Avgjerd om Omstillingsavtalen utsett

Spørsmålet om Universitetet i Oslo skal seia opp Omstillingsavtalen frå 1996 blir likevel ikkje avgjort på kollegiemøtet tysdag 23. januar.

Førstkomande onsdag 24. januar skal universitetsdirektør Tor Saglie gjennomføra samtalar om saka med tenestemannsorganisasjonane ved UiO. Saka er difor trekt frå kollegiemøtet for at det skal bli tid til å gjennomføra desse samtalane i ro og fred og for å rydda opp i openberre misforståingar, opplyser Saglie til Uniforum. Utover det ynskjer ikkje universitetsdirektøren å kommentera denne saka no.

Dei tre tenestemannsorganisasjonane NTL, Forskarforbundet og 2FO(LUHF) reagerte før helga kraftig mot framlegget frå universitetsdirektøren til Kollegiet om å seia opp Omstillingsavtalen frå 1996. Dei meinte at det ville opna for oppseiingar ved UiO.

Emneord: Arbeidsforhold Av Martin Toft
Publisert 22. jan. 2001 09:39 - Sist endra 10. des. 2008 14:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere