Advarte mot markedskreftene

Det ble rettet en kraftig advarsel mot markedskreftenes inntreden på universitetet, da de seks styrekandidatene for de vitenskapelige tilsatte, Lise Kjølsrød, Olav Gjelsvik, Janne Haaland Matlary, Nils Damm Christophersen, Johanne Sundby og Øyvind Østerud møttes under debattmøtet i Helga Engs hus tirsdag 8. november. Styrekandidatene Anne Eriksen og Trond Skard Dokka deltok ikke, mens Cecilie Høigaard ikke lenger ønsker å stille som kandidat.

STYREKANDIDATER: Fra venstre foran: Nils Damm Christophersen, Lise Kjølsrød og Olav Gjelsvik. Bak fra venstre: Johanne Sundby, Janne Haaland Matlary og Øyvind Østerud.
Foto: Ola Sæther

Det var professor Øyvind Østerud ved Institutt for statsvitenskap som slapp til først og som begrunnet kandidaturet sitt blant annet med frykten for at markedskreftene skal slippe mer til på UiO.

- Jeg stiller fordi jeg anser vervet som styremedlem for UiO som mye viktigere enn før. Større bruk av markedskrefter er en utvikling som preger hele den vestlige verden. Vi er i ferd med å bevege oss bort fra en liberal universitetsmodell. Mange av reformene tar ikke i stor nok grad hensyn til universitetets egenart. Dette gjelder både organiseringsform, styringsform, finansieringsmodell og eierskap, framholdt han.

Østerud fryktet en utvikling med styringsformer tilpasset samfunnet utenfor universitetet.

- Modeller utviklet for det private næringsliv og offentlig sektor påtvinges universitetet, sa han.

Reformkritisk program

Deretter var det den ene av de to tidligere prorektorkandidatene sin tur, medisinprofessor Johanne Sundby.
- Jeg representerer den tapende part under rektorvalget og burde kanskje ikke stikke hodet fram og si at jeg vil likevel. Jeg stiller til valg på et reformkritisk program og vil være en støttespiller for Geir Ellingsrud i styret, sa Sundby.

Debattleder Einar Lie viste til at hun har gått sterkt imot tilsatte ledere.

- Der hvor en leder allerede er tilsatt, skal han eller hun få lov til å beholde sin stilling. Men det skal ikke ansettes flere ledere i framtiden, understreket hun.

- Ingen kloning av Fanny Duckert

Den andre tapende prorektorkandidaten som deltar i styrevalget, er informatikkprofessor Nils Damm Christophersen.

- Jeg er opptatt å styrke UiO som institusjon og av internasjonalisering og solidaritet. Det er viktig at UiO framstår som en enhetlig institusjon med profil og vilje. Det er viktig å arbeide for dette nå som vi har fått en regjering med en klar distriktspolitisk profil, mente Christophersen. Han var Fanny Duckerts prorektorkandidat, men understreket at han står på sitt eget program.
- Jeg er ingen kloning av Fanny Duckert, slo han fast.

- Faren er markedsstyring

Janne Haaland Matlary var den andre professoren i statsvitenskap blant kandidatene. Hun har erfaring som statssekretær i Utenriksdepartementet, men det er første gang hun søker makt på universitetet.
- Det er tilfeldig at jeg er her. For meg gjelder det verken liv eller død om jeg blir valgt eller ikke, men jeg føler at noe står på spill for UiO. New Public Management-teorien står sterkere enn mange er klar over. Vi må sørge for å opprettholde UiOs egenart og identitet i en tid hvor markedstilpassning slår til på alle områder. Faren er ikke politisk styring, men markedsstyring, advarte hun før hun gav til kjenne hvem av rektorkandidatene som var hennes favoritt.

- Jeg stiller meg bak Geir Ellingsrud og stemte på han, fortalte hun.

- UiO er ikke til salgs

Filosofiprofessor Olav Gjelsvik var med på opprettelsen av akademikernettverket Vox Academica og protestene mot de mest radikale forslagene i Ryssdal-utvalgets forslag til ny universitetslov. Men han ser fortsatt store problemer på universitetet.

- Stykkprisfinansiering er et stort problem. Alle ressurser konsentreres nå om å bringe studentene opp til ståkarakter. Vi har en kontrakt med samfunnet, men vi må samtidig ta ansvaret for å bevare vår egenart. Jeg er kritisk til markedsstyring. UiO er ikke til salgs, sa han. Da debattleder Einar Lie kom inn på spørsmålet om hvilken kandidat han støttet i rektorvalget, kom han med dette svaret:

- Jeg støttet Geir Ellingsrud, avslørte han og gav også klart uttrykk for at han var skeptisk til insentivtildelinger.

- Omfanget er blitt for stort, med svært mange negative konsekvenser. Det må reduseres slik at grunnenhetene får anledning til langsiktig styring og trygghet, mente han.

- Må bli best i verden

Sosiologiprofessor Lise Kjølsrød trakk paralleller til universiteter i andre deler av Europa og hun syntes ikke UiO kommer så verst ut.

- Mange universiteter i Europa sliter med historiske organisasjonsformer. UiO er ikke blant disse. Vi må konsentrere oss om å få UiO til å bli best i verden og om å bli en god internasjonal samarbeidspartner, syntes hun. Kjølsrød gikk heller ikke av veien for å komme inn på betente tema som nedlegging av fag.

- Vi må tørre å ta i det som er upopulært, som for eksempel fagdimensjonering. En offensiv dialog og åpenhet er de viktigste midler for å beskytte vår egenart, sa hun. Kjølsrød la heller ikke skjul på hvilken rektorkandidat hun støttet.

- Jeg var forslagstiller på Lars Walløe og Frøydis Hertzberg, sa hun. Det var rundt regnet 25 personer til stede i Auditorium 1 i Helga Engs hus under denne valgdebatten. Og 17. november kl. 16 må alle stemmesedlene være innlevert til valgstyret.

Emneord: Universitetspolitikk Av Grethe Tidemann og Martin Toft
Publisert 9. nov. 2005 13:21 - Sist endret 10. des. 2008 14:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere