med mye tåke. Det er derfor sjelden vi ser at Beijing er omgitt av fjell, konstaterer han.

Møtet starter på kinesisk vis med en rituell utveksling av visittkort. Viserektor Jianhua Lin ønsker velkommen og gir en kort innføring i miljøforskningen ved universitetet.

Etter mottakelsen er det satt av tid til mer spesifikke samtaler. Dekanen ved College of Environmental Sciences C.S. Kiang forteller om et stort antall prosjekter som pågår og om samarbeid med universiteter over hele verden.

Rektor har avtalt et eget møte på universitetets School of International Studies. Her møter han professor Haibin Zhang, som leder Centre of International Organization Studies.

Zhang forteller om et tett samarbeid med College of Environmental Sciences, og berører temaer som miljøpolitikk og sammenhengen mellom miljøet og nasjonal sikkerhet. Underdal tar spesielt opp muligheten for å utveksle studenter innenfor samfunnsfagene.

Studentutveksling innenfor samfunnsfagene

Om ettermiddagen avlegger rektor et besøk på Chinese Academy of Social Sciences (CASS). Universitetet i Oslo har en samarbeidsavtale med CASS, men avtalen er, ifølge Underdal, i liten grad blitt fulgt opp av konkret samarbeid. Også her benytter han derfor anledningen til å ta opp muligheten for studentutveksling og felles forskerseminarer.

Den påfølgende formiddagen er satt av til møter på Tsingua University i Beijing. I motsetning til Peking University, har Tsingua University ikke en samarbeidsavtale med UiO.
- Dette er vi i dialog om, men tidsfristen ble for kort til at vi lyktes med å få til en avtalesignering i dag. For begge parter er det viktig at en avtale gjenspeiler konkret samarbeid, sier Karen Crawshaw Johansen.
Rolf Vogt har finpusset litt på formuleringene i sin presentasjon.
- Kineserne ønsker ikke bistand, og det er viktig at det kommer klart fram at vi ønsker å samarbeide fordi vi ser muligheter for faglig utvikling og et felles utbytte, presiserer han og legger til:
- Kineserne får delegasjon etter delegasjon på besøk. Det er også viktig at vi får fram våre fortrinn og klarer å skille oss ut.

Møtet på Tsingua University ender lovende.
- Vi må holde kontakten og diskutere videre for å finne felter og konkrete prosjekter hvor vi har felles interesser og nytte av samarbeid, uttaler universitetets viserektor Xie Weihe.

Finansieringskilde

Neste møte foregår på Chinese Academy of Science(CAS). Delegasjonsmedlemmene er ekstra spente foran dette besøket.
Rolf Vogt forklarer hvorfor.
- Dette er et viktig møte, fordi CAS kontrollerer store økonomiske ressurser. Det er viktig at akademiet kjenner oss når vi sender inn en søknad om finansiering, og rektors deltakelse bidrar til å bringe dette opp til et høyere nivå, sier han.

Blant de tilstedeværende er professor Xiaoshan Zhang, en av Vogts nære samarbeidspartnere på IMPACTS-prosjektet.

Rektor presenterer UiO og gir deretter ordet til Vogt, som går rett på sak:
- Kinesiske forskere har de samme kunnskaper og har lest de samme bøkene som norske forskere. Det vi kan tilby er 30 års erfaring med integrert overvåking og forskning på sur nedbør, hevder han.

Visedirektøren for Division of Ecology and Environment under Bureau of Science and Technology for Resource and Environment, Xuliang Zhuang, tar opp tråden.
- Vi trenger forskning, men også løsninger. For å kunne legge opp en strategi, må vi kjenne effektene, sier han og retter seg mot Underdal:
- Jeg vil foreslå at vi oppretter et eget kontor under CAS for samarbeid med Universitetet i Oslo, sier han.

Det er god stemning i delegasjonen etter møtet.
Rolf Vogt er svært entusiastisk til ideen om et norsk-kinesisk forskningskontor under CAS.
- Dette vil vi helt klart følge opp når vi kommer tilbake til Oslo, sier han.

Signering av samarbeidsavtale

Etter besøket hos CAS reiser delegasjonen videre til Nanjing University i Nanjing, hovedstaden i sør. På programmet står blant annet signering av en samarbeidsavtale. Professor Chongyu Xu, som er professor 2 ved Nanjing University, har bidratt til å etablere kontakt.

Viserektor Rong Zhang forteller at han er svært beæret over besøket.
- Det er sjelden vi får delegasjoner fra universiteter i Nord-Europa, sier han, men kan fortelle at universitetet har avtaler med 170 universiteter i andre deler av verden, blant annet med det anerkjente Johns Hopkins University i USA.
- Et felles forskningssenter for miljøstudier kan være en konkret begynnelse på et samarbeid mellom våre institusjoner, foreslår han.

Også på Nanjing University er det satt av tid til individuelle møter.
De tre representantene fra Institutt for geofag er spesielt fornøyde etter samtalene med kinesiske kolleger.
- Instituttet her har stor kompetanse innenfor geologi og hydrologi og dekker også de anvendte aspektene innenfor feltet forurensning og vannkvalitet. Jeg ser virkelig fram til et videre samarbeid, uttaler Per Aagaard.

Neste dag skiller delegasjonens medlemmer lag. Rektor og frue reiser til Shanghai for å delta i feiringen av hundreårsjubileet til Fudan University.
Resten av delegasjonen reiser til Wuhan University. Med seg har de en signert samarbeidsavtale.


Gamle og nye kontakter i Guiyang
Mens rektor er i Shanghai skal gruppen også besøke Institute of Geochemistry i Guiyang, et institutt under CAS-systemet, hvor Per Aagaard er gjesteprofessor.

Rolf Vogt ser spesielt fram til dette møtet.
- Jeg har i lengre tid ønsket å komme i kontakt med Institute of Geochemistry, men jeg har erfart at kinesere er lite flinke til å introdusere sine kontakter til konkurrenter, sier han.

Møtet viser seg å svare til forventningene. Rolf Vogt setter spesielt pris på å bli introdusert for professor Xinbin Feng, en av verdens ledende forskere på kvikksølvforurensing.
- Vi vil forsøke å etablere et samarbeid hvor vi bruker målestasjonene som er etablert under IMPACTS- prosjektet til å studere prosessene som styrer transporten av kvikksølvforurensning i miljøet, forteller han etter møtet.

Etter gjenforening med rektor og frue i Guiyang, reiser delegasjonen samlet til Lei Gong Shan, hvor en av forskningsstasjonene til IMPACTS-prosjektet, er lokalisert. Med på turen er professor Xiao Jinsong fra Guizhou Research Institute of Environmental Protection i Guiyang, et institutt under det kinesiske miljøverndepartementet. Jinsong har hovedansvaret for tolkingen av dataene som samles inn i Lei Gong Shan.

Dagen avsluttes med middag med representanter fra de to instituttene i Guiyang - den siste av en lang rekke offisielle middager.
- Disse middagene er svært viktige. I Kina er ansikter og personlig kontakt helt avgjørende, understreker Vogt.

Profesjonelle og gjestfrie

Etter åtte hektiske dager og mange lange møter, er det tid for hjemreise.
- Det har vært interessant og lærerikt å se hvor profesjonelt og gjestfritt vi er blitt mottatt. Jeg hadde ventet en mer tilbakeholden holdning, innrømmer Ingse Noremsaune.

Per Aagaard mener muligheten for opprettelse av felles masterprogrammer mellom kinesiske og norske institusjoner er spesielt interessant, fordi disse i motsetning til tradisjonell studentutveksling gir uttelling både til hjemmeinstitusjon og vertsinstitusjon. Han uttrykker også beundring for måten rektor Arild Underdal har håndtert møtene på.

De andre delegasjonsmedlemmene deler hans entusiasme.
- Rektors medvirkning har vært helt avgjørende. Jeg føler at vi har lyktes i å løfte våre kinesiske medarbeidere og vise ledelsen på de ulike institusjonene at vi på norsk side anser at dette er et samarbeid på høyt internasjonalt nivå, som vi er stolte over, sier Rolf Vogt.

Emneord: Kina Av Grethe Tidemann
Publisert 18. okt. 2005 09:56 - Sist endret 10. des. 2008 19:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere