Studenter skal få shoppe fag ved Universitetet i Oslo

- Vi ønsker å tilby et system hvor studentene kan shoppe fag. Mer fleksibilitet og valgfrihet i studietilbudet er veien å gå, sier dekan Even Hovdhaugen i ei pressemelding fra Det historisk-filosofiske fakultet.

Studenter skal kunne shoppe fag ved Universitetet i Oslo.
Foto: Ståle Skogstad

Større valgfrihet i studieopplegget skal trekke studenter til Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Våren 2002 vil en ny studieordning tre i kraft.

I tråd med internasjonale trender går fakultetet inn for å bryte opp de etablerte fagstrukturene til mindre fagmoduler. Tanken er at disse mindre modulene skal kunne klippes inn i fag og fagkombinasjoner på nye og uvanlige måter. Det vil for eksempel bli større muligheter for å kople humanistiske fag og naturvitenskapelige fag. Behovet for å reformere studieordningen er nedfelt i fakultetets strategiske plan, og vedtak om ny studieordning ble fattet ved fakultetsstyremøte onsdag 31. januar. Her åpnes det for at det nye studieopplegget skal være på plass våren 2002.

Faglig fleksibilitet

Utdanningssektoren er i endring. Nye studenter ønsker å kunne skreddersy sin utdanning, mens arbeidsmarkedet trenger faglig fleksibilitet. En omorganisering av studiestrukturen på samfunnets og studentenes premisser er fakultetets svar på denne utfordringen.

Dette vil innebære en oppmyking av studieopplegget som gjør det lettere enn i dag for studenter å skreddersy sin utdanning.

Muligheten til å importere og eksportere fagmoduler mellom lærestedene i et helt nytt omfang er et svar på arbeidsmarkedets behov for stadig mer differensiert kompetanse. Det nye studieopplegget skal også ta sikte på å rekruttere nye studenter i et stadig mer sammensatt utdanningsmarked.

- I dag er det konkurranse om studenten, både fra norske og utenlandske læresteder. Vi må tilpasse oss denne situasjonen, sier dekan Even Hovdhaugen.

Hovdhaugen forklarer at dagens fagsystem antakelig vil skape samordningsproblemer dersom det ikke blir myket opp. Det kan hindre bevegelse av studenter og være et negativt konkurransemoment for fakultetet i å trekke nye studenter. En slik situasjon vil dessuten hindre utviklingen av etterspurt kompetanse og gode utdanningstilbud.

Emneord: Studentforhold
Publisert 31. jan. 2001 13:43 - Sist endret 10. des. 2008 15:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere