Nyheter fra 2002 - Side 2

Publisert 25. nov. 2002 14:48

- Å beslutte at alle UiOs 52 000 databrukere skulle endre passord, var et drastisk grep. Til gjengjeld føler vi oss trygge på at vi nå har alt under kontroll, forsikrer IT-direktør Arne Laukholm.

Publisert 22. nov. 2002 09:55

Professor Anne-Lise Børresen Dale er blitt tildelt den prestisjefylte svenske SalusAnsvarprisen for 2002 på en million kroner. Hun har fått prisen for sin forskning på brystkreft.

Publisert 20. nov. 2002 13:45

5 millioner av Sør-Afrikas 40 millioner innbyggere er HIV-positive. 1 million har utviklet AIDS. - President Thabo Mbeki benekter at AIDS er forårsaket av HIV, men heller ikke Nelson Mandela tok tak i AIDS-trusselen i sin regjeringsperiode, mener Mark Heywood , som deltar i kampen mot denne epidemien i Sør-Afrika.

Publisert 20. nov. 2002 10:41

Både kollegiekandidat Kristian Mollestad frå Forskarforbundet og kollegiekandidat Hanne Skjølås Nygaard frå 2fo opnar for tilsetjing av instituttstyrarar ved UiO. Den tredje kollegiekandidaten Hanna Ekeli frå NTL, vil halda fast på ordninga med valde instituttstyrarar. Det kom fram på debattmøtet 19. desember.

Publisert 19. nov. 2002 11:40

Kristian Gundersen frå Biologisk institutt og Harriet Bjerrum Nielsen frå Senter for kvinne- og kjønnsforsking er valde inn i det nye kollegiet som representantar for dei vitskapleg tilsette. Etter at alle stemmene var talde opp, hadde Kristian Gundersen fått 453 stemmer medan Harriet Bjerrum Nielsen hadde fått 358 stemmer.

Publisert 18. nov. 2002 22:14

Kristian Gundersen frå Biologisk institutt og Harriet Bjerrum Nielsen frå Senter for kvinne- og kjønnsforsking er valde inn i det nye kollegiet som representantar for dei vitskapleg tilsette. Etter at alle stemmene var talde opp fekk Kristian Gundersen 453 stemmer medan Harriet Bjerrum Nielsen fekk 358 stemmer.

Publisert 15. nov. 2002 11:11

52 000 databrukere ved Universitetet i Oslo må endre passord etter at tyske hackere brøt seg inn i en av UiOs sentrale tjenermaskiner. Klokka 12 fredag 15. august blir alle brukere sperret ute fra universitetets nettverk.

Publisert 14. nov. 2002 16:04

Tidlegare rektor ved UiO, Kaare R. Norum skal leia ei ekspertgruppe som Verdas helseorganisasjon (WHO) har oppretta for å få utvikla ein global strategi for betre kosthald, fysisk aktivitet og helse. Målet er å få ned talet på ikkje-smittsame sjukdomar som kreft, hjarte- og karsjukdomar, diabetes og overvekt.

Publisert 12. nov. 2002 12:11

Professor Bjarne Rogan, Institutt for kulturstudiar, vann dekanvalet ved Det historisk-filosofiske fakultetet med 232 stemmer. Motkandidaten professor Hans H. Skei, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap fekk 182 stemmer. Bjarne Rogan blei dermed valt til dekan med 60,9 prosent av dei til saman 415 stemmene bak seg. Då er også vektinga av stemmene inkludert.

Publisert 12. nov. 2002 10:54

- Det burde være en selvfølge for en redaktør å ha en stab med ulike sosioøkonomiske og etniske bakgrunner, mener Nazneen Khan , som er journalist og lektor ved Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Men hun vil heller ha en holdningsendring i redaksjonene enn kvotering.

Publisert 8. nov. 2002 14:19

Hanne Ekeli, Kristian Moldestad og Hanne Skjølås Nygaard er alle kandidatar til den eine plassen som representant for dei teknisk/administrativt tilsette i det nye kollegiet.

Publisert 8. nov. 2002 11:55

Kvalitetsreforma er komen for å bli. Difor er det berre å læra seg omgrep som studiepoeng, bachelor og master og utdanningsplan først som sist. Difor har Uniforum prøvd å samla alle trådane for å kunna gi ein samla oversikt over korleis den nye studiekvardagen blir frå hausten 2003.

Publisert 8. nov. 2002 10:11

Førstelektor Kjetil Grandal ved Det teologiske fakultetet er den læraren som er flinkast til å fylgja intensjonane i Kvalitetsreforma. Det avgjorde Studentparlamentet i Oslo i samband med inspirasjonsveka i oktober.- Dette synest eg er svært hyggeleg, seier Grandal.

Publisert 7. nov. 2002 10:48

Det Norske Vitskapsakademiet reiser ikkje eksklusjonssak mot den tidlegare greske juntaministeren Johannes Triantaphyllópoulos. Det har styret for Vitskapsakademiet bestemt på grunnlag av ei innstilling frå menneskerettskomiteen til akademiet. Komiteen konkluderer med at det var mangel på politisk dømmekraft som gjorde at han sa ja til vervet som justisminister.

Publisert 6. nov. 2002 15:40

InterMedia skal videreføres som et tverrfakultært senter. Det vedtok Kollegiet tirsdag denne uka. Et utvalg skal se nærmere på mulighetene for et tettere samarbeid med fagmiljøene også organisatorisk.
UiOs første overordnede kommunikasjonsstrategi ble også vedtatt under siste kollegiemøte.

Publisert 6. nov. 2002 10:11

Det er klare universitetspolitiske skiljelinjer mellom Harriet Bjerrum Nielsen og Gunnar Handal på den eine sida og Camilla Serck-Hanssen og Kristian Gundersen på den andre. Det avslørte debattmøtet mellom kollegiekandidatane 5. november. Gunnar Nicolaysen og Aanund Hylland var dei to einaste som ikkje hadde nokon klar alliansepartnar blant dei andre kandidatane. Berre to av dei seks kandidatane kan veljast inn i det nye kollegiet, og på grunn av kjønnskvotering må det vera ei kvinne og ein mann.

Publisert 5. nov. 2002 11:41

Norges forskningsråds formidlingspris for 2002 er tildelt professor Thomas Hylland Eriksen (40), Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Prisen er på 200 000 kroner.

Publisert 1. nov. 2002 14:39

Alle dagens fem representantar for dei vitskapleg tilsette er blant dei seks som er foreslåtte som kandidatar til kollegievalet 18. november. Det einaste nye namnet blant dei, er økonomiprofessor Aanund Hylland. Berre to av dei seks kan bli valde inn i Kollegiet.

Publisert 31. okt. 2002 14:14

Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth ved Universitetet i Oslo er pekt ut til å lede et nytt nordisk senter for fremragende forskning - med hovedbase ved Universitetet i Oslo. Senteret skal fokusere på studier av klimavariasjoners virkninger på økologiske prosesser fra enkeltbestander til hele økosystemer.

Publisert 31. okt. 2002 12:10

Vidareføring av InterMedia, lagnaden til Kunnskapskanalen, strategisk plan for fleksibel læring og ei eiga kommunikasjonsplattform for UiO. Dette er blant sakene som skal opp i kollegiemøte tysdag 5. november klokka 0900.

Publisert 31. okt. 2002 09:11

Høsttakkefest og Halloween i skjønn forening. Tonnevis med gresskar, skumle spøkelser og et lykteverksted lokker små og store til Botanisk hage. Søndag 3. november avsluttes arrangementet med kåring av vinnerne i konkurransen Norges største gresskar i 2002

Publisert 30. okt. 2002 11:10

- Dei gledelegaste augneblinkane i livet mitt, opplevde eg den tida eg sat i fengsel. Då vitsa me med kvarandre og me opplevde ekte kvinnesolidaritet uavhengig av utdanning og sosial klasse. Det sa den pakistanske menneskerettsadvokaten Asma Jahangir i talen sin då ho fekk overrekt UiOs menneskerettspris for 2002 i Georg Sverdrups hus tysdag 29. oktober.

Publisert 28. okt. 2002 16:44

- Ved å oppheve totalforbudet mot politisk fjernsynsreklame vil demokratiet styrkes, sier Kyrre Eggen, nyslått dr.juris.De som ønsker å formidle et politisk budskap og ikke råder over et massemedium vil på denne måten få anledning til å kommunisere direkte med befolkningen.

Publisert 25. okt. 2002 10:10

Forskningsrådets ARENA-program lokalisert til Universitetet i Oslo (UiO) får et særdeles godt skussmål som et spissmiljø i europeisk sammenheng av en nordisk komité som har evaluert norsk statsvitenskapelig forskning. Utvalget konstaterer også at universitetsmiljøene holder bra kvalitet. Evalueringen er gjort på oppdrag fra Norges forskningsråd.

Publisert 24. okt. 2002 12:45

USA har erklært at landet vil slå til først mot enhver mulig fiende.
- Noe av det meste skremmende med Bush-doktrinen er forestillingen om at USA kan utrydde sine fiender en gang for alle. Jeg er redd amerikanernes krig mot Irak er uunngåelig, sier Nils Butenschøn.