Valgstyret vil behandle Osnes' klage

Leder i valgstyret, Aanund Hylland, vil ikke kommentere professor Eivind Osnes' krav om omvalg til nytt universitetsstyre før klagen hans er behandlet i valgstyret. Men han mener at mange av punktene i Osnes sin kritikk er rettet til Informasjonsavdelingen ved Universitetet i Oslo.

- Hvorfor ble fristen for å fremme kandidater til universitetsstyrevalget forlenget?

- Rektor avgjorde det. Poenget var å få fram så mange gode kandidater som mulig.

- Hvorfor ble stemmesedlene sendt ut tre uker før valget? Er du enig i at det er et vanlig demokratisk prinsipp at valgkampen føres før stemmegivningen starter, slik professor Eivind Osnes fremfører?

- Stemmesedlene ble sendt ut toogenhalv uker før valget. Klagen fra Osnes skal behandles i valgstyret førstkommende torsdag i samband med tellingen av stemmene. Om vi vil se oss i stand til å avslutte behandlingen allerede torsdag, kan jeg ikke si sikkert. Det ville være for øvrig galt av meg å gå inn på realitetene i saken nå.

- Har Informasjonsavdelingen håndtert dette valget på en god måte?

- Det kan jeg ikke uttale meg om. Men mange av punktene i Osnes' kritikk er jo rettet til Informasjonsavdelingen.

- Hvorfor var ingen representant for valgstyret til stede på valgmøtet for de vitenskapelig tilsatte?

- Grunnen til mitt fravær var at det passet dårlig da jeg hadde andre plikter på møtetidspunktet. De øvrige medlemmene er ikke fast vitenskapelig tilsatte og følte neppe at møtet angikk dem. Dessuten hadde valgstyret som sådan ingen ting på møtet å gjøre. Det ville ha vært en utidig inngripen i valgkampen. Hadde jeg hatt anledning til å være til stede, ville det kun ha vært i egenskap av å være en vanlig velger, sier Hylland.

Hylland er ikke sikker på om årsaken til at så få kom på valgmøtet den 8. november, skyldes at mange vitenskapelig tilsatte allerede hadde stemt, slik Osnes hevder.

- Det var også dårlig oppmøte ved forrige valg der jeg selv var kandidat, anfører Hylland.

Valgstyrets sekretær, Håvard Pedersen, opplyser at de der ikke har noen oversikt over hvor mange som har stemt ved de forskjellige fakultetene før siste valgdag, som er torsdag 17. november.

(Oppdatert onsdag 16. november)

Emneord: Universitetspolitikk Av Lars Hoff
Publisert 15. nov. 2005 14:25 - Sist endret 10. des. 2008 16:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere