Mangelfull HMS-kartlegging ved UiO

Enheter ved UiO kan droppe vernerunder i flere år uten at det etterspørres. Det viser en ny rapport fra internrevisjonen. Hovedverneombud Mette Børing kjenner seg igjen: – På fakultetsnivå tas HMS-kartleggingen seriøst, men på mindre enheter smuldrer ansvaret bort, sier hun.

NEDPRIORITERT: – I dag er verneombudene og deres rolle ikke prioritert ved UiO, konstaterer hovedverneombud Mette Børing.

Foto: Ola Sæther

Nok en gang har UiO fått bekreftet at verneombudsordningen ikke fungerer slik den skal.

I vår var det Arbeidstilsynet som påpekte det. Nå viser en rapport fra Enhet for intern revisjon (EIR) det samme. EIR har undersøkt hvordan de såkalte vernerundene følges opp og hvordan oppfølgingen er dokumentert.

– Revisjonen vår har avdekket klare mangler i oppfølgingen av vernerundene, sier seniorrådgiver i EIR Morten Opsal.

– Formålet med vernerundene er å sikre at det gjennomføres en systematisk HMS-kartlegging på arbeidsplassen. Skjer det altså ikke på UiO?

– Nei, ikke like systematisk som regelverket tilsier.

– Ikke prioritert

I internrevisjonens rapport kommer det fram at enheter kan droppe vernerunden i flere år uten at den etterspørres. Den viser også at dokumentasjonen som utarbeides etter de vernerundene som gjennomføres, ofte er mangelfull, og at oppsummeringer som blir laget, ikke i tilstrekkelig grad blir formidlet videre til de ansatte. I tillegg pekes det på at linjene for roller og ansvar er uklare.

VERNERUNDER

- Formålet med vernerundene er å sikre at det gjennomføres en systematisk HMS-kartlegging på arbeidsplassen.
- Vernerunden består i at leder og verneombud gjennomfører befaring i lokalene og snakker med medarbeiderne med utgangspunkt i en sjekkliste.
- Vernerunden gjennomføres årlig.
- Det skal utarbeides en oppsummering av kartleggingen som er grunnlaget for å utarbeide en prioritert handlingsplan.
- Alle medarbeidere får oppsummering fra vernerunden.

Kilde: www.uio.no

Hovedverneombud Mette Børing kjenner seg igjen i internrevisjonens funn:

– På fakultetsnivå tas HMS-kartleggingen seriøst, men på mindre enheter smuldrer ansvaret bort. Hovedårsaken er at ledere ofte har manglende HMS-kunnskaper og ikke skjønner viktigheten av verneombudenes arbeid.

– I dag er verneombudene og deres rolle ikke prioritert ved UiO, konstaterer Børing. Nå håper hun at verneombudsundersøkelsen som HMS-seksjonen planlegger, skal bidra til å bedre situasjonen.

Dialog med Teknisk avdeling

Både i etterkant av Arbeidstilsynets UiO-undersøkelse og i EIRs rapport er det kommet fram at verneombudene har samarbeidsproblemer med Teknisk avdeling (TA). Direktør i TA Frode Meinich bekrefter at problemet eksisterer og at det jobbes for å bedre dialogen.

– Det er mye forvirring omkring hva som er vårt ansvar og hva som er verneombudenes ansvar. Vi tar dette på det største alvor, og har planlagt et fellesmøte mellom sentrale personer i Teknisk avdeling og de ledende verneombudene, sier han.

– Verneombudene har ved flere anledninger uttalt seg kritisk om Teknisk avdeling. Er det slik at også de ansatte i TA kan synes at verneombudene er brysomme?

– Nei, vi kan ikke si at de er brysomme. Men det hender vi må be dem gå linjeveien, altså at de tar problemene opp med ledelsen ved egen enhet. Det er ikke sånn i alle saker at et verneombud bare kan ringe direkte til oss og få ordnet ting.

Har ikke tid

Revisjonsrapporten avdekker også andre problematiske aspekter ved verneombudsordningen. Blant annet kommer det fram at mange av UiOs verneombud har mangelfulle kunnskaper om egne oppgaver. Hele 13 prosent vet ikke hvilke oppgaver et verneombud har. En fjerdedel har ikke deltatt på kurs, og en like stor andel kjenner ikke til ”Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg”. 25 prosent mener dessuten at de ikke har tilstrekkelig tid til å utføre oppgaven som verneombud.

Det har ikke lykkes Uniforum å få en kommentar fra seksjonssjef Roar Fikkan i Seksjon for helse, miljø og sikkerhet.

 

 

 

 

 

 


 

Emneord: Arbeidsmiljø, Arbeidsforhold Av Helene Lindqvist
Publisert 5. okt. 2010 09:49 - Sist endret 5. okt. 2010 10:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere