Nyheter fra 2001 - Side 10

Publisert 6. feb. 2001 21:23

- Om du fortsatt ønsker å benytte deg av Helsetjenestens tilbud, er det avgjørende at du nå aktivt velger oss som din fastlege, sier overlege Otto W. Steenfeldt-Foss.

Publisert 1. feb. 2001 12:05

- Kampen mot vold og rasisme må føres på grunnlag av kunnskap og innsikt. Universitetet i Oslo ønsker å delta i samfunnsdugnaden mot rasisme etter det tragiske drapet på Holmlia, fremholder rektor Kaare R. Norum i ei pressemelding fra UiO.

Publisert 31. jan. 2001 09:09

Prorektor Rolv Mikkel Blakar seier seg villig til å stilla som rektorkandidat. - Det er ynskjet om å vidareføra politikken til dagens rektorat som har fått meg til å ta dette standpunktet, seier han til Uniforum.

Publisert 26. jan. 2001 15:47

Torsdag 24. januar markerte Universitetet i Oslo den offisielle åpningen av InterMedia, universitetets nye mediesenter. De rundt 120 besøkende fikk mange spennende smakebiter på senterets virksomhet og muligheter.

Publisert 26. jan. 2001 15:03

Den burmesiske studentunionen All Burma Federation of Student Unions ved leiaren Min Ko Naing får tildelt "Studentane sin fredspris" for år 2001. Organisasjonen blir tildelt prisen for den modige, uthaldande og ikkje-valdelege kampen den har ført mot eit av verdas verste regime.

Publisert 26. jan. 2001 11:12

Apollon , Universitetet i Oslos forskingsmagasin, fekk førsteplassen i konkurransen om årets bedriftsavis 2000 i klassen for eksterne blad. Konkurransen blir arrangert av Norsk Kommunikasjonsforening, og prisen blei delt ut 25. januar.

Publisert 25. jan. 2001 11:04

En enstemmig komité oppnevnt av Kollegiet anbefaler i en fersk innstilling at vikingskipene flyttes til det planlagte museet på Sørenga. - Jeg er helt overbevist om at gjenstandene ikke tåler flytting. Jeg forstår ikke at UiO og museumsledelsen vil ta et slikt ansvar. Det ryster meg, sier professor og skipsarkeolog Arne Emil Christensen ved Universitetets oldsaksamling.

Publisert 24. jan. 2001 10:18

Sjølvevalueringa av Universitetet i Oslo startar opp denne månaden. Den skal vera avslutta i desember, og resultata skal då publiserast i ein eigen rapport som skal danna grunnlaget for ei internasjonal evaluering av UiO. Den skal gjennomførast i løpet av våren 2002.

Publisert 23. jan. 2001 11:33

Universitetet i Oslo kjem ikkje å delta i pilotprosjektet til Noregs forskingsråds nettstad for forskingsformidling Forskning.no. Det har rektoratet bestemt, samtidig som det går inn for heller å utvikla UiOs eigne forskingssider.

Publisert 22. jan. 2001 17:47

Universitetet i Oslo har nyleg fornya ein eksklusiv utvekslingsavtale med Berkeley-universitetet i California. Dermed kan åtte hovudfagsstudentar sjå fram til eit semester i solfylte California.

Publisert 18. jan. 2001 13:54

De har åtte øyne og åtte bein, de er hårete, giftige og kjøttetende. Onsdag denne uka kom 25 små monstre til Zoologisk museum på Tøyen - høyst levende taranteller fra Sør-Amerika, Afrika og Asia.

Publisert 17. jan. 2001 18:11

Universitetsdirektør Tor Saglie ynskjer å seia opp Omstillingsavtalen for dei tilsette ved UiO. - Me kan tydelegvis rekna med oppseiingar ved universitetet, meiner tenestemannsorganisasjonane som ber Kollegiet om å seia nei når saka kjem opp tysdag 23. januar.

Publisert 16. jan. 2001 15:45

Medisinprofessorane Per Brandtzæg, Ole Petter Ottersen og Jon Storm-Mathisen frå Universitetet i Oslo er mest siterte i internasjonale forskingstidsskrift. Det viser ein oversikt frå den amerikanske forskingsinformasjonsbasen Institute for Scientific Information .

Publisert 15. jan. 2001 15:16

- Vi må legge til rette for at unge krefter får slippe til, sier MN-fakultetets nye direktør, Birger Kruse. - Gårsdagen kommer ikke tilbake. Nå er det morgendagen som gjelder, understreker ny fakultetsdirektør på HF, Inge Øystein Moen.

Publisert 11. jan. 2001 16:31

Av en fersk undersøkelse går det fram at hver tredje hovedfagskandidat fra SV-fakultetet får jobb i privat sektor. - Det forteller oss at samfunnsvitere er interessante for næringslivet, påpeker dekan Marit Melhuus.

Publisert 10. jan. 2001 16:01

Den biologiske forskningen i Norge er under internasjonal standard. Det finnes imidlertid noen høyt internasjonalt anerkjente forskere, og mange som driver meget god og konkurransedyktig forskning. Potensialet for å styrke den biologiske forskningen med utgangspunkt i de gode miljøene, er derfor tilstede.

Publisert 9. jan. 2001 13:52

It-selskapet Fronter har inngått kontrakt med Universitetet i Oslo om levering av det web-baserte undervisningsopplegget som selskapet driv. Dermed kan 35 000 brukarar ved UiO nytta seg av dette systemet, skriv Dagens Næringsliv tysdag 9. januar.