Grønt lys for fusjon i Tromsø

Kunnskapsdepartementet har nå gitt Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø støtte til prinsippet om en fusjon mellom de to høyere utdanningsinstitusjonene under navnet Universitetet i Tromsø. - Jeg er overbevist om at det nye universitetet vil styrke forskning og høyere utdanning i Nord-Norge, skriver forskningsminister Tora Aasland i et brev til de to institusjonene.

FÅR FUSJONERE: Universitetet og Høgskolen i Tromsø kan fusjonere. Det har rektor Jarle Aarbakke jobbet for lenge.
Foto: Martin Toft

Det er enkelte lokale prosesser som må sluttføres før departementet kan legge fram saken til endelig avgjørelse i statsråd, heter det i ei pressemelding.

De to institusjonene leverte 3. desember i fjor en felles søknad til Kunnskapsdepartementet om at de vil fusjonere.

Statssekretær Jens Revold i Kunnskapsdepartementet overrakte brevet til universitetet og høyskolen i dag.

I sin søknad understreker institusjonene at en sammenslåing vil styrke studietilbudet og gjøre det mer attraktivt for søkere. De peker på fem felles faglige hovedområder; helse, teknologi, økonomi og lærerutdanning.

En samling av fagmiljøene vil gi større og mer robuste forskningsmiljøer. Det gir et bedre utgangspunkt for samarbeid om forsknings- og utviklingsprosjekter og for arbeid for regional utvikling.

- En slik samling vil kunne bidra til å styrke regjeringens nordområde-strategi, sier Aasland.

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 23. apr. 2008 14:34 - Sist endret 10. des. 2008 15:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere