Nyheter fra 2001 - Side 5

Publisert 3. sep. 2001 13:11

Årets forskningspris ved Universitetet i Oslo tildeles professor Stig Johansson, Institutt for britiske og amerikanske studier. Universitetet i Oslos pris for godt læringsmiljø går i år til Det medisinske fakultet for den nye studieplanen ved grunnstudiet i medisin - Oslo 96. Årets formidlingspris ved UiO tildeles førstekonservatorene Jørn Hurum, Hans Arne Nakrem og Geir Søli ved Universitetets naturhistoriske museer og Botanisk hage. Prisene ble delt ut under universitetets årsfest i Aulaen mandag 3. september.

Publisert 3. sep. 2001 12:47

Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo hedrer i dag forfatteren Ingvar Ambjørnsen med årets Jonas-pris. Det er skuespiller Per Chr Ellefsen som tar imot prisen.

Publisert 28. aug. 2001 15:24

Alle politikarane lova at dei ville løyva meir pengar til forsking og utdanning under valmøtet i Georg Sverdrups hus ved Universitetet i Oslo 23. august. 250 personar møtte opp på debatten, som blei leia av medieprofessor Knut Lundby.

Publisert 24. aug. 2001 10:11

Regjeringen har besluttet å sette av 200 millioner kroner til et fond for utdeling av en ny internasjonal pris i matematikk. Prisen blir oppkalt etter den betydningsfulle norske matematikeren Niels Henrik Abel (1802-29). Abel-prisen skal utdeles årlig, og vil gi matematikkfaget en internasjonal pris av høyeste rang.

Publisert 23. aug. 2001 13:39

Den gamle kornsiloen i Marselis gate på Grünerløkka ble støpt i løpet av 15 dager i 1953, og ble i 40 år brukt som kornlager. Nå gjenoppstår bygningen som moderne studentbolig.

Publisert 23. aug. 2001 12:46

Personlig interesse for faget er den helt dominerende grunnen for å velge en bestemt utdanning, og inntrykket av den faglige kvaliteten er den klart viktigste faktoren for valg av studiested. Søkere til Universitetet i Oslo legger større vekt på nærhet til hjemstedet og faglig bredde og mindre vekt på et godt sosialt miljø, god faglig kvalitet og et godt boligtilbud enn andre søkere.

Publisert 22. aug. 2001 11:29

Universitetet i Oslo gir kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby 500 000 kroner i bryllaupsgåve. Pengane skal dekka eit toårig stipend til eit mastergradsstudium i internasjonal helse for ein student frå Sør. - Ei skikkeleg stilig gåve, synest leiar for mastergradstudiet, Gunnar Bjune.

Publisert 22. aug. 2001 10:43

All forsking innan molekylærbiologi, bioteknologi og bioinformatikk ved UiO skal no samordnast av ei eiga styringsgruppe oppretta av Kollegiet. Ei av dei første oppgåvene er å tildela 3,6 millionar til tverrfakultære forskingsprosjekt, inkludert eit par postdoktorstipend.

Publisert 21. aug. 2001 10:45

Torsdag 23. august forflyttar valdebatten seg frå fjernsynsstudio til Universitetet i Oslo. Då inviterer rektor Kaare R. Norum politikarane til utdannings- og forskingspolitisk debatt i Georg Sverdrups hus.

Publisert 17. aug. 2001 14:40

Fernanda Petersen fra Institutt for oral biologi har vunnet odontologiens "nobelpris": The Hatton Award . Prisen deles ut til en ung forsker hvert år. For første gang er prisen vunnet av en forsker fra Norge.

Publisert 15. aug. 2001 11:37

Professor Hans Wolf-Watz ved Umeå universitet, Sverige tildeles Anders Jahres store medisinske pris for 2001. Prisen på 1 million norske kroner, går til Wolf-Watz for hans banebrytende studier av tarmbakterienes infeksjonsmekanismer. Samtidig deles Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere mellom dosent Leena M. Ala-Kokko ved Universitetet i Oulo (Uleåborg) og assisterende professor Jonas Frisén ved Karolinska Instituttet i Stockholm. De får hver 200 000 norske kroner.

Publisert 14. aug. 2001 16:26

Det fem år lange profesjonsstudiet i informatikk blei høgtideleg opna av rektor Kaare R. Norum under ein kort seremoni ved Institutt for informatikk tysdag 14. august. Han bad dei nye studentane om å læra å kjenna kvarandre godt. - Eg håpar de får ei kullkjensle og ein kullidentitet akkurat som eg sjølv opplevde det som medisinstudent, sa Norum.

Publisert 9. aug. 2001 15:12

Alle de 390 studentene som søkte om hybel gjennom det nye boligtilbudet, har fått ja. UiO har spyttet inn 1,4 millioner kroner i denne ordningen. Det betyr at hver av disse studentene støttes med omlag 4000 kroner.

Publisert 9. aug. 2001 14:14

En pinnsvinmor og fem små pinnsvinunger har fått et midlertidig hjem på Universitetet i Oslo etter at det opprinnelige boet ble ødelagt.

Publisert 9. aug. 2001 10:23

Hittil i år har langt flere enn tidligere latt seg lokke til utstillinger og aktiviteter i den særegne art nouveau-bygningen på Tullinløkka: Ferske tall viser at antall besøkende har økt med hele 60 prosent i første halvår av 2001 sammenliknet med samme periode i fjor.

Publisert 8. aug. 2001 14:51

Fredag 23. august har Eli Laumann Olaussen sin siste arbeidsdag som butikksjef i kiosken i Frederikkebygningen på Blindern. - Enheten er ikke lenger lønnsom, forteller eier Per Nagy.

Publisert 6. aug. 2001 18:19

FNs generalsekretær Kofi Annan kommer til Blindern mandag 20. august for å delta på et seminar om globalisering. Det er Annan selv som skal holde hovedtalen under arrangementet.

Publisert 3. aug. 2001 13:33

I veitraséen for nye E6 ved Svinesund i Østfold har arkeologer funnet en figur som kan være et fruktbarhetssymbol fra eldre steinalder. - Det er første gang en slik gjenstand fra denne tidsepoken er oppdaget i Norden. Dette kan være et funn i verdensklasse, sier Håkon Glørstad, leder for prosjektet og arkeolog ved Universitetet i Oslo.

Publisert 26. juli 2001 10:27

-Norsk Studentunion fortener den gode kontakten som me i dag har med Trond Giske. For på 1990-talet sende NSU ein førespurnad om møte med den dåverande statsråden fire gonger utan ein gong å få svar, fortel NSU-leiar Trond Larsen.

Publisert 25. juli 2001 13:21

Det er dei tre nyoppretta fem år lange profesjonsstudia i informatikk ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet som er dei mest populære studia ved Universitetet i Oslo. Det viser Samordna opptaks oversikt over opptak til UiO for studieåret 2001/2002. I alt får om lag 8500 søkjarar tilbod om studieplass.