UiO base for nytt nordisk forskningssenter

Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth ved Universitetet i Oslo er pekt ut til å lede et nytt nordisk senter for fremragende forskning - med hovedbase ved Universitetet i Oslo. Senteret skal fokusere på studier av klimavariasjoners virkninger på økologiske prosesser fra enkeltbestander til hele økosystemer.

SENTERLEDER: Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth skal lede nordisk senter for fremragende forskning med base ved UiO.
Foto: Ståle Skogstad

Senteret består av tre forskningsgrupper fra universitetene i Lund, Helsinki og Oslo og vil bringe sammen økologer, evolusjonsbiologer og klimatologer som har bred erfaring fra et vidt spekter av økosystemet, melder UiO i ei pressemelding.

Stenseths forskningsgruppe har etter hvert lang erfaring i å analysere klimaets effekter på dyrepopulasjoner - resultater som er publisert i en rekke arbeider i blant annet anerkjente tidsskrifter som Nature og Science.

Det overordnede målet for senteret som går under betegnelsen EcoClim-NCoE er å forbedre vår forståelse av hvordan økologiske endringer er påvirket av klimavariasjoner. Denne forståelsen vil bli forsøkt oppnådd gjennom analyser av data innhentet over lang tid og fra en rekke land, samt gjennom teoretiske modellstudier.

Forskerne regner med at forandringer i klimatiske forhold gir uventede effekter på økologiske systemer, ikke minst fordi arter innenfor et økosystem er forbundet med hverandre i et sammensatt nettverk. For eksempel er torsken direkte påvirket av klima fordi vekstraten er avhengig av hvordan klima utvikler seg. Men vektsvilkår vil også påvirke arter som blir spist av torsk.

Økologene, evolusjonsbiologer, statistikerne og matematikerne i det nye nordiske senteret har lang erfaring i å utvikle økologiske og statistiske modeller for å forstå sammenhengen mellom klima og økosystemer. Opprettelsen av senteret vil gjøre det mulig å få tilgang på data som er samlet inn over lengre tidsrom. Dette gjelder for eksempel store serier med data om vilt i Norge og Finland, rype i Finland og Skottland og fisk fra den norske skagerrakkysten så vel som fra Barentshavet.

Alle tre gruppene som går inn i senteret har etablert seg som sterke internasjonale forskergrupper innenfor feltet. Ved å slå kreftene sammen vil de kunne trekke på hverandres ekspertise, internasjonale nettverk og tilgang til data. Senteret har som mål å bli en av de aller fremste forskergruppene internasjonalt på området. Dermed vil de kunne tiltrekke seg de beste europeiske og ikke-europeiske forskere til de nordiske land og tilby muligheter for utdanning av unge forskere på toppnivå.

Dette senteret blir ytterligere styrket gjennom at de samtidig, med egen bevilgning fra NorFA (Nordisk Forskerutdanningsakademi) får - som første i Norge - status som "Nordic Graduate School of Ecological Dynamics ("EcoGrad"). Den overordnede ideen med EcoGrad er å skape et akademisk utdanningsmiljø innenfor dette forskningssenteret slik at aktiv forskning og utdanning blir vevd tett sammen. Målet er å oppnå dette ved å organisere den utdanningsmessige delen av prosjektet rundt såkalte "forskningstopper" innenfor en tre ukers periode.

Det er Nordisk Ministerråd som står bak etableringen av det nye senteret sammen med de nasjonale forskningsrådene.

Emneord: Forskning
Publisert 31. okt. 2002 14:14 - Sist endret 10. des. 2008 16:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere