InterMedia er åpnet

Torsdag 24. januar markerte Universitetet i Oslo den offisielle åpningen av InterMedia, universitetets nye mediesenter. De rundt 120 besøkende fikk mange spennende smakebiter på senterets virksomhet og muligheter.

Assiterende universitetsdirektør Inger Stray Lien åpner InterMedia ved å sette i gang de afrikanske musikerne.
Foto: Martin Toft

InterMedia flyttet i høst inn i nye moderne lokaler i Forskningsparken. Torsdag 24. januar fikk publikum anledning til å besøke senteret som blant annet inneholder multimedielaboratorium, elektronisk klasserom, radiostudio, TV-studio, lydstudio og diverse redigerings- og produksjonsfasiliteter.

Nettbasert læring

Programmet som ble presentert under åpningen foregikk parallelt i ulike deler av lokalene. Nettbasert læring er et viktig satsningsområde for InterMedia, og miniforelesninger knyttet til dette temaet gav de besøkende et innblikk i noen av de muligheter og utfordringer man her står overfor. En kunne også få mer konkrete råd og tips om etablering av digitale læringsomgivelser fra fagpersoner ved UiO eller benytte anledningen til å snakke om InterMedia med medlemmer i styret og senterets leder Knut Lundby.

InterMedia benyttet også anledningen til å demonstrere litt av sin produksjonsvirksomhet og noen av de muligheter den nye teknologien åpner for. Teknisk leder Morten Lindeland presenterte en eksperimenterende videokonferanse. I et av visningsrommene kunne de besøkende få en smakebit på direkte "kringkasting" over nettet, mens produsenter delte sine kunnskaper og erfaringer med redigering og tilrettelegging av audiovisuelt materiale i redigeringsrommene.

Samarbeid mellom universitetet og næringslivet

Assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien har vært en sentral person og drivkraft i prosessen bak etableringen av InterMedia, og fikk derfor æren av å holde åpningstalen under selve åpningsseremonienen. Hun pekte blant annet på betydningen av å ligge i forkant av utviklingen og InterMedias rolle som samarbeidsarena for universitetet og næringslivet.

Knut Lundby la i sin tale vekt på at InterMedia skal formidle kunnskap, men samtidig være en arena for eksperimentering og utvikling. Han understreket også betydningen av og behovet for tverrfaglige forskningsteam og forskningsnettverk som kan bidra til større kompetanse om utfordringene og mulighetene ved bruk av moderne IKT.

Åpningsseremonien ble litt skjemt av at mikrofonene stadig falt ut, noe som ble spesielt enerverende for de som fulgte seremonien på storskjerm fra andre deler av senteret. Arrangementet som helhet var ellers svært velredigert og vitnet om kreativitet og vilje til å møte de mange utfordringer og muligheter som digitaliseringen og sammensmeltingen av data-, tele- og medieteknologien gir.

Emneord: UiOs sentre, Nettbasert læring Av Grethe Tidemann
Publisert 26. jan. 2001 15:47 - Sist endret 10. des. 2008 15:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere