2013 - Side 4

Publisert 22. okt. 2013 10:42

Naturhistorisk museums forslag til rom- og funksjonsplan for et nytt utstillingsveksthus på Tøyen ble godt mottatt i Universitetsstyret. Universitetet prioriterer et nytt veksthus sammen med livsvitenskapsbygning i innspill til statsbudsjettet for 2015.

Publisert 21. okt. 2013 16:46

Apekvinna Julia Pastranas liv og død har vorte ein musikalsk dødsdans i Kulturkirken Jakob i Oslo. Som levande og død blei kvinna frå Mexico vist rundt som verdas styggaste kvinne før ho enda opp i ei kiste på UiO.

Publisert 21. okt. 2013 10:28

Arbeidet med å gje folk i Zimbabwe skriftspråk tufta på deira eigne talemål, har hatt god nytte av samarbeidet med Norsk Ordbok. Det har også hausta frukter av røynslene til Ivar Aasens ordboksarbeid for 150 år sidan.

Publisert 17. okt. 2013 10:15

Veglaboratoriet i Gaustadalleen 25 står i ruinar. Det må vika når Statsbygg ryddar plass til ein ny veg som skal gå til det framtidige senteret for livsvitskap.

Publisert 16. okt. 2013 14:13

Torbjørn Røe Isaksen (35)  reagerte svært positivt då Erna Solberg spurde han om han ville bli kunnskapsminister.– Eg blei veldig glad og tenkte at dette er eit veldig stort ansvar, og det blir både spennande og utfordrande, sa regjeringas yngste medlem etter at han hadde vore på sitt første statsråd hos kong Harald.

Publisert 15. okt. 2013 16:29

– På under ein månad klarte me å laga ein 50 minutt lang dokumentar om SV-fakultetets 50 år lange historie. Takka vere eige materiale supplert med NRK-innslag har me opptak av dei viktigaste hendingane, seier Arild Boman i Iped ved UiO.

Publisert 15. okt. 2013 13:26

Karolinska Institutet er i år det beste nordiske universitetet på to internasjonale rangeringar. – Me satsar ekstra pengar på dei forskargruppene som gjer det aller best, utan å skjera ned på løyvingane til dei andre, opplyser rektor Anders Hamsten til Uniforum.

Publisert 14. okt. 2013 14:36

Studentene jubler, mens Forskerforbundet og Universitets- og høgskolerådet håper Solberg-regjeringen kan gjøre forslaget til statsbudsjett for 2014 bedre enn det som kommer fra Stoltenberg-regjeringen i dag.

Publisert 14. okt. 2013 11:09

 I 2014 vil regjeringa øyremerkje 50 millionar kroner til  unge forskarar. Regjeringa vil òg opprette 60 nye stipendiatstillingar.Den offentlege FoU-innsatsen utgjer 28,9 milliardar kroner i 2014.

Publisert 14. okt. 2013 10:34

1300 studentbustader skal få byggjestart i 2014 og studentane skal få utdanningsstøtte i 11 månader og ikkje berre i 10 månader i året. Det går fram av Stoltenberg-regjeringas forslag til statsbudsjett for 2014.

Publisert 9. okt. 2013 14:46

– Fra en universitetspolitisk synsvinkel er kjøp av PR-tjenester fra kommunikasjonsbyråer misbruk av offentlige midler, sier journalistikkprofessor Sigurd Allern . UiO-rektor Ole Petter Ottersen mener derimot han har de vitenskapelige ansattes støtte til å bruke PR-byrå.

Publisert 9. okt. 2013 14:17

En privatperson som ville testamentere penger til forskning på UiO, trakk gaven fordi avtalen var for vanskelig å forstå. Rektor Ole Petter Ottersen mener rutinene på feltet er gode nok, og har lagt den planlagte strategien for gaver og donasjoner på vent.

Publisert 9. okt. 2013 14:12

14 spanske arbeidarar som arbeidde med restaureringa av universitetsbygningane i sentrum fekk restskatt frå 10 000 til 30 000 kroner då dei var tilbake i Spania. Firmaet ObraEspanor hadde ikkje betalt inn skattetrekket til kemneren, avdekte UiO-tilsette. Statsbygg gav beskjed til hovudentreprenøren sin om å kutta ut selskapet.

Publisert 8. okt. 2013 15:59

Årets nobelpris i fysikk kunne knapt ha vært mindre overraskende: Den går til fysikerne François Englert (t.v.) fra Belgia og Peter Higgs fra Storbritannia  som begge beskrev Higgs-partikkelen. Higgs var den viktigste forskningsnyheten i 2012.

Publisert 8. okt. 2013 11:57

– Plattformen til den nye Solberg-regjeringen etterlater et inntrykk av at de vil bruke det økonomiske handlingsrommet til skattelette foran et forskningsløft, synes leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad . Norsk studentorganisasjon håper erklæringen åpner for flere studentboliger.