For mange masteroppgaver får toppkarakterer

Det er fortsatt en for stor andel masteroppgaver som får karakterene A og B, men vurderingen av de enkelte masteroppgaver er stort sett sammenfallende. Det viser karakterrapporten for 2007 som Universitets- og høgskolerådets analysegruppe har lagt fram. Det er ellers liten endring i den totale nasjonale karakterfordelingen, står det i ei pressemelding.

FOR GODE KARAKTERER: For mange masteroppgåver får A og B ,synes analysegruppen til Universitets- og høgskolerådet.

Analysegruppen har i 2007 gjennomført vurderinger av et begrenset antall masteroppgaver i nasjonale sensorkommisjoner. Formålet var å bidra til en felles forståelse av bruken av karakterskalaen for masteroppgaver i de ulike fagmiljøene. De fleste kommisjonene gir uttrykk for at det i hovedsak er enighet blant medlemmene om karaktersettingen. I de tilfellene det er satt felles karakter, har det vært lett å oppnå konsensus.

Oversiktene over nasjonal karakterfordeling viser at det totalt er stor stabilitet i karakterbruken. Totalfordelingen viser små endringer fra 2004 til 2007.

Den største endringen fra 2004 til 2007 er at andelen C har økt med 2,1 prosentpoeng. Prosentandelen E har gått ned med 0,6 og F med 1,2. Sammenholdt med ECTS-fordelingen er det mindre avvik for A, B, C og E, mens D har betydelige avvik.

Karakterfordelingene i masteroppgaver viser en liten endring fra 2006 til 2007: Med unntak av jus har andelen som har fått A og B gått ned, mens C øker. B er hyppigste karakter. 90-95 % av kandidatene får de tre beste karakterene. Andelen som får E og F er om lag uendret og svært liten. Ett interessant funn er at karakterskalaen brukes helt annerledes for masteroppgaver enn i andre emner på masternivå.

For det videre arbeidet med samordning av karaktersystemet anbefaler analysegruppen følgende tiltak:

* Arbeidet med samordning av karakterbruken videreføres gjennom karakterpanelene (nasjonale fagråd/profesjonsråd/nasjonale råd)

* Det tas utgangspunkt i den treårige syklusen for videre karakterundersøkelser på ulike begrensete områder

* Institusjonene og fakultetsmøtene bør regelmessig vurdere bruken av karakterskalaen

* UHR bør regelmessig arrangere karakterkonferanser, eventuelt i kombinasjon med andre temaer. Her bør det også gis informasjon om utviklingen i andre land (konferansen for 2008 avholdes 28. oktober)

* Problemstillinger knyttet til bruken av karakterskalaen på masternivå utredes i 2008

* Fagmiljøene bør utarbeide klare vurderingskriterier for masteroppgaver

Emneord: Studentsaker, Kvalitetsreformen
Publisert 28. apr. 2008 15:02 - Sist endret 10. des. 2008 15:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere