Bedre forståelse av biologisk mangfold

Forskning om introduserte arter, genmodifiserte organismer, taksonomi og biosystematikk må videreføres i andre programmer og aktiviteter når Biomangfoldprogrammet har avsluttet sin 10 års programperiode. Det mener programstyreleder, professor Christian Brochmann ved Naturhistorisk museum, UiO, skriver Forskningsrådet på sine nettsider.

AVLUTTER BIOMANGFOLDPROGRAMMET: - Det har bidratt vesentlig til bedre forståelse av det biologiske mangfoldet både i Norge og globalt, sier Christian Brochmann.

- Biomangfoldprogrammet har vært viktig for Norge. Det har bidratt vesentlig til bedre forståelse av det biologiske mangfoldet både i Norge og globalt, og til å synliggjøre hvor stort og komplekst dette fagområdet er, sier professor Christian Brochmann ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Som programstyreleder for Biologisk mangfold - Dynamikk, trusler og forvaltning presenterte han programmets sluttrapport for divisjons-styret i Store satsinger da det hadde saken til behandling i sitt møte 17. april.

Fortsatt er det slik at over halvparten av norske biologiske arter er ukjente eller for lite kjent. Da sier det seg selv at disse artenes rolle i økosystemene og deres betydning for økosystemfunksjonen er enda mindre kjent.
- Det er et klart behov for videre forskning på disse temaene etter at Biomangfoldprogrammet er avsluttet, understreker Christian Brochmann.

Emneord: Forskningspolitikk, Forskning
Publisert 25. apr. 2008 15:07 - Sist endret 10. des. 2008 14:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere