Norges fremtidshåp

Gründerdagen skal stimulere og inspirere til kunnskapsbasert innovasjon ved Universitetet i Oslo. Spermatech er et UiO-basert firma som har fått verdenspatent på et ikke-hormonelt mannlig prevensjonsmiddel.

GRÜNDERDAGEN 2005: Ung og lovende gründer grubler over hvordan hennes forretningsidé best kan uttrykkes i lego.
Foto: Ola Sæther

Den 27. oktober gikk den sjette Gründerdagen av stabelen i Forskningsparken på Blindern. Bak arrangementet stod Birkeland Innovasjon i samarbeid med Senter for
entreprenørskap, Universitetet i Oslo og Forskningsparken.

- Gründerdagen skal stimulere og inspirere til kunnskapsbasert innovasjon blant studenter og ansatte ved UiO gjennom å tilføre kunnskap og etablere en spennende møteplass for studenter og forskere, uttaler Kathrine Myhre, innovasjonssjef i Birkeland Innovasjon.

Ti lovende nyskapingsprosjekter fikk fem minutter hver til å presentere seg. Et av dem er Spermatech.
- Vi har en unik teknologi som på en enkel måte kan redusere befolkningsøkningen i den tredje verden. Det nye er at mannen må bidra, forteller Bjørn Skålhegg, professor i ernæringsvitenskap ved UiO og en av firmagründerne.

Prevensjonsmiddel for menn

I 1999 viste seks forskere ved Universitetet i Oslo at proteinet CalfaS bare finnes i mannens sædceller, og de tok samme år ut patentet på denne teknologien. Senere viste de at CalfaS regulerer sædcellenes evne til å svømme. I forbindelse med dette funnet ble bioteknologifirmaet Spermatech AS dannet i 2002.

- Hannmus som har fått fjernet arvestoffet for CalfaS er 100 prosent sterile, og proteinet er identisk i mus og menneske. Derfor er vi nå i ferd med å finne og teste stoffer som virker på CalfaS i menneskespermier. Vi er fortsatt i en tidlig fase, og et ferdig kommersielt produkt vil neppe foreligge før om 5-10 år, forteller Skålhegg.

Til gjengjeld er det potensielle markedet enormt. Ifølge en spørreundersøkelse helseorganisasjonen WHO foretok i alle verdensdeler for noen år siden, er halvparten av alle menn villige til å bruke prevensjonsmidler så lenge de ikke har bivirkninger. Fordi Spermatechs teknologi ikke er basert på hormoner, er det antatt ikke å ha bivirkninger, slik P-piller ofte har. Og Skålhegg ramser opp andre fordeler:

- Mannen kan selv bestemme over sin fertilitet og dele denne byrden i samlivet. Det er mer praktisk i bruk enn kondomer. Og prevensjonsmiddelet er akseptabelt i forhold til de fleste kulturer og religioner fordi det virker før egget befruktes.

Skålhegg har erfart at det å utvikle firmaer i Norge basert på grunnforskning, er vanskelig.
- Grunnforskningen lider under svært lave bevilgninger, slik at det går med mye tid til å søke om midler eksternt. Det kan dreie seg om flere millioner kroner i året, bekrefter han. Nå ligger Spermatech i forhandlinger med tre utenlandske farmasøytiske firmaer. Håpet er å bli kjøpt opp av et av disse, slik at firmaets økonomiske fremtid kan sikres.

Innovasjon i lego

På et grupperom sitter Hanne Voje fra Start UiO med legoklossene sine. Start UiO er del av en landsdekkende organisasjon som jobber for innovasjon og nyskaping blant studenter.
- Vi vil skape en sterkere kultur for gründervirksomhet, også i HumSam-miljøene, hvor man ikke er vant til å tenke i slike baner, forteller hun. Legoklossene skal brukes til å bygge opp en forretningsidé. Forslaget som vant denne gang, var en kloss til å feste på en parkert bil og med en fem meter lang snor til å måle avstanden til nærmeste gatekryss.

Blant de ni andre nyskapingsprosjektene som presenterte seg, finner vi Orthodent. Det nystartede firmaet har laget en narresmokk som ikke skader tannstillingen hos barnet fordi det gir plass til tunga.

Andre har utviklet et system for retningsstyrte lydopptak à la bildezoom:
- Dette vil revolusjonere TV-dekningen av fotballkamper. Tenk å høre Start-trener Tom Nordlie på direkten kommentere en dommeravgjørelse han er uenig i, fantaserer Vibeke Jahr fra Squarehead Systems. De har vunnet priser og har sikret seg finansiering i to år fremover. RettØst og Midtens Rike tilbyr sin språk- og kulturkompetanse til norsk næringsliv på henholdsvis Øst-Europa/Russland og Kina.

Rugekasse for humanistiske gründere

RettØst er en av de heldige som har kommet inn i varmen til det nye prosjektet IKADA-inkubatoren, som er en "rugekasse" for gründere fra HumSam-miljøet ved UiO. I et stort og åpent kontorlandskap i Sagveien 17 ved Akerselva har 22 firmaer med 50 ansatte, flertallet kvinner, fått etablere seg. Første året betaler de ingen ting, siden betaler de husleie etter evne. Idéen bak er at også humanister og samfunnsvitere skal kunne eie sine egne "produksjonsmidler", nemlig den kompetansen de har skaffet seg gjennom utdanningen på UiO, som initiativtaker Elisabeth Olsen uttrykker det.

Emneord: Birkeland Innovasjon, Kommersialisering, Forskningsparken, Forskning Av Lars Hoff
Publisert 14. nov. 2005 14:28 - Sist endret 10. des. 2008 15:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere