Nyheter fra 2005 - Side 10

Publisert 17. mars 2005 16:13

Regjeringa går inn for å auka Fondet for forsking og nyskaping til 50 milliardar kroner frå 1. januar 2006. Det inneber ei ekstraløyving på 14 milliardar kroner på statsbudsjettet for neste år. Det går fram av dei delane av den nye forskingsmeldinga som statsråd Kristin Clemet la fram i formiddag.

Publisert 17. mars 2005 09:43

Vinneren av Abelprisen 2005 er Peter D. Lax , professor ved Courant Insitute of Mathematical Sciences ved New York University. Det kunngjorde preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, professor Jan Fridthjof Bernt klokken 12.00 i dag.

Publisert 16. mars 2005 17:02

Urbygningen til UiO blei kåra til Årets bygg 2004 under ByggeGallaen i Oslo tysdag kveld, går det fram av nettportalen Bygg.no. Det var entreprenørselskapet Skanska som fekk utdelt førstepremien for rehabiliteringa av Urbygningen, som offisielt heiter Domus Academica.

Publisert 16. mars 2005 14:37

Et flertall blant Universitetsstyrets medlemmer går inn for valgt rektor, men uten at vedkommende er Styrets leder. Den nye universitets- og høyskoleloven gir imidlertid ikke mulighet for en slik løsning. - Vi har havnet i en ulykkelig situasjon. Vi er tvunget til å vedta noe vi egentlig er imot.

Publisert 16. mars 2005 13:14

Matematikkprofessor Geir Ellingsrud melder seg no på i kampen om å overta rektorvervet etter Arild Underdal. - Eg vil gjerne vera med og staka ut UiOs framtidige kurs, seier han til Uniforum.

Publisert 15. mars 2005 14:54

- Det er ingen grunn til uro for tilsette som fryktar at arbeidsplassen deira skal leggjast inn under Unirand AS utan varsel, forsikrar assisterande universitetsdirektør Inger Stray Lien .

Publisert 14. mars 2005 17:24

Det nye veksthuset i Botanisk hage trenger 100 millioner sponsorkroner. Naturhistorisk museum har brukt trekvart million kroner til sponsorarbeid. Resultat: De har ikke fått inn en eneste krone.

Publisert 11. mars 2005 10:53

Nina Holden (18) fra Berg videregående skole i Oslo er landets beste elev i matematikk. I går vant hun Niels Henrik Abels matematikkonkurranse som første jente noensinne. På tredjeplass, bare ett poeng fattigere, kom Hilde Galleberg Johnsen fra Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

Publisert 11. mars 2005 10:21

Urnene til den verdensberømte jødiske professoren V. M. Goldschmidt og foreldrene hans ligger godt gjemt bak en radiator på Geologisk museum. Uniforum kan nå fortelle hvordan urnene havnet der.

Publisert 9. mars 2005 15:57

Både psykologiprofessor Fanny Duckert og dei to medisinprofessorane Stein A. Evensen og Lars Walløe ynskjer å etterfylgja Arild Underdal som rektor ved Universitetet i Oslo. Det stadfestar dei overfor Uniforum. Dessutan finst det fire personar til som verken vil avkrefta eller stadfesta at dei er kandidatar.

Publisert 9. mars 2005 13:32

I tvisten mellom Universitetet i Oslo og Forskerforbundet, er det UiO som har fått medhold hos Statens lønnsutvalg. - Det er klart vi er skuffet, medgir Geir Ellingsrud i Forskerforbundet.

Publisert 9. mars 2005 12:54

- Jeg tror Ivar Aasen hadde fått problemer dersom vi hadde havnet i union med Sverige fire hundre år tidligere. Han hadde rett og slett hatt for lite å bråke om, mener førsteamanuensis Arne Torp ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Publisert 9. mars 2005 09:54

Kronprins Haakon besøker Det norske institutt i Roma onsdag 9. mars. Besøket finner sted i forbindelse med at Kronprinsen skal åpne en Munch-utstilling i den italienske hovedstaden,står det i ei pressemelding fra Universitetet i Oslo.

Publisert 8. mars 2005 15:46

UiO-studentar drar helst til Frankrike på Erasmus-opphald medan UiO tar imot flest Erasmus-studentar frå Tyskland. - Norske studentar er hyggelege, men altfor sjenerte, synest utvekslingsstudentar ved UiO.

Publisert 7. mars 2005 14:23

For første gong er ei fersk doktoravhandling tilgjengeleg på Universitetsbibliotekets digitale utgjevingar (DUO). Det er Anne-Beate Solås frå Det medisinske fakultetet som har forfatta denne doktoravhandlinga.

Publisert 4. mars 2005 15:29

Norsk Ordbok lanserte i går det femte bandet, berre to år etter at det fjerde bandet blei publisert. Det femte bandet gir forklaringar på alle ord frå harm til jåttut .

Publisert 3. mars 2005 15:32

Pedagogikkprofessor Edvard Befring ble torsdag 3. mars slått til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Seremonien fant sted i Administrasjonsbygningen på Blindern.

Publisert 28. feb. 2005 16:16

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet (H) leid som venta eit nederlag i Stortinget måndag då Odelstinget vedtok ny lov om universitet og høgskular, melder ntb. Regjeringa ynskte opphavleg ein obligatorisk styringsstruktur som ville ha ført til at rektorane ikkje ville ha kunna sete i styret anten dei var valde eller tilsette.

Publisert 28. feb. 2005 10:36

Et tungt, dystert og belastet hus har åpnet seg opp og sluppet lyset inn. I Villa Grande på Bygdøy er det like fullt erindringene om det mørkeste i vår historie som skal bo.

Publisert 25. feb. 2005 15:53

- Eg kjenner meg svært rørt over å få oppleva ei slik ære i min vanvittige alder. Det vil eg aldri gløyma den korte tida eg har igjen å leva. Det sa filosofiprofessor Arne Næss fredag 25. februar etter at var utnemnt til Kommandør med stjerne av Den Kongelege Norske St Olavs Orden. Han får ordenen for den store samfunnsnyttige innsatsen sin. Seremonien fann stad i Administrasjonsbygningen til Universitetet i Oslo.

Publisert 24. feb. 2005 11:09

- Eg føler ikkje dette som noko nederlag. Det seier utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet i eit eksklusivt intervju med Uniforum etter at fleirtalet i Kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen gjekk inn for ein annan modell for toppleiinga ved universiteta og høgskulane enn den regjeringa foreslo.

Publisert 23. feb. 2005 15:21

Denne veka byrjar Göteborgsselskapet Metimur skanninga av Osebergskipet i Vikingskipshuset. - Det vil vera til hjelp for dei som skal vurdera om det er mogleg å flytta vikingskipet til eit nytt museum på Sørenga, fortel arkeolog Knut Paasche til Uniforum.