Jakhelln og Laake: - Siste tellerunde kan ha betydning for valgresultatet

- Den siste tellerunden kan ha betydning for valgresultatet. Det sier jusprofessor Henning Jakhelln og medisinprofessor Petter Laake som et svar på kommentaren fra valgstyrets leder Aanund Hylland i forbindelse med deres klage på opptellingen etter styrevalget.

I en kommentar til klagen fra de fem professorene, Vigdis Ystad, Henning Jakhelln, Petter Laake, Nils Roll-Hansen og Dag Hessen stilte valgstyrets leder, professor Aanund Hylland seg i forrige uke uforstående til påstanden om at opptellingen var avsluttet for tidlig.

- Vi avsluttet opptellingen fordi det på grunn av kjønnskvoteringsregelen var klart hvem som ville bli valgt inn. Når man med logisk sikkerhet kan si hva resultatet blir, bruker vi ikke tid og ressurser til unødvendig telling, understreket han. Både Henning Jakhelln og Petter Laake mener at det ligger annerledes an i dette tilfellet.

- I den foreliggende situasjon ligger dette annerledes an. Poenget i klagen er at den siste tellerunden kan ha betydning for valgresultatet. Det inntreffer når den siste tellerunden gir det faktiske grunnlag for å skyte ut riktig "valgt" representant til fordel for en representant fra det kjønn som ellers ville bli underrepresentert ved et rent preferansevalg. Derfor må preferansevalget i dette tilfelle fullføres etter reglementets § 11, mener de to professorene. De ser likevel tilfeller der situasjonen kan være forskjellig.

- Ved rene preferansevalg etter UiOs reglement kan det ofte være slik at man med "logisk sikkerhet" kan si hvem som blir valgt, før man har gjennomført det antall valgomganger som kreves for at det antall representanter som skal velges har nådd valgtallet og slik er valgt etter §11 punkt 14. I praksis vil man derfor oftest kunne sløyfe den etter reglementet foreskrevne siste valgomgang, siden den vil være uten praktisk betydning. I den foreliggende situasjon ligger dette altså annerledes an, skriver Laake og Jakhelln i en e-post til Uniforum. De irettesetter også valgstyrets leder, Aanund Hylland.

- Det er forøvrig uheldig at valgstyrets leder offentlig kommenterer en klagesak, før klagen er blitt behandlet av valgstyret, synes de. Valgstyrets leder Aanund Hylland gir dem rett i den siste kommentaren. Men han vil ikke gi ytterligere kommentarer før klagen er behandlet i løpet av onsdag 30. november.

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 29. nov. 2005 15:27 - Sist endret 10. des. 2008 15:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere