Nyheter fra 2008 - Side 9

Publisert 13. mai 2008 10:29

Universitetsledelsen ber Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet foreta prioriteringer innenfor sin utdanningsportefølje. Dekanen ved fakultetet, Knut Fægri , ønsker en evaluering av selve prioriteringsprosessen. - Universitetet bruker store ressurser på dette, da skylder vi oss selv å finne ut hva vi fikk ut av arbeidet, mener han.

Publisert 9. mai 2008 14:22

Regjeringen foreslår at Norge skal delta i Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT). - EIT vil være et viktig bidrag for å forene aktører fra akademia, næringsliv og utdanning i et tettere samarbeid om felles utfordringer på sentrale områder som klima og energi, sier statsråd Tora Aasland. Instiuttet holder akkurat nå på å etableres, melder Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

Publisert 9. mai 2008 13:48

Gründerskolestudenter fra Universitetet i Oslo kapret de to første plassene i den regionale forretningsplankonkurransen Venture Cup sist onsdag. Studentgruppene Fuelsafe og Supportia har med denne plasseringen kvalifisert seg for den nasjonale finalen til høsten i Oslo, melder Senter for Entreprenørskap ved UiO.

Publisert 9. mai 2008 10:39

- Kom og opplev blomstringen i Botanisk hage nå! oppfordrer Kristina Bjureke, som gjerne viser rundt i byens vakreste hage. I år startet blomstringen tidligere enn vanlig. Og fjellhagen feirer 40 år.

Publisert 9. mai 2008 10:07

- Eg vil arbeida for å rekruttera dei aller beste folka til UiO, samtidig som eg vil gjera det eg kan for at dei aller beste på universitetet blir verande her, understrekar Anita Sandberg. I august tar ho til i jobben som UiOs HR-direktør og overtar etter tidlegare organisasjons- og personaldirektør Elisabeth Halsen.

Publisert 8. mai 2008 12:27

- Mer ros! Vi bør le mer, rose hverandre oftere og baktale hverandre mindre. Det er også viktig å sette av tid til å gjøre hyggelige ting med kolleger. På universitetets Arbeids- og læringsmiljødag 25. april var det mange muligheter til det.

Publisert 8. mai 2008 09:56

- For meg er det viktig å integrera perspektiv knytt til maskulinitet og likestilling innanfor andre fag, seier Øystein Gullvåg Holter til nettstaden Kilden. Han blei nyleg tilsett som professor ved Senter for tverrfagleg kjønnsforsking på Universitetet i Oslo.

Publisert 8. mai 2008 09:38

Læringsutbytte er ikke et nytt begrep. Det nye er at læringsutbyttet skal beskrives i studieprogrammer og vitnemål. - Læringsutbytte handler både om læringsmål og læringsresultater, sier Torill M. Sandberg i Studieavdelingen ved UiO.

Publisert 7. mai 2008 17:29

UiO oppfordrar regjeringa til å halda fast på eit klart skilje mellom høgskular og universitet og ser ingen grunn til at Noreg skal velja ein veg som andre land har gått før og som dei no er i ferd med å forlata. Det går fram av UiOs høyringsfråsegn til utgreiinga frå Stjernø-utvalet, som blei vedtatt av Universitetsstyret denne veka.

Publisert 7. mai 2008 16:49

Då fristen hadde gått ut, hadde tre personar meldt seg som kandidatar til plassen for dei mellombels tilsette i Universitetsstyret. Dei tre kandidatane er noverande representant, Kristin Bliksrud Aavitsland, Marit Brochmann og Frida Slagstad Gullestad.

Publisert 7. mai 2008 14:08

Idéhistoriker Espen Schaanning var med i Universitetet i Oslos delegasjon til Kina etter påske, som representant for sitt institutt. Det viste seg at det var stor interesse på flere universiteter for hans forskning på straffe- og fengselshistorie og Foucaults filosofi.

Publisert 30. apr. 2008 10:53

Arbeidslivsrelevansprosjektet ved Det humanistiske fakultetet på UiO blei tildelt andreplassen då Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for 2007 blei delt ut i går. - Dette er fantastisk flott, seier Helga Reiss i studieseksjonen ved HF til Uniforum. Prisen er på 300 000 kroner.

Publisert 29. apr. 2008 11:06

Hvert tredje miljøprosjekt i EUs forskningsprogram har norsk deltagelse. Dette er langt mer enn gjennomsnittet for resten av Europa. Spesielt gjør norske forskere det godt innen klima- og miljøteknologiforskning, skriver Forskningsrådet i ei pressemelding.

Publisert 28. apr. 2008 15:20

- Aserbajdsjan skal bruka mykje av olje- og gassinntektene til investering i forsking og utdanning. Det sa utanriksminister Elmar Mammadyarov i eit foredrag i Oslo i desember i fjor. - Det var eg glad for å høyra, seier Vibeke Roggen, som no leier UiOs del av eit samarbeid med Azerbaijan University of Languages i Baku.

Publisert 28. apr. 2008 15:02

Det er fortsatt en for stor andel masteroppgaver som får karakterene A og B, men vurderingen av de enkelte masteroppgaver er stort sett sammenfallende. Det viser karakterrapporten for 2007 som Universitets- og høgskolerådets analysegruppe har lagt fram. Det er ellers liten endring i den totale nasjonale karakterfordelingen, står det i ei pressemelding.

Publisert 28. apr. 2008 10:59

- Det må etablerast ein eigen forskingsrevisjon tilliks med Riksrevisjonen, som kan dukka opp utan forvarsel dersom dei får melding om at forskarar er i ferd med å bryta etiske grenser. Det foreslo forskar Peder Anker ved Forum for universitetshistorie på eit debattmøte i Akademisk forum 21. april. - Det er akkurat det Internrevisjonen ved UiO gjer i dag, repliserte prorektor Haakon Breien Benestad.

Publisert 25. apr. 2008 15:07

Forskning om introduserte arter, genmodifiserte organismer, taksonomi og biosystematikk må videreføres i andre programmer og aktiviteter når Biomangfoldprogrammet har avsluttet sin 10 års programperiode. Det mener programstyreleder, professor Christian Brochmann ved Naturhistorisk museum, UiO, skriver Forskningsrådet på sine nettsider.

Publisert 25. apr. 2008 10:47

Rektorvala blir opplevde som skadeleg kjekling, men alle er einige om at Universitetet i Oslo er Noregs leiande grunnforskingsinstitusjon. Det går fram av svara til dei 31 informantane selskapet BursonMarsteller har spurt i ei omdømmeundersøking det har laga på oppdrag frå UiO.

Publisert 23. apr. 2008 14:34

Kunnskapsdepartementet har nå gitt Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø støtte til prinsippet om en fusjon mellom de to høyere utdanningsinstitusjonene under navnet Universitetet i Tromsø. - Jeg er overbevist om at det nye universitetet vil styrke forskning og høyere utdanning i Nord-Norge, skriver forskningsminister Tora Aasland i et brev til de to institusjonene.

Publisert 22. apr. 2008 15:35

Ti minuttar i drosje frå det gamle Roma ligg Det humanistiske fakultetet til Europas største universitet, "La Sapienza." Der kan du studera alle dei store verdsspråka, men også eit lite språk som norsk. Uniforum har møtt fire italienske studentar og norsklæraren deira.

Publisert 22. apr. 2008 12:54

Årets søkertall viser at Universitetet i Oslo (UiO) fortsatt har stor søkning til sine studieprogrammer. UiOs andel av førsteprioritetssøkere nasjonalt ligger på omtrent samme nivå som i fjor,likevel med en liten nedgang, viser dagens tall fra Samordna opptak. - Det er gledelig at søkertallet til realfag går litt opp, sier studiedirektør Monica Bakken i ei pressemelding.

Publisert 22. apr. 2008 10:18

- UiO vil gjerne laga ein masterplan for lønns- og personalpolitikk også. Det lova universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe på Forskarforbundets lønnsseminar 18. april. Lovnaden kom etter at Forskarforbundet hadde spurt henne kvifor UiO hadde ein masterplan for bygningar, men ingen for menneska som arbeider på institusjonen.

Publisert 21. apr. 2008 12:49

Årene 1800-1820 var en tid for store omveltninger i Europa. I kjølvannet av Napoleonskrigene startet de tyske samlingsbestrebelsene. Nordmannen Henrik Steffens var med på å sette dagsorden, som en av de ledende intellektuelle i det daværende Prøyssen.

Publisert 21. apr. 2008 11:33

Milliardæren Stein Erik Hagen gir 3,2 millionar kroner til ei nyoppretta postdoktorstilling ved Det norske instituttet i Roma. Pengane skal fordelast over fire år og også finansiera undervisninga i eit tverrfagleg kurs i kunsthistorie, arkeologi og arkitektur med utgangspunkt i byen Roma. I morgon kjem dronning Sonja, kronprinsesse Mette-Marit og mora til kronprinsessa, Marit Tjessem, på eit privat besøk til Det norske instituttet i Roma.