Ansatte tar omorganiseringen med fatning

– Alt er ikke rosenrødt, men det kunne vært verre, sier Parat-leder Ole Martin Nodenes . Om kort tid skjer det store endringer i Sentraladministrasjonen.

INGEN GRUNN TIL BEKYMRING: 15 av om lag 350 ansatte finner ikke igjen sin egen stilling i bemanningsplanene som er tegnet ut for Sentraladministrasjonen. Men universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe satser på å finne gode, individuelle løsninger. Arkivfoto: Allmøte om omorganiseringen i november i fjor.

Foto: Ola Sæther

Etter en periode med høy frustrasjon blant ansatte og brudd mellom fagforeningene og ledelsen, går det nå ganske bra med omorganiseringen i Sentraladministrasjonen. Det ifølge leder i Parat-UiO og universitetsstyremedlem Ole Martin Nodenes:

– Ut ifra det jeg har opplevd på kurs og medlemsmøter, vil jeg si at ting går bra. Jeg opplever også at arbeidsgiver er flink til å informere om hva som skjer, noe som kanskje kan ses som et resultat av konfliktene i vår. Nå vil de gjøre ting ordentlig.

Få vil på rettighetskurs

Ved nyttår forsvinner avdelingene som i dag heter Studieavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen, Forskningsadministrativ avdeling, Organisasjons- og personalavdelingen og Økonomi- og planavdelingen.

Avdelingenes om lag 350 ansatte fordeles da på de nyopprettede avdelingene for fagstøtte, administrativ støtte, lederstøtte og internadministrasjon.

Parat har den siste tiden arrangert medlemskurs om plikter og rettigheter i en omorganisering.

– Er det stor pågang?

– Nei, og det er jo egentlig veldig bra! Generelt ser vi at det er elementer i bemanningsplanene som er lagt fram, som medlemmene våre er usikre på, men de tar ting med fatning. Alt er ikke rosenrødt, men det kunne vært verre, mener Nodenes.

Enkelte «mister» jobben

De fleste finner igjen sin egen stilling i bemanningsplanene som viser hvilke oppgaver som skal utføres i de nye avdelingene. Men om lag 15 personer gjør ikke det. Stillingene de har i dag, er ikke tegnet inn.

– Her kan det være snakk om personer med delte stillinger, eller stillinger som forsvinner helt i den nye organiseringen, forklarer Nodenes. Han er glad for at det på et tidlig tidspunkt ble bestemt at ingen ansatte skal sies opp.

– Det er dialog med dem det gjelder. Det er ikke snakk om så mange, sier han.

– Det er nesten verre ikke å kjenne seg igjen når det gjelder så få?

– Kanskje. Men ut ifra det folk sier på medlemsmøter, så har jeg inntrykk av at dette går fint. Arbeidsgiver opptrer ryddig, og disse ansatte skal få en likeverdig stilling i sentraladministrasjonen.

Gode, individuelle løsninger

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe forsikrer at ledelsen er svært opptatt av å finne gode, individuelle løsninger for dem som ikke finner igjen sine stillinger. Hun siterer fra omstillingsavtalen, der det heter at «arbeidstakerens personlige ønsker og behov ved endring/overgang til nye arbeidsoppgaver/arbeidssted skal inngå i arbeidsgivers vurderingsgrunnlag ved omdisponering. Arbeidstakerens ønsker skal tas hensyn til så langt det lar seg forene med arbeidsgivers ansvar for omstilling.»

De endelige innplasseringene skal være på plass 15. oktober for seksjonsledere og 15. november for de øvrige ansatte.

– Hva er den største utfordringen i omorganiseringssammenheng framover nå?

– Utfordringen er å følge opp slik at ny struktur og nye arbeidsmåter innenfor fagområdene sees i sammenheng. Dette kan være krevende og ta tid, og vil involvere medarbeidere både på lokalt og sentralt nivå, forklarer Bjørneboe.

Konstruktiv oppfølging

Universitetsdirektøren er enig med Parat-lederen i at prosessen nå går skikkelig for seg.

– Mitt inntrykk er at medarbeiderne opplever at det er en ryddig prosess – der både ledelsen og fagforeningene er opptatt av å følge opp styrets vedtak på en konstruktiv måte. Mange medarbeidere ser også at endringsarbeidet som pågår gir spennende muligheter for ny læring og samspill framover, tror hun.

 

Emneord: IHR, Arbeidsforhold Av Helene Lindqvist
Publisert 8. okt. 2013 17:01 - Sist endret 8. okt. 2013 17:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere