Helen Bjørnøy la ned grunnsteinen til miljøforskningssenter

Miljøvernminister Helen Bjørnøy la onsdag 16. november ned grunnsteinen til CIENS (Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research). Høsten 2006 skal det nye bygget til Forskningssenter for miljø og samfunn, CIENS, stå klart i Forskningsparken i Oslo. Åtte forskningsinstitutter flytter inn i bygget som blir på 15 000 kvadratmeter, går det fram av en pressemelding fra Forskningsparken AS.

HARDT ARBEIDENDE STATSRÅD: Miljøvernminister Helen Bjørnøy legger ned grunnsteinen til Forskningssenter for miljø og samfunn. I bakgrunnen Svenning Torp, direktør for Forskningsparken.
Foto: Harald Aas

CIENS har som mål å bli et internasjonalt tyngdepunkt innen forskning om miljø og samfunn. Senterets fagprogram skal bidra til å realisere nasjonale forskningsstrategiske mål som økt tverrfaglighet, mer interaksjon mellom grunnforskning og anvendt forskning og bedre utnyttelse av de totale FoU- ressursene i universitets- og instituttsektoren. CIENS vil bety tverrfaglig forskning for helhetlige, bærekraftige løsninger på miljø- og samfunnsproblemer. Senterets plassering og samarbeid med Forskningparken vil også kunne bidra til nyskaping innen miljøsektoren.

Miljøløsninger i bygget

Selve bygget vil representere miljøtenkning og bærekraft. Det er lagt ned mye arbeid i å finne fram til gode miljøløsninger for oppvarming og kjøling. Niels Torp AS er arkitekt for bygget. Det er også planer om å åpne Gaustadbekken og lage tur- og gangstier i området rundt bekken.

Deltakere i CIENS

Instituttene som flytter inn i CIENS, vil til sammen ha ca 550 medarbeidere fordelt på naturvitenskap, teknologi, samfunnsfag og økonomi.
De åtte instituttene som flytter inn er:

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Senter for klimaforskning (CICERO)

Meteorologisk institutt, Forskningsdivisjonen

Universitetet i Oslo v/Institutt for geofag, avd. for meteorologi og oseanografi

Norsk institutt for naturforskning (NINA, Osloavdelingen)

Norsk institutt for luftforskning (NILU, mindre gruppe)

Emneord: Forskning, Miljøforskning
Publisert 17. nov. 2005 09:58 - Sist endret 10. des. 2008 15:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere