Rosendals Riddere av St. Olav

24. november ble bestyrerekteparet på Baroniet Rosendal, Anne Grete Honerød og Reidar Nedrebø, slått til Riddere av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden ved en seremoni i Urbygningen på Universitetet i sentrum. - Baroniet Rosendal og Hattebergdalen utgjør en unik nasjonal helhet av natur og kultur og må forbli vernet, sier Honerød om den avgåtte regjeringens utbyggingsvedtak.

FOR BARONIET ROSENDAL: Reidar Nedrebø og Anne Grete Honerød er blitt slått til Riddere av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.
Foto: Lars Hoff

I begrunnelsen for utnevnelsen heter det blant annet at administrerende direktør Anne Grete Honerød og hennes økonomisjef Reidar Nedrebø har lagt ned en "uvurderlig innsats for å bringe Baroniet Rosendal ut av tornerosesøvnen og inn i vår tid, på en måte som både lokalsamfunnet og utenbygds gjester kan glede seg over".

Videre heter det at Baroniet Rosendal, som tilhører Universitetet i Oslo, "i dag fremstår som et eget konsolidert museum og et veldrevet kultursentrum med et mangfoldig kulturelt tilbud av høy kvalitet til beste for lokalsamfunnet, regionen og nasjonen". Overrekkelsen av dekorasjonene - medalje og diplom - ble foretatt av kansellisjef Egil Vindorum og kansellist Thomas Gram på vegne av kong Harald V.

Den høytidelige seremonien foregikk i Kollegiets samlingsværelse i Urbygningen, restaurert i 1800-tallsstil, etter ønske fra Honerød og Nedrebø. Både Kollegiets samlingsværelse, hvor uret som bygningen har fått navn etter henger, og naboværelset var fylt til bristepunktet av venner og støttespillere.

Ros fra UiO

Rektor Arild Underdal roste ekteparet i sin tale for deres uoppslitelige og mangeårige innsats for å ta vare på Norges eneste baroni. Han lovte samtidig at UiO aldri ville gi fra seg denne perlen.
- I det minste i dette spørsmålet har jeg hele universitetssamfunnet med meg, sa han.

Inge Lønning, styremedlem i Den Weis Rosenkroneske stiftelse, som formelt står som eier av baroniet, erindret at noe av det første han måtte ta stilling til som nyvalgt rektor i 1985, var hva universitetet skulle gjøre med baroniet.

- Det befant seg den gang i en elendig forfatning. Nå er Baroniet Rosendal blitt blant de flotteste overnattingsstedene på Vestlandet. Anne Grete Honerød og Reidar Nedrebø har gjort mye mer enn man kunne forvente, atskillig mer enn det man kaller en hederlig innsats, og nettopp det er jo St. Olavs Orden til for, sa han.

Rørt ridder

- Det har vært og er for oss et stort privilegium å få lov til å ta del i arbeidet for Baroniet Rosendal. Vi har jo aldri vært alene! Derfor stor takk til Universitetet i Oslo, styrene for Baroniet Rosendal og Den Weis Rosenkroneske stiftelse, de ansatte og dere alle. Og det er på vegne av alle de mange gode krefter som arbeider for den vakre og unike natur- og kulturskatten at vi tar imot Den Kongelige Norske St. Olavs Orden i ydmyk takknemlighet og stor glede, sa en tydelig rørt Anne Grete Honerød i sin takketale på vegne av mannen og henne selv.

Det kunstneriske innslaget stod Anne Grete Preus for, med en nykomponert sang. I likhet med mange andre kjente norske musikere har hun opptrådt flere ganger på Baroniet Rosendal i Sunnhordaland, og hun ga tydelig uttrykk for sin kjærlighet til stedet. Etter seremonien fikk de nyslåtte ridderne omvisning i den nyrestaurerte Urbygningen, sammen med de ti ansatte som var med på turen til hovedstaden. Kvelden ble avsluttet med festmiddag på Grand Café. Neste dag var det ekskursjon til Georg Sverdrups hus med kulturlunsj, dernest til Universitetets Aula, Stortinget og Botanisk hage på Tøyen.

25 år lang innsats

Honerød hadde først sommerjobb som omviser på Slottet, som er fra 1665. Hun traff sin senere ektemann i studietiden ved Universitetet i Bergen, og de flyttet begge til baroniet da hun ble ansatt der som bestyrerinne i 1980, bare 25 år gammel. Deres oppgave var først å foreta omvisninger og sørge for hus og mat til gjestene. De tok tidlig fatt i å rydde opp på Slottet, hovedbygningen på baroniet. Dette var begynnelsen på en lang prosess, hvor de to i nært samarbeid med UiO og offentlige myndigheter utviklet baroniet til det museum og kulturminne det fremstår som i dag.

- Vi har mang en gang sendt en takknemlig tanke til stamhusbesitter Edvard Londemann af Rosencrone og hans bestemmelse av 1749, som førte til at hele Rosendal-godset ble donert til Universitetet i Oslo i 1927. Vi er også glade for at Universitetet i Oslo benytter stedet til sine seminarer og dermed er med på å kompensere for den manglende offentlige støtten, tilføyde Honerød.

- Hattebergvassdraget må vernes

Om den avgåtte regjeringens beslutning om å tillate utbygging av Hattebergvassdraget, som Baroniet Rosendal er en del av, sier Honerød følgende på telefon fra Rosendal:

- Det nederste fossefallet er en integrert del av den romantiske landskapsparken, som er et av de vakreste kunstverk i Norge fra 1800-tallet. Norge har videre gjennom UNESCO forpliktet seg til å se natur- og kulturminnevern i sammenheng, og Baroniet Rosendal og Hattebergdalen utgjør nettopp en slik unik nasjonal helhet av natur og kultur. Dalen er også en inngangsportal til Folgefonna nasjonalpark.

Honerød har stor tro på fortsatt vern av Hattebergvassdraget, som allerede er vernet av to tidligere storting. Det er et vern som også ble stadfestet av den forrige regjeringen Stoltenberg. Ridderne av St. Olav har ved siden av Universitetet i Oslo, også fylkesmannen i Hordaland, Riksantikvaren og et samlet miljøvern-Norge i ryggen i denne saken.

Emneord: Museene, Baroniet Rosendal Av Lars Hoff
Publisert 30. nov. 2005 15:50 - Sist endret 10. des. 2008 15:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere