Flere søker realfag på UiO

Årets søkertall viser at Universitetet i Oslo (UiO) fortsatt har stor søkning til sine studieprogrammer. UiOs andel av førsteprioritetssøkere nasjonalt ligger på omtrent samme nivå som i fjor,likevel med en liten nedgang, viser dagens tall fra Samordna opptak. - Det er gledelig at søkertallet til realfag går litt opp, sier studiedirektør Monica Bakken i ei pressemelding.

FLERE TIL REALFAG: Flere søker seg til realfag på UiO. Det viser de første søkertallene fra Samordna Opptak.
Foto: Trine Nickelsen

UiOs satsing på realfagsrekruttering kan se ut til å ha hatt en effekt, da antall søkere i år til realfagsstudier viser en svak økning samlet sett.

- Det er i tillegg gledelig å registrere en økning i søkningen til lærerutdanningen, også her ser man en økning i antall førsteprioritetssøkere til den realfaglige studieretningen, sier studiedirektør Monica Bakken.

92 500 søkere

Samordna opptak (SO) har per april 2008 registrert rundt 92 500 søkere til høyere grunnutdanning, det samme antallet som i 2007, går det fram av ei pressemelding.

De senere års nedgang i søking til høyere utdanning har med det snudd. For første gang siden 2005 opplever Samordna opptak ikke en nedgang i søkertallet. Utviklingen henger blant annet sammen med økningen i alderskullene som utgjør de viktigste søkergruppene i SO. Uten det gode arbeidsmarkedet i Norge nå ville vi sannsynligvis opplevd en økning i søkertallet.

Bak totaltallet skjuler det seg en framgang i antall kvinnelige søkere og en liten nedgang blant menn. 61,4 % av dem som søker høyere utdanning gjennom SO i 2008, er kvinner (60,9 % i 2007).

Fra 2008 må alle som søker gjennom Samordna opptak, bruke nettsøknad. Dette har imidlertid liten praktisk betydning for opptaket. Sluttallene for 2007 viste at bare 2000 av totalt 94 500 søkere brukte papirsøknad.

Verdt å merke seg er at Høgskolen i Nesna, som Stjernø-utvalget har foreslått nedlagt, var den høgskolen som har registrert den høyeste prosentvise økningen i antall primærsøkere, med 42,2 prosent.

Blant universitetene har Universitetet i Tromsø (5,4 %) og NTNU (4,2 %) en klar framgang i antall primærsøkere, mens Universitetene i Stavanger (8,1 %), Oslo (3,9 %) og Bergen (2,2 %) også i år har en tilbakegang i antallet primærsøkere, melder Samordna opptak.

Emneord: Studentforhold, Studentsaker
Publisert 22. apr. 2008 12:54 - Sist endret 10. des. 2008 15:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere