Norsk elever har svake kunnskaper i realfag

Norske elever har svake kunnskaper i realfag sammenlignet med elever i andre land, og det har vært en entydig tilbakegang de ti siste årene. Kunnskapene i engelsk er derimot gode. Det viser en oversikt som er laget av Are Turmo ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling på UiO, melder ntb.

FOR DÅRLIGE: Norske elever er for dårlige i realfag, viser en ny oversikt. (Arkivfoto)
Foto: Ola Sæther

En oversikt over norske elevers kunnskaper i et internasjonalt perspektiv er gjengitt i Statistisk sentralbyrås publikasjon «Utdanning 2005 deltakelse og kompetanse». Oversikten er laget av Are Turmo ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling på Universitetet i Oslo.

Turmo skriver at norske elever på flere trinn i grunnskolen har til dels oppsiktsvekkende svake kunnskaper og ferdigheter i realfag.

Elever i land vi vanligvis liker å sammenligne oss med, skårer til dels langt bedre enn de norske. Men enda mer påfallende er den helt entydige tilbakegangen sammenlignet med tidligere undersøkelser, skriver han.

Bekymring

Dataene i oversikten er hentet fra PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (Trends In International Mathematics and Science Study) og PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), samt fra en engelskundersøkelse i regi av EU.

For realfagenes vedkommende er det grunn til å være bekymret over resultatene fra de siste årenes studier, skriver Turmo.

Norske grunnskoleelever framstår med til dels oppsiktsvekkende svake kunnskaper og ferdigheter i realfag. På alle områder der man kan sammenligne, er det påvist en tydelig svekkelse av elevenes kunnskapsnivå. Dette gjelder både på 4., 8. og 10. klassetrinn og både i matematikk og naturfag.

Det mest oppsiktsvekkende er ikke tilbakegangen i seg selv, men at den er så stor og gjelder på alle områder. Særlig påfallende er det kanskje at fjerdeklassingene våre ligger så langt etter det tredjeklassingene gjorde i 1995, skriver Are Turmo.

Undersøkelsen viser at elevene i 8. klasse i de beste østasiatiske landene har over tre års forsprang på norske elever i matematikk og bortimot to år i naturfag. Elever i 8. klasse i Nederland ligger omtrent to år foran norske elever i matematikk og ett år foran i naturfag, melder ntb.

Emneord: Naturfag, Undervisning
Publisert 25. nov. 2005 15:20 - Sist endret 10. des. 2008 15:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere