Reformkritiske kandidater

Kvalitetsreformen og dens negative følger for de teknisk-administrativt og midlertidig vitenskapelig ansatte stod i fokus da deres kandidater til Universitetsstyret stilte til debattmøte i Helga Engs hus sist torsdag.

STYREKANDIDATER: Fra venstre: Kristian Mollestad, Tarjei Havnes, Boel Christensen-Scheel, Karen Haugland, Dorte Skulstad, Klaus Magnus Håland Johansen, Hanne Sølna og Kristin Nordseth
Foto: Ola Sæther

- Universitetet i Oslo er Norges mektigste forskningsinstitusjon, og vi er i stand til å påvirke forskningspolitikken her i landet. Vi trenger ikke på død og liv være best i klassen og tilpasse oss reformene nesten før de er vedtatt, sa Kristian Mollestad, som er eneste mannlige kandidat av de fem som stiller til vervet som styrerepresentant for de teknisk-administrativt ansatte.

Kritikk av Kvalitetsreformen og dens negative følger for de ansatte gikk som en rød tråd gjennom hele debatten: økt arbeidsmengde, evalueringer uten ende, manglende nattesøvn og skjulte helseproblemer. Og alle var enige om at Kvalitetsreformen ikke er fullfinansiert selv om rektor sier det.

- Nei til hjernevask

Dorte Skulstad, informasjonsrådgiver på Institutt for kulturstudier og orientalske språk, er tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag på Det humanistiske fakultet og "NTL-er i sin sjel", som hun uttrykte det. - Jeg vil ha en mer rettferdig lønnspolitikk, hvor ikke kun ledere og enere blir premiert, og jeg vil ha bort resultatbasert finansiering. Vi er blitt hjernevasket av moderniseringsministeren, og vi må nå avprogrammeres, mente hun.

Kristin Nordseth, kontorsjef på Psykologisk institutt, syntes ikke at det er noe problem for henne at hun sitter i lederposisjon og skal representere de ansatte. - Som leder har jeg fokus på daglig drift og har mye kontakt også med dem på gulvet, som renholdspersonalet, sa hun og understreket at hun vil arbeide for et mest mulig inkluderende arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling for alle.

Internasjonalt perspektiv

Seksjonssjef ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Hanne Sølna, var en av de få på møtet som mente at Kvalitetsreformen også hadde brakt mye positivt med seg, men at den må gjennomgås fordi arbeidsmengden for de ansatte har økt betydelig. Hun var også den av kandidatene som er mest opptatt av internasjonalisering: - Det som skjer internasjonalt legger føringer for UiO, og dette internasjonale perspektivet må fram i Universitetsstyret.

Karen Haugland, som er seniorkonsulent ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, har kjørt fram sitt kandidatur som uavhengig av fagforeningene, og en som har det beste for universitetet som helhet som mål. - Jeg er ikke så redd for markedskreftene, men mer redd for at UiO skal trekke seg tilbake fra samfunnet og isolere seg, sa hun.

Kristian Mollestad, førstekonsulent ved Det teologiske fakultet, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet og nåværende vararepresentant i Universitetsstyret, advarte mot at UiO overtar styringsprinsipper fra næringslivet og beklaget at ikke alle institutter lenger har demokratisk valgte styrer. - Instituttråd er ikke det samme, mente han.

Stipendiater med egne interesser

De tre kandidatene for de midlertidig vitenskapelig ansatte var glade for at de nå endelig skal få sin egen representant i Universitetsstyret. - Dette har lenge vært et demokratisk problem. Ingen andre kjemper for våre interesser, sa Klaus Magnus Håland Johansen, stipendiat ved Fysisk institutt og tidligere leder i Fysikkforeningen. Alle tre sa at de ville jobbe for å få opprettet flere post.dok-stillinger ved UiO. - Vi jo universitetets fremtid, den nye forskningsvinen, som kandidat Tarjei Havnes uttrykte det.

Samtlige styrekandidater ble spurt om hvilken rektorkandidat de hadde hatt som sitt førstevalg. Alle var høflige og svarte på det, selv om flere hadde måttet bruke utslagsmetoden for å bestemme seg. Av de åtte kandidatene hadde halvparten stemt på Geir Ellingsrud, mens Nordseth og Christensen-Scheel begge hadde stemt på Fanny Duckert, Haugland på Stein A. Evensen, og Håland Johansen på Kristian Gundersen.

- Ikke mulig å gjøre alle til lags

Spørsmålstillere fra salen lurte på om fagforeningsrepresentantene ville være i stand til å representere alle teknisk-administrativt ansatte ved UiO eller først og fremst sine forbund. Skulstad fra NTL og Mollestad fra Forskerforbundet mente at de ville kunne representere alle ansatte, men at det ikke vil være mulig å gjøre alle til lags. NTL-styremedlem Ulrik Sverdrup lurte på om kandidatene i lederposisjon ville være i stand til å representere renholdsarbeidere og driftsteknikere, som ikke en gang har tilgang til e-post, og fikk bekreftende svar.

Boel Christensen-Scheel, stipendiat ved teatervitenskap og tidligere utdannings- og studieansvarlig i Studentparlamentets arbeidsutvalg, var spesielt opptatt av likestilling, samfunnsansvar og sosial mobilitet. Hun var skeptisk til rangeringen av universiteter i verden og kravet om at UiO skal hevde seg her og dessuten veldig imot resultatbasert finansiering. - UiO har et samfunnsansvar for å bringe ut forskningen til samfunnet. Utdanning og forskning er de viktigste virkemidlene vi har for å fremme sosial mobilitet, sa hun.

- Utenlandsopphold for alle stipendiater

Håland Johansen ville gjøre noe med den dårlige gjennomføringsgraden for doktorgradsstipendiater: mellom 60 og 80 prosent har ikke gjennomført etter åtte år. Han mente at det ikke kun skyldes dårlig motivasjon. - Alle stipendiater burde være sikret mulighet til utenlandsopphold av lenger varighet og deltagelse på internasjonale konferanser. Dette er både en viktig del av Ph.D.-utdanningen og av stor betydning for å holde forskningen ved universitetet på et godt internasjonalt nivå, mente han.

Tarjei Havnes, som er stipendiat ved Økonomisk institutt og tidligere leder i Rød Front, ville slå et slag for den frie forskning uavhengig av både marked og stat og forsvare de smale fagene. Han mente også at post.dok-stipendene normalt burde være på tre år og på sikt utvides til fire år. På spørsmål fra møteleder, informasjonsdirektør Helge Kjøllesdal, svarte han at fag kan legges ned, men ikke utelukkende på grunn av svingninger i studenttallet. Havnes dristet seg til å spørre om hvor mange stipendiater som befant seg i salen. Tre av de om lag førti tilhørerne, viste det seg.

På spørsmål fra salen om hva kandidatene ville gjøre for handikappede studenter, svarte alle at her må det tilrettelegges mer, men at det koster mye penger.

Fristen for å levere stemme er torsdag 17. november kl. 16. Alle kandidatene har lagt ut sine valgplattformer på hjemmesiden for universitetsstyrevalget 2005. Se peker nedenfor.

Emneord: Universitetspolitikk Av Lars Hoff
Publisert 11. nov. 2005 15:18 - Sist endret 10. des. 2008 15:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere