Nyheter fra 2005 - Side 2

Publisert 30. nov. 2005 15:50

24. november ble bestyrerekteparet på Baroniet Rosendal, Anne Grete Honerød og Reidar Nedrebø, slått til Riddere av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden ved en seremoni i Urbygningen på Universitetet i sentrum. - Baroniet Rosendal og Hattebergdalen utgjør en unik nasjonal helhet av natur og kultur og må forbli vernet, sier Honerød om den avgåtte regjeringens utbyggingsvedtak.

Publisert 29. nov. 2005 09:29

Det nettbaserte læringsprogrammet "Medisinsk kunnskapshåndtering" kan få 250 000 kroner i utviklingsmidlar frå UiO. Strid om opphavsrett mellom prosjektleiar Petter Laake og Det medisinske fakultetet kan likevel føra til at programmet aldri blir realisert.

Publisert 28. nov. 2005 12:12

- Å være blind er et informasjonshandikap, mer enn et sansehandikap, mener Otto Prytz . Han forteller at det er lettere å være blind på universitetet i dag, enn det var på 60-tallet.

Publisert 25. nov. 2005 16:34

Nyvalgt styremedlem i den europeiske studentorganisasjonen ESIB, Taciana Khoma ble i dag utvist fra Belarus State Economic University i Minsk grunnet hennes styreverv i ESIB -The National Unions of Students in Europe. Hun blir videre kastet ut fra studentboligen med øyeblikkelig virkning. Universitetsrepresentanten som møtte henne tidligere viste seg å være fra KGB, melder Norsk Studentunion.

Publisert 25. nov. 2005 15:20

Norske elever har svake kunnskaper i realfag sammenlignet med elever i andre land, og det har vært en entydig tilbakegang de ti siste årene. Kunnskapene i engelsk er derimot gode. Det viser en oversikt som er laget av Are Turmo ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling på UiO, melder ntb.

Publisert 24. nov. 2005 15:42

Arkeologiske funn under hovedbygningen på Bygdøy kongsgård viser at det sannsynligvis har vært bosetting der siden jernalderen. Arkeologene fra Kulturhistorisk museum, UiO, har særlig gjort rike funn av gjenstander fra middelalderen og dansketiden. I de danske stattholdernes tid ble det røkt krittpipe på gården selv om Kristian Kvart forsøkte å forby det.

Publisert 24. nov. 2005 10:16

Det humanistiske fakultetet har bestemt seg for å leggja ned bachelorprogrammet i vesteuropeiske mellomalderstudium, utan å ha handsama saka i demokratisk valde organ. - Sjølv om vedtaket er formelt korrekt, så er det moralsk og politisk uheldig, synest førsteamanuensis Terje Spurkland, som er fagleg ansvarleg for studieprogrammet.

Publisert 24. nov. 2005 09:44

- Regjeringa står fast på målet om at investeringane i forsking og utvikling skal utgjera tre prosent av bruttonasjonalproduktet i 2010. Løyvinga vår på 14 milliardar til Forskingsfondet er i samsvar med opptrappingsplanen i Forskingsmeldinga som Stortinget vedtok i vår. Det slår kunnskapsminister Øystein Djupedal fast i eit eksklusivt intervju med Uniforum.

Publisert 23. nov. 2005 13:43

Spørsmålet om utnevning av viserektor, skal avgjøres av rektor selv og ikke av styret. Det vedtok universitetsstyret på møtet 22. november.

Publisert 23. nov. 2005 13:26

Universitetsstyret godkjente på møtet 22. november igangsettelsen av prosjektet "Restaurering og rehabilitering av Tøyen hovedgård". Styret vedtok at prosjektet skal finansieres ved at det forhåndsdisponeres inntil 40 millioner kroner fra likvide midler ved UiO.

Publisert 18. nov. 2005 11:58

Informatikkprofessor Nils Damm Christophersen, medisinprofessor Johanne Sundby, hovudtillitsvalt Kristian Mollestad og stipendiat Klaus Magnus Håland Johansen er alle valde inn i Universitetsstyret. Det viser resultatet av styrevalet torsdag 17. oktober. Filosofiprofessor Olav Gjelsvik, rådgjevar Dorte Skulstad og stipendiat Boel Christensen-Scheel blir vararepresentantar. Olav Gjelsvik fekk ni stemmer meir enn Johanne Sundby, men ho blei valt inn fordi ein av dei to representantane for dei vitskapleg tilsette måtte vera ei kvinne.

Publisert 17. nov. 2005 09:58

Miljøvernminister Helen Bjørnøy la onsdag 16. november ned grunnsteinen til CIENS (Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research). Høsten 2006 skal det nye bygget til Forskningssenter for miljø og samfunn, CIENS, stå klart i Forskningsparken i Oslo. Åtte forskningsinstitutter flytter inn i bygget som blir på 15 000 kvadratmeter, går det fram av en pressemelding fra Forskningsparken AS.

Publisert 15. nov. 2005 14:25

Leder i valgstyret, Aanund Hylland, vil ikke kommentere professor Eivind Osnes' krav om omvalg til nytt universitetsstyre før klagen hans er behandlet i valgstyret. Men han mener at mange av punktene i Osnes sin kritikk er rettet til Informasjonsavdelingen ved Universitetet i Oslo.

Publisert 15. nov. 2005 11:11

Professor Eivind Osnes ved Fysisk institutt har sendt en formell klage til valgstyret på gjennomføringen av valget til styrerepresentanter ved Universitet i Oslo. Kritikken rammer også internavisen Uniforum og UiOs informasjonsavdeling. - Valget gjennomføres på en så uryddig og vilkårlig måte, at jeg uavhengig av resultat, har vanskelig for å se at det kan ha legitimitet ved universitetet, uttaler han til Uniforum.

Publisert 14. nov. 2005 14:28

Gründerdagen skal stimulere og inspirere til kunnskapsbasert innovasjon ved Universitetet i Oslo. Spermatech er et UiO-basert firma som har fått verdenspatent på et ikke-hormonelt mannlig prevensjonsmiddel.

Publisert 14. nov. 2005 13:33

Etter ti års oppussing og like mange millioner kroner, er Universitetets biologiske stasjon i Drøbak nå ferdig oppgradert til en moderne og godt fungerende biologisk feltstasjon. Ildsjelen bak er biologen Hans Erik Karlsen, som har vært bestyrer her siden 1994.

Publisert 11. nov. 2005 15:18

Kvalitetsreformen og dens negative følger for de teknisk-administrativt og midlertidig vitenskapelig ansatte stod i fokus da deres kandidater til Universitetsstyret stilte til debattmøte i Helga Engs hus sist torsdag.

Publisert 10. nov. 2005 17:30

Den raudgrøne regjeringa foreslår å auka Forskingsfondet med 14 milliardar kroner i statsbudsjettet for 2006. Dette er 25 milliardar kroner mindre enn forslaget frå den avgåtte regjeringa på 39 milliardar kroner. - Dette var ei finte som Bondevik-regjeringa la inn i budsjettet då dei visste at dei skulle gå av, forsvarte kunnskapsminister Øystein Djupedal seg med, då han presenterte endringane i budsjettet torsdag 10. november.

Publisert 10. nov. 2005 09:26

I dag, torsdag 10. november, legg den raudgrøne regjeringa til Jens Stoltenberg fram det endra forslaget sitt til statsbudsjett for 2006. - Me håpar verkeleg at auken på 45 millionar i resultatbaserte forskingspengar i budsjettframlegget til den avgåtte regjeringa står ved lag, seier økonomidirektør Stein Helgesen og budsjett- og plansjef Ann Elisabeth Wedø.

Publisert 10. nov. 2005 09:26

Mens Universitetet i Oslo i fjor ble rangert som nr. 101 på en liste over verdens fremste universiteter, har universitetet i år rast ned til en 138. plass. Rektor Arild Underdal sier til Uniforum at han tror endrede målekriterier er den viktigste årsaken. - Det er vanskelig å tro at et så stort fall gjenspeiler endringer i faglige prestasjoner, mener han.

Publisert 9. nov. 2005 14:13

De humanistiske fakultetene ved Universitetet i Oslo og Göteborgs universitet har siden tusenårsskiftet hatt et program for forsknings- og undervisningssamarbeid. Slik har de lykkes i å redde truede språkfag. Nå er det aktuelt å utvide samarbeidet til flere nordiske universiteter.

Publisert 9. nov. 2005 13:21

Det ble rettet en kraftig advarsel mot markedskreftenes inntreden på universitetet, da de seks styrekandidatene for de vitenskapelige tilsatte, Lise Kjølsrød, Olav Gjelsvik, Janne Haaland Matlary, Nils Damm Christophersen, Johanne Sundby og Øyvind Østerud møttes under debattmøtet i Helga Engs hus tirsdag 8. november. Styrekandidatene Anne Eriksen og Trond Skard Dokka deltok ikke, mens Cecilie Høigaard ikke lenger ønsker å stille som kandidat.