UiOs mest tverrfaglige energistudenter

Masterkurset « Bærekraftige energisystemer» er det første håndfaste resultatet av UiOs store, tverrfaglige energisatsing UiO Energi .

EKSPERTER I TEAM: – Vi lærer å snakke hverandres språk, konstaterer fysikkstudenten Espen Murtnes og samfunnsfagstudenten Rikke Mohn Simonsen.

Rikke Mohn Simonsen og Espen Murtnes er begge studenter på UiOs nye masterkurs «Bærekraftige energisystemer».

Espen Murtnes fullførte en master i fysikk i vår, men har likevel valgt å følge kurset.

– Jeg skrev masteroppgave om solfangere og lavenergihus, og ville helt klart ha tatt dette kurset tidligere om det hadde eksistert, sier han.

Rikke Mohn Simonsen er i startfasen på en mastergrad i «Society, science and technology in Europe» (ESST) på Senter for teknologi, innovasjon og kunnskap i Europa (TIK). Fra tidligere har hun en bachelor i utviklingsstudier fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hennes interesse for energi- og miljøspørsmål ble vekket da hun skrev bacheloroppgave om betydningen av lokal industrikapasitet i oljesektoren.

Global utfordring

Motivasjonen for å ta kurset er den samme. Både Murtnes og Mohn Simonsen ønsker seg en jobb hvor de kan bidra til mer bærekraftig energiforvaltning.

– Dette er et svært viktig kurs, understreker Murtnes og viser til at det handler om en av vår tids største globale utfordringer, om hvordan vi skal redusere CO₂-utslippene i verden og samtidig gi flere mennesker tilgang til energi.

– Ikke minst fordi vi vet at energikrisa og klimakrisa henger sammen, og Norge har forpliktet seg til å bidra til å redusere CO₂-utslippene, supplerer Rikke Mohn Simonsen.

Studentene på masterkurset får undervisning to ganger i uka fra slutten av august til midten av oktober, da eksamensoppgavene deles ut. Eksamen gis i form av en prosjektoppgave, hvor opptil fem studenter med ulik faglig bakgrunn samarbeider om en besvarelse.

Høy kvalitet

Espen Murtnes er imponert over den høye kvaliteten på forelesningene, spesielt siden dette er et kurs som holdes for første gang.

– Vi møter eksperter på alle de ulike områdene, slår han fast.

– At kurset har forelesere og studenter fra ulike fagfelt, gjør det ekstra spennende, sier Rikke Mohn Simonsen. Hun gleder seg til å ta fatt på prosjektoppgaven og håper på å bli plassert i en gruppe som skal arbeide med CO₂-lagring.

Kursdeltakerne har fått vite at hydrogen, solenergi, transport, CO₂-lagring og vindkraft kan være aktuelle temaer for prosjektgruppene i høst.

– Vi skal jobbe med oppgaven i to måneder og får god tid til å gå i dybden, konstaterer Mohn Simosen.

Også Espen Murtnes ser fram til å begynne å arbeide med prosjektoppgaven.

– Prosjektsamarbeid er noe mange arbeidsgivere opplever at UiO-studenter får for lite av i utdannelsen, påpeker han.

UiO Energi

Nytt tverrfaglig satsingsområde

Universitetsstyret lanserte i 2012 UiO Energi som en langsiktig, tverrdisiplinær satsing på energisystemer. Universitetet opprettet også en enhet med samme navn, som skal initiere og koordinere forskning, undervisning, innovasjon og formidling knyttet til utvikling av bærekraftige energisystemer. Enheten, som har fire ansatte, ledes av professor Anders Elverhøi. UiO Energi lanserte i høst masterkurset «ENERGI4010 – Bærekraftige energisystemer».

UiO Energi ble formelt åpnet i september i år. Rektor Ole Petter Ottersen la i sin introduksjonstale vekt på at UiO Energi skal være en møteplass for de som er interessert i energi, både på og utenfor universitetet.

Samarbeidet inkluderer Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet, Det juridiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Senter for utvikling og miljø. Blant de eksterne samarbeidspartnerne er NTNU, UiB og UiT, Institutt for energiteknikk (IFE), SINTEF, Senter for klimaforskning (CICERO), Frischsenteret og energiselskaper som Statnett, Statkraft og Statoil.

Sikrer helheten

Til stede på forelesningen er også Anders Elverhøi, lederen for enheten som har fått i oppdrag å lede UiO Energi, UiOs tverrfaglige energisatsing.

– Jeg er her for å sikre at dette henger sammen, kommenterer han.

Anders Elverhøi beskriver masterkurset som unikt.

– Pensum spenner over hele energisystemet fra kjerneenergi til fossile energikilder, samt de fornybare energikildene som sol og vind. Vi gir studentene en teknologisk innføring sammen med en bred innføring i relevante økonomiske, juridiske og politiske problemstillinger. Målet er å gi studentene en større bredde og en mer helhetlig forståelse av problemstillingene og utfordringene på dette feltet.

– Vi ønsker at studentene skal utfordre hverandre og lære av hverandre på tvers av fagene. Er du jurist og skal være med på å utarbeide reguleringer og lovverk for en kabel, er det nyttig å vite hvordan kabelen fungerer.

– Det handler om å gi studentene mulighet til å gå i dybden og trekke inn sin faglige ekspertise, men også om å gi studentene trening i å kommunisere og samarbeide med personer fra et annet fagfelt, forklarer han.

Eksperter i team

Elverhøi peker på at mange som er utdannet ved universitetet, syns det er vanskelig å beskrive sin kompetanse til folk utenfra.

– Gjennom den tematiske tilnærmingen forsøker vi også å gi studentene en tematisk identitet innenfor en av våre store samfunnsutfordringer. En statsviter som har tatt dette kurset, vil for eksempel kunne vise til sin kompetanse innenfor energifeltet og sine forutsetninger for å bli en dyktig energipolitiker.

Han forteller at kurset er inspirert av et konsept utviklet ved NTNU kalt eksperter i team. Ved å ta utgangspunkt i et felles pensum har UiO Energi brakt konseptet et skritt videre.

– Dette er et forsøk på å forene faglig tyngde og bredde i samme prosjekt, konstaterer Elverhøi.

 

 

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 10. okt. 2013 09:50 - Sist endret 10. okt. 2013 10:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere