Nyheter fra 2010 - Side 4

Publisert 19. okt. 2010 18:23

Riksrevisjonen kritiserer Universitetet i Oslo for manglande protokollar for innkjøp, for ikkje å ha innhenta pålagd dokumentasjon og for manglande skriftlege kontrollspor mellom enkeltfaktura og rammeavtale, går det fram av  Dokument 1 frå Riksrevisjonen.  Men rekneskapen for 2009 blir godkjent.

Publisert 18. okt. 2010 11:35

Dekan Stig Slørdahl ved Det medisinske fakultet ved NTNU har liten sans for å løsrive de medisinske fakultetene og overføre forskning og legeutdanning til helseforetakene.  – Ingen god idé, mener Slørdahl om utspillet.

Publisert 15. okt. 2010 12:44

Frode Vartdal er vald til ny dekan ved Det medisinske fakultetet. Han fekk 53,1 prosent av dei samla stemmene, medan motkandidaten, Lars Engebretsen fekk 46,9 prosent.

Publisert 15. okt. 2010 11:13

Vitenskapelig ansatte i Legeforeningen tar til orde for å løsrive de medisinske fakultetene fra universitetene, og overføre hele organisasjonen til helseforetakenes sykehus.  

Publisert 13. okt. 2010 14:06

Færre er bekymret for klimaendringer, viser en ny undersøkelse som lanseres denne uken. Men samtidig føler en betydelig gruppe forbrukere ansvar og forventer klimavennlige tjenester og produkter. Bare halvparten av alle nordmenn oppgir at de er «meget» eller «ganske» bekymret for klimaendringer, skriver Cicero i ei pressemelding.

Publisert 13. okt. 2010 11:28

– Universiteta er i ferd med å utvikla seg mot ein akademisk kapitalisme, der både forsking og utdanning blir varer som kan kjøpast og seljast på ein marknad. Det meiner historieprofessor Knut Kjeldstadli, som no foreslår eit samfunnsuniversitet utan statlege og kommersielle føringar.

Publisert 12. okt. 2010 17:28

I dag er skulptøren Bård Breiviks gigantkube i rustfritt stål i ferd med å bli sett opp på Universitetsplassen. Kunstverket ”Ligninger i rustfritt stål” skal står der i tre veker, og skal i framtida stå ved den nye Informatikkbygningen til UiO i Gaustadbekkdalen.  

Publisert 12. okt. 2010 10:01

Lokalsjukehusa skal no kunna oppretta professor II-stillingar i samarbeid med Det medisinske fakultetet. – Dermed blir det lettare for dei å rekruttera dyktige og vitskaplege interesserte legar, trur medisindekan Finn Wisløff.

Publisert 8. okt. 2010 11:13

- Liu Xiaobo (bildet) er en verdig prisvinner. Tildelingen går inn i en lang tradisjon som komiteen har for å hedre og støtte forkjempere for sivile og politiske rettigheter. Det sier direktør Nils Butenschøn ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo i ei pressemelding. I dag ble Liu Xiabo tildelt Nobels fredspris.

Publisert 7. okt. 2010 15:39

Ferske realfagsstudentar ved UiO får no ein forskar som mentor. Alle faddergruppene skal halda fram med ein felles mentor. Fysikkprofessor Morten Hjort-Jensen og prosjektleiar Ilan Delhi Villanger trur dette kan vera med på å redusera det store fråfallet av førsteårsstudentar.  

Publisert 6. okt. 2010 10:02

Norske universiteter med UiO i spissen har greid å bygge opp et bra land som folk har det godt i, skryter historieprofessor John Peter Collett. – Harvard og de beste amerikanske universitetene er uten tvil fantastiske læresteder. Men hvordan ser det amerikanske samfunnet ut?

Publisert 5. okt. 2010 17:42

Regjeringa foreslår at det blir oppretta 2200 nye studieplassar frå hausten 2011. UiO får 210 av plassane. – Dette set oss i stand til å møta utfordringane i framtida, seier statsråd for høgare utdanning, Tora Aasland.

Publisert 5. okt. 2010 15:51

Bruken av postdoktorer er nesten tredoblet i løpet av de siste ni årene. Men er postdoktorer på vei mot fast stilling, eller fyller de jobbene til fast ansatte – på midlertidig basis? Forskerforbundet igangsetter en offensiv for å få svar.

Publisert 5. okt. 2010 14:48

Regjeringens forslag til statsbudsjett står ikke i forhold til forskningsløftene i Soria Moria II, hevder Forskerforbundet. Administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén mener Norge taper muligheter på de lave investeringene i forskning.

Publisert 5. okt. 2010 12:48

Finansminister Sigbjørn Johnsen gir Universitetet i Oslo ei samla løyving på rundt 4,3 milliardar kroner i regjeringas budsjettforslag for 2011. Det inkluderer 210 nye studieplassar og 45 millionar kroner til fase 2 av oppussinga av sentrumsbygningane. – Studentsida er budsjettvinnaren, meiner prorektor Inga Bostad.  

Publisert 5. okt. 2010 09:49

Enheter ved UiO kan droppe vernerunder i flere år uten at det etterspørres. Det viser en ny rapport fra internrevisjonen. Hovedverneombud Mette Børing kjenner seg igjen: – På fakultetsnivå tas HMS-kartleggingen seriøst, men på mindre enheter smuldrer ansvaret bort, sier hun.

Publisert 4. okt. 2010 14:08

– Det er fascinerande å sjå korleis han i filmen ”Babel” klarer å veva tre historier frå tre verdsdelar inn i kvarandre på ein meiningsfull måte. Det seier UiO-forskaren Juan Pellicer som har skrive bok om den meksikanske filmregissøren Alejandro González Iñárritu.  

Publisert 4. okt. 2010 13:52

100 UiO-tilsette har sagt ja til å innlosjera internasjonale studentar frå hausten 2011. Det viser ei kartlegging Studieavdelinga har gjort.  

Publisert 1. okt. 2010 11:14

Danselæraren, dansedommaren og den pensjonerte økonomimedarbeidaren Trond Harr ved MN-fakultetet er tildelt velferdsprisen for 2010. Han har også vore leiar for Feriestiftelsen sidan den blei oppretta i 1980. Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe overrekte han prisen på haustfesten i går kveld.

Publisert 29. sep. 2010 12:36

– Ingen har vore på månen sidan Apollo 11-ferda i desember 1972. Målet må vera å byggja ein forskingsstasjon på månen, seier den svenske astronauten Christer Fuglesang til Uniforum.  

Publisert 28. sep. 2010 14:32

Seks av ti studentar på Universitetet i Oslo seier at podkastane i stor grad har vore til nytte. Det viser ei ny spørjeundersøking. – Nei, eg brukar ikkje podkast. Eg trivst best med å ta gode notatar på forelesingane, seier sosiologistudent Martha Helgeland.  

Publisert 27. sep. 2010 13:42

Bygningen stod i mange år i skammekroken på Blindern, klemt inn i eit hjørne mellom Biologibygningen, Moltke Moes vei og Niels Henrik Abels hus. Etter ei total ombygging får PO-bygningen nytt liv når studentar og tilsette frå Det humanistiske fakultetet og Den internasjonale sommarskulen flyttar inn ved årsskiftet

Publisert 24. sep. 2010 11:29

Universitetet i Oslo kjem på 186. plass på rangeringa til Times Higher Education over dei beste universiteta i verda. – Dette heng ikkje på greip, seier rektor Ole Petter Ottersen.  

Publisert 23. sep. 2010 14:54

Ved hjelp av eit berøringsbord skal elevar i sjuande klasse arbeida som arkitektar og planleggja eit kulturbygg i lokalmiljøet. Ny læringsteknologi skal bli resultatet av samarbeidet mellom InterMedia, Nasjonalmuseet og arkitektfirmaet Snøhetta.  

Publisert 22. sep. 2010 14:44

Instituttleder Aslak Syse fikk nei da han i en utlysning ønsket å gå lenger enn regelen for vanlig, moderat kvotering. – En avveining mellom kjønnsbalanse og hensyn til studenter, sier jusdekan Hans Petter Graver.